Endel Laul

Eesti ajaloolane

Endel Laul (21. aprill 1927 Torma vald25. september 2014 Tallinn) oli eesti ajaloolane, hariduse ja kooliajaloo uurija.

Haridustee muuda

Õppis aastail 19361940 Kõnnu algkoolis, 19401942 Torma algkoolis, 19421944 Mustvee Gümnaasiumis ja 19451947 Tartu 6. Keskkoolis. 19471952 õppis ta Tartu Riiklikus Ülikoolis NSV Liidu ajaloo erialal spetsialiseerumisega Eesti ajaloole. 1962. aastal kaitses ta väitekirja Eesti töölisajakirjanduse kujunemisest aastani 1917 ja sai ajalookandidaadi kraadi.

Töökäik muuda

1952. aastal asus ta tööle Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituuti, algul noorem-, seejärel vanemteadurina. 1970. aastal sai temast TA Ajaloo Instituudi rahvahariduse ajaloo sektori juhataja, kellena töötas 1990. aastani. Aastail 19901993 töötas Ajaloo Instituudi juhtivteadurina, samal ajal Eesti Teadlaste Liidu vabakutselise uurijana. 19972003 Tallinna Pedagoogikaülikooli vanemteadur.

Ajaloolasena on Laul uurinud töölisajakirjanduse ajalugu, Eesti kooli ja hariduse ajalugu ning Eesti ajalooteaduse (historiograafia) ajalugu.

Teoseid muuda

Laul on koguteose "Eesti kooli ajalugu neljas köites" 1. (1989) ja 2. (2010) köite toimetaja ja kaasautor ning veel mitme kollektiivse koguteose koostaja ja autor, sh "Tallinna 1. Keskkool 1631–1981" (1981), "Gustav Adolfi Gümnaasium 375" (2006), "Torma Album" II – V (19972007).

Avaldanud publikatsioone ka kodu-uurimise metodoloogia alalt.

Ühiskondlik tegevus muuda

Oli aastail 19781990 Eesti Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjoni aseesimees ning Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutajaid. Oli 1989. aastal B. G. Forseliuse Seltsi asutajaid, praegu selle nõunik. Oli Tormalaste Kodupaigaühenduse asutajaliige ja juhatuse liige, ühenduse trükiste koostaja ja autor.

Tunnustus muuda

Isiklikku muuda

Endel Laulu abikaasa Silvia Laul ja tütar Mare Sokolovski on arheoloogid. Poeg Mart Laul on Eestis tuntud kaktusekasvataja.

Kirjandus muuda

  • Sirje Tohver. Maine tuleb tööga. Õpetajate Leht, 26. aprill 2002