Dimitri Kaljo

Eesti geoloog

Dimitri Kaljo (sündinud 12. oktoobril 1928 Haapsalus) on eesti geoloog, Eesti Teaduste Akadeemia liige (alates 1983).

Haridus

muuda

Ta on lõpetanud 1948. aastal Tallinna 1. Keskkooli. Seejärel õppis ta Tartu Riiklikus Ülikoolis paleontoloogiat ja lõpetas ülikooli 1953. aastal cum laude. Järgnes aspirantuur ja kandidaaditöö “Balti ordoviitsiumi ja Llandovery rugoosid, nende levik ja arenemine” kaitsmine 1956. aastal. Doktoritöö “Baltimaade siluri stratigraafia (ökostrati-graafilise analüüsi kogemus)” kaitses ta 1978. aastal NSVL TA Geoloogia Instituudi juures. Professori kutse sai 1986. aastal.

Töökäik

muuda

Aastatel 1956–1957 oli Dimitri Kaljo Tartu Ülikooli mineraloogia kateedri assistent. 1957 asus ta tööle Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teadussekretärina (alates 1997 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut), 1959 sai temast geoloogia sektori juhataja ning 1965 teadusdirektor. Aastatel 1969–1989 oli ta direktor ning sel ajal saavutas instituut juhtiva positsiooni Baltimaades ning tuntuse NSV Liidus ja Põhja-Euroopas. Aastatel 1990–2006 oli Dimitri Kaljo aluspõhja osakonna juhataja, 2007-2016 vanemteadur.[1]

Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti Dimitri Kaljo 1983. aastal geoloogia alal. Ta kuulub akadeemias bioloogia, geoloogia ja keemia osakonda, oli aastatel 1990-1999 sama osakonna juhataja ning 1991-2004 välissuhete koordinaator, aastatel 1999-2004 teaduste akadeemia juhatuse liige. Ta oli kauaaegne ajakirja Estonian Journal of Sciences peatoimetaja.

Teadustöö

muuda

Dimitri Kaljo uurimistöö peasuunad on olnud Eesti ordoviitsiumi ja siluri tetrakorallide taksonoomia ja biogeograafia, graptoliitide biostratigraafia, nende ladestute stratigraafiline liigestus, Balti basseini fatsiaalne arengulugu ja paleoökosüsteemid ning isotoopgeoloogia. [1] Kahel korral on ta kollektiivi juhina pälvinud Eesti riikliku preemia: 1972 tööde tsükli eest Eesti Siluri uurimisel ning 2001 isotoopuuringute eest paleosoilise arenguloo selgitamisel.

Tegelnud ka geoloogia ajaloo ning terminoloogia küsimustega.[2]

Organisatsiooniline tegevus

muuda

Dimitri Kaljo on olnud võimekas teadusorganisaator. Aastatel 1990–1999 oli ta akadeemia bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja ning 1991–2004 välissuhete koordinaator, 1999–2004 juhatuse liige. Ta on tegutsenud paljudes erialakomisjonides. Alates 1969 on ta Eesti Stratigraafia Komisjoni liige (1981–2005 esimees), 1991–2010 Eesti Maavarade Komisjoni ja aastast 1992 Eesti Geoloogia Rahvuskomitee esimees. Rahvusvaheliselt hinnatud teadlasena kutsuti ta juba 1975. aastal Rahvusvahelise Geoloogiateaduste Liidu Stratigraafiakomisjoni Siluri alamkomisjoni tegevliikmeks, 1984–1992 oli ta selle esimees. 1983–1988 oli akadeemik Kaljo Rahvusvahelise Fossiilsete Korallide Uurimise Assotsiatsiooni asepresident ning 1989–1996 Rahvusvahelise Paleontoloogia Liidu asepresident.[1] Alates 2006 on ta Rahvusvahelise Paleontoloogia Assotsiatsiooni graptoliitide töögrupi liige.

Töid

muuda

Avaldanud üle 300 teaduspublikatsiooni.

  • Силур Эстонии : [монография] / Институт геологии Академии наук Эстонской ССР ; под редакцией Д. Л. Кальо. Tallinn, 1970.
  • Ecostratigraphy of the East Baltic silurian = Экостратиграфия силура Прибалтики / Akademia of Science of the Estonian SSR, Institut of Geology ; toim D. Kaljo... jt. Tallinn, 1982.

Tunnustus

muuda

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat. Faktid ja arvud XXIV (51) 2018. Tallinn, 2019, lk 53
  2. Dimitri Kaljo teadustöö ja publikatsioonid. Tallinn, 2018, lk 7

Kirjandus

muuda
  • Dimitri Kaljo: Personaalnimestik / Koostanud H. Nestor. Tallinn, 1998. ISBN 978-9949-83-340-5
  • Margus Maidla. Akadeemik Dimitri Kaljo uurib minevikku, et teha tulevikku. – Teaduste Akadeemia – Eesti kollektiivne aju. Tallinn, 2014, lk 149-157.
  • Dimitri Kaljo. Teadustöö ja publikatsioonid = Dimitri Kaljo. Research and publications / Koostanud A. Aaloe, L. Hints, H. Nestor Tallinn, 2018. ISBN 978-9949-833-41-2

Välislingid

muuda