Jaan Ross

Eesti muusikateadlane ja psühholoog

Jaan Ross (sündinud 5. aprillil 1957 Tartus) on eesti muusikateadlane ja psühholoog.

Jaan Ross esinemas ettekandega Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi talveseminaril 3. detsembril 2010

Ta on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriitprofessor ning Eesti Teaduste Akadeemia liige.[viide?]

Ta on ka tõlkinud eesti keelde kaasaegset vene ilukirjandust (Andrei Gelassimov, Vladimir Voinovitš, Jevgeni Griškovets, Andrei Ivanov, Marina Palei, Viktor Pelevin, Mihhail Šiškin) ja toimetanud muusikateadlaste kirjutatud raamatute tõlkeid.

HaridusRedigeeri

Omandanud Tartus põhihariduse ning lõpetanud ka Tartu Lastemuusikakoolis Nelly Mägi (Asteli) klaveriklassi, jätkas ta õpinguid muusikateooria alal Tallinna Muusikakeskkoolis, mille lõpetas 1975. aastal. Juhendajaks oli Helju Tauk, kes küll vahetult enne lõpetamist poliitilistel põhjustel represseeriti. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetas Jaan Ross 1980. aastal muusikateaduse ja -pedagoogika alal cum laude (lõputöö juhendaja Mart Remmel). 1988. aastal kaitses Jaan Ross Moskva konservatooriumi juures kirjutatud kunstiteaduste kandidaadi väitekirja "Объективные предпосылки консонантности в музыке" Leedu Muusika- ja Teatriakadeemias (juhendaja Jevgeni Vladimirovitš Nazaikinski) ning 1992. aastal psühholoogiadoktori väitekirja "Studies on Pitch, Timbre and Timing of Complex Auditory Events" eximia cum laude approbatur Turus Åbo Akademis.[viide?]

TöökäikRedigeeri

Aastail 1993–1996 oli Jaan Ross Eesti Keele Instituudi teadusdirektor, 1996–1999 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan, 2003–2006 TÜ kunstide osakonna juhataja. 1993–2015 oli ta TÜ professor ning 1995-2021 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor. Alates 2021 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriitprofessor.

Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti Jaan Ross 2003. aastal.[viide?]

TeadustegevusRedigeeri

Akadeemik Rossi peamiseks uurimisvaldkonnaks on muusika taju ja tunnetuse ning muusikahelide objektiivse kirjeldamisega seotud probleemid: läänemeresoome regiviiside temporaalne struktuur, akustilise analüüsi rakendamine laulja vokaaltehniliste probleemide lahendamisel, helikõrguse taju iseärasused, kuulmisillusioonide taju iseärasused, konsonantsitaju objektiivsed eeltingimused.[viide?] Jaan Ross on avaldanud umbes 200 teaduspublikatsiooni, olnud mitmete magistri- ja doktoritööde juhendajaks, oponeerinud ja eelretsenseerinud doktoriväitekirju Tallinna, Tartu, Cambridge’i, Yorki, Tampere ja Helsingi ülikoolis ning Leedu Muusika- ja Teatriakadeemias.[viide?]


Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

Jaan Ross on mitmete Eesti ja välismaa teadusühingute liige. 2009-18 oli ta Euroopa Kognitiivsete Muusikateaduste Ühingu (ESCOM) juhatuse liige. 2014-20 oli ta ülikoolidevahelise kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli juht. Samuti on ta ajakirjade Musicae Scientiae, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Res Musica, Studia Metrica et Poetica ja Akadeemia ning Proceedings of the Estonian Academy of Sciences toimetuskolleegiumi liige. Jaan Ross on Eesti Muusikateaduse Seltsi liige alates selle asutamisest 1992. aastal. Ta on 1989. aastast ka Heliloojate Liidu liige. 2005-21 Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja haldusnõukogu liige. 1997-2000 HTM teaduskompetentsi nõukogu aseesimees. 1997-2002 Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige. 1999-2003 HTM riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuskultuur" juhtkomitee esimees. 2000-06 HTM kõrghariduse hindamise nõukogu liige. 2005-07 rahvusvahelise kolmanda interdistsiplinaarse muusikateaduse konverentsi Tallinnas (2007) peaorganisaator. 2004-08 HTM riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" juhtkomitee esimees. 2004-09 Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liige. 2009 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu liige. 2004-10 riigi teaduspreemiate komisjoni liige. 2007-11 Vabariigi Presidendi nõukoja liige. 2009-11 ESCOM-i Irène Deliège'i tõlkefond, toimkonna liige. 2010-11 Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali venekeelse autori 2010. aasta preemia žürii liige. 2011-12 12. rahvusvaheline muusika taju ja tunnetuse konverents (ühitatud ESCOM-i 8. kolmaastakonverentsiga), programmitoimkonna liige. 2011-12 CIM12: interdistsiplinaarse muusikateaduse konverents ajaloost, programmitoimkonna liige. 2012-14 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige. 2016-21 Eesti-uuringute tippkeskuse nõukogu ja juhtkomitee liige ning kõne- ja muusikauuringute töörühma juht. 2007. aastast tänaseni Eesti Rahvuskultuuri Fondi Teaduste Akadeemia allfondi halduskogu liige.[viide?]

 
Jaan Ross Tallinna kirjandusfestivalil HeadRead 2010

TunnustusRedigeeri

IsiklikkuRedigeeri

Jaan Ross on atmosfäärifüüsiku ja ökoloogi akadeemik Juhan Rossi poeg. Ta on abielus keeleteadlase Kristiina Rossiga, neil on tütar Johanna Ross.[viide?]

TeoseidRedigeeri

  • "The Temporal Structure of Estonian Runic Songs". (Koos Ilse Lehistega.) Berlin; New York: de Gruyter, 2001. ISBN 3110170329
  • "Mõeldes muusikast: sissevaateid muusikateadusesse". (Koostaja ja toimetaja, koos Kaire Maimetsaga.) Tallinn: Varrak, 2004. ISBN 9985309588
  • "Благозвучие: объективные предпосылки консонантности в музыке". Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. ISBN 5943800573
  • "Kaksteist loengut muusikapsühholoogiast". Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2007. ISBN 9789949117901
  • "Encapsulated Voices: Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of War Camps in 1916-1918". (Koostaja ja toimetaja.) Köln, Weimar ja Viin: Böhlau, 2012. ISBN 9783412209117
  • "Theodor W. Adorno. Uue muusika filosoofia". (Tõlkija.) Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2020. ISBN 9789949033270

ViitedRedigeeri

  1. Teenetemärkide kavaleride andmekogu – 3556
  2. "Tartu Ülikooli aumärgi kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 8.12.2022.

VälislingidRedigeeri