Linguistica Uralica

Eesti Teaduste Akadeemia väljaantav teadusajakiri

Linguistica Uralica on Tallinnas alates 1965. aastast ilmuv Eesti Teaduste Akadeemia väljaantav teadusajakiri, mis avaldab soome-ugri ja samojeedi keeli käsitlevaid artikleid.

Peatoimetaja on Gerson Klumpp, toimetaja Väino Klaus. Artiklid on inglise, saksa või vene keeles.

Ajakiri ilmub 4 korda aastas.

Ajakirja nimi oli aastatel 19651989 Sovetskoje Finno-ugrovedenije (Советское финно-угрoведение), alates 1990. aastast kannab see praegust nime.

Välislingid muuda