Juhan Ross

Eesti atmosfäärifüüsik ja ökoloog

Juhan Ross (14. august 1925 Aburi21. juuni 2002 Tartu) oli eesti atmosfäärifüüsik ja ökoloog, Eesti Teaduste Akadeemia liige (alates 1993).

Prof. Juhan Ross

ElukäikRedigeeri

Sündis 14. augustil 1925 Virumaal Aburi külas kooliõpetajate peres. Õppis Rakvere Gümnaasiumis kuni mobilisatsioonini 1943. aasta novembris. Teenis soomepoisina jalaväerügemendis JR 200. 1945 lõpetas ta hõbemedaliga Rakvere I Keskkooli ning 1951 Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika erialal. 1956. aastal kaitses kandidaadiväitekirja aktinomeetria alal "Maapinna lühilainelise kiirguse mõõtmise probleemid" Leningradis Geofüüsika Peaobservatooriumis. 1971. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö "Taimkatte optiliste omaduste seos selle geomeetrilise struktuuri ja fotosünteesiga" kuulus uue areneva teadusharu – geofüüsika valdkonda. Professorikutse anti Juhan Rossile 1978. aastal.[1]

1951 suunati tööle Tartu Aktinomeetriajaama nooremteaduriks, mille kujundas 1958. aastal Füüsika ja Astronoomia Instituudi atmosfäärifüüsika sektoriks. Oli atmosfäärifüüsika sektori ja selle järelkäijate juhataja aastani 2000. Siis andis Tartu Observatooriumi atmosfäärifüüsika osakonna juhtimise üle Tiit Nilsonile, ise jätkas samas aluspinna energeetika töörühma juhatajana kuni surmani 21. juunil 2002.

1993. aastal valiti Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks biogeofüüsika alal. Kuulus akadeemia bioloogia, geoloogia ja keemia osakonda.

Oli Eesti Kongressi liige.

Juhan Ross on maetud Väike-Maarja vanale kalmistule.

2005. aastast alates annab Tartu Observatoorium välja Juhan Rossi nimelist stipendiumi.

TeadustööRedigeeri

Erialad:

 • Aktinomeetrilised riistad ja mõõtmismetoodika.
 • Päikesekiirgus ja atmosfääriuuringud.
 • Taimkatte kiirgusrežiim.
 • Taimkatte struktuur, fotosüntees ja produktiivsus, taimefüsioloogia.

J. Ross modelleeris taimkatet kui sumedat optilist keskkonda ja rakendas kiirgusrežiimi teoreetiliseks kirjeldamiseks taimkattes astronoomiast, atmosfäärifüüsikast ja neutronite füüsikast tuntud kiirguslevivõrrandit. J. Rossi monograafia taimkatte kiirgusrežiimist, mis anti venekeelsena välja 1975. aastal Leningradis (Radiatsionnõi režim i arhitektonika rastitel'nogo pokrova, Gidrometeoizdat) ja ingliskeelsena 1981. aastal Hollandis (The Radiation Regime and Architecture of Plant Stands, Dr. W. Junk Publishers), on kujunenud taimkatte kiirguslevi tunnustatud käsiraamatuks ja õppematerjaliks kogu maailmas.

Viimaste aastate uurimistemaatika oli taimkatte kaugseire ja energiametsad.

J. Ross on kuue teadusliku monograafia ja tublisti enam kui saja teadusliku artikli autor või kaasautor. (Täielik bibliograafia: vt Välislingid.)

J. Ross oli tuntud ja tunnustatud teadlane ja teaduse organiseerija nii kodu- kui ka välismaal. Ta oli algatajaks unikaalsetele fütoaktinomeetria ekspeditsioonidele nii Eestis, Moldaavias kui ka Tadžikistanis 1960. aastatel, algatajaks Soome ja Nõukogude Liidu koostööprojektile männimetsade produktiivsuse uurimiseks (1980–1990) ning populaarsele üleliidulisele seminarile PUM (pogoda, urožai, matematika). Oli ajakirjade Photosynthetica ja Agricultural and Forest Meteorology toimetuskolleegiumi liige. Tartu biogeofüüsikute koolkonda tuntakse just selle rajaja Juhan Rossi järgi.

Akadeemiline karjäär ja tunnustusRedigeeri

 • Tartu Ülikooli diplom teoreetilises füüsikas 1951
 • füüsika-matemaatikakandidaat, Geofüüsika Peaobservatoorium, Leningrad, 1957
 • füüsika-matemaatikadoktor optikas, Tartu Ülikool, 1971
 • geofüüsikaprofessor 1978
 • NSV Liidu Põllumajandusakadeemia akadeemik, Moskva, 1988
 • Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1993
 • Eesti Loodusuurijate Seltsi auliige 1985
 • Eesti Teaduste Akadeemia medal 1985
 • Helsingi Ülikooli medal 1985
 • Eesti Eluteaduse Hoidja 1986
 • Joensuu Ülikooli audoktor metsanduse alal 1989
 • Soome Metsateadlaste Seltsi auliige 1997
 • Eesti Looduskaitse Seltsi auliige 2000
 • Valgetähe III klassi teenetemärk, 2001
 • ajakirja Photosynthetica toimetuskolleegiumi liige 1967–1990
 • ajakirja Agricultural and Forest Meteorology toimetuskolleegiumi liige 1989–2002
 • Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) liige 1994–2002
 • Soome Geofüüsikaseltsi liige 1994–2002
 • Rahvusvahelise Biometeoroloogia Seltsi liige 1994–2002
 • Euroopa Geofüüsika Seltsi liige 1997–2002
 • Eesti Teaduste Akadeemia Toimetiste sarja Füüsika ja Matemaatika toimetuskolleegiumi liige 1997–2002
 • Tartu Observatooriumi, Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli nõukogude liige

IsiklikkuRedigeeri

Muusikapsühholoog akadeemik Jaan Ross on tema poeg.

ViitedRedigeeri

 1. Juhan Ross Eesti Teaduste Akadeemia kodulehel

KirjandusRedigeeri

 • Eesti Teaduste Akademia liikmeskond II : 1938-1998. Tallinn, 1998, lk 108–109

TsitaatRedigeeri

Teadus teenib tõde, poliitika võimu. Poliitiku eesmärgiks on saada võim kätte, teadlasel tõde teada. Kõik vahendid, mis viivad sihile, on võimalikud. Selle tõttu on poliitika moraalselt räpane, samas paratamatu, sest muidu kanduks inimkond anarhiasse.

Postimees, 17.08.2001

Juhan Ross

VälislingidRedigeeri