Mihkel Veiderma

eesti keemik

Mihkel Veiderma (27. detsember 1929 Tallinn25. oktoober 2018) oli eesti keemik, Eesti Teaduste Akadeemia liige.

Mihkel Veiderma 2008. aastal oma isa Aleksander Veiderma 120. sünniaastapäeva tähistamisel

HaridusRedigeeri

1948. aastal lõpetas ta Tallinna 2. Keskkooli Tallinna Reaalkooli kiitusega ja 1953. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) keemia-mäeteaduskonna anorgaaniliste ainete tehnoloogia erialal (cum laude). Ta oli Väetiste ja Insektofungitsiidide Teadusliku Instituudi (Moskvas) kaugõppe aspirant 1960–1964 ja oli TPI doktorant 1969–1971; 1965. aastal kaitses Mihkel Veiderma Moskvas Väetiste ja Insektofungitsiidide Teaduslikus Instituudis kandidaadiväitekirja ja 1972. aastal samas doktoriväitekirja teemal "Obolusfosforiitide fosforväetisteks ja söödafosfaatideks töötlemise uurimine". Täiendas end Helsingi Tehnikaülikoolis, Budapesti Tehnikaülikoolis, Bochumi Ülikoolis (Saksamaa), Praha Keemilise Tehnoloogia Instituudis jm. Dotsent 1961; tehnikakandidaat 1964 (kinnitus 1965); tehnikadoktor 1972; professor 1973.

TöökäikRedigeeri

Pärast ülikooli lõpetamist töötas Mihkel Veiderma seitse aastat Maardu Keemiakombinaadis (sealhulgas aastatel 1956–1960 peainsenerina).

Tallinna Polütehnilises Instituudis töötas 1960. aastast: keemilise tehnoloogia dotsent 1960–1969; mineraalväetiste laboratooriumi teaduslik juhendaja 1965–1992; anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedri professor 1972–1992, kateedrijuhataja 1971–1987; keemiateaduskonna dekaan 1978–1983; Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudi anorgaanilise ja analüütilise keemia professor 1992–1997, emeriitprofessor 1997. aastast; anorgaaniliste materjalide teaduslaboratooriumi erakorraline vanemteadur 2005. aastast.

Aastatel 1988–1999 oli ta Eesti TA asepresident ja 1999–2004 peasekretär, 2004–2009 juhatuse liige.

Ajavahemikus 1992–1994 töötas Mihkel Veiderma Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei direktorina.

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Mihkel Veiderma teadusuuringud olid seotud põhiliselt anorgaaniliste fosforühendite keemia ja tehnoloogiaga. Ta on uurinud looduslike ja sünteetiliste apatiitide koostist, struktuuri ja omadusi ning reaktsioone, faasisiirdeid ja termilisi protsesse fosfaate sisaldavates süsteemides. Tema tähelepanu on pälvinud uued tehnoloogiad ja kasutusalad, tööstusheitmete kahjutustamine ja kasutamine. Olles pikaajaline Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees, on ta tegelenud Eesti maavarade (fosforiit, põlevkivi) kasutamise ja energeetika sõlmprobleemidega.

Mihkel Veiderma oli 230 teadusartikli autor või kaasautor, 12 raamatu või artiklikogumiku autor, koostaja või toimetaja, mitme autoritunnistuse kaasautor. Ta oli paljude doktori- ja diplomitööde juhendaja.

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

TTÜ mineraalväetiste ja söötade laboratooriumi teaduslik juhendaja 1965–1992; NSV Liidu TA kahe keemiaalase teadusnõukogu liige; Rahvusvahelise Fosfori Keemia Teadusliku Komitee liige ja XI rahvusvahelise fosfori keemia konverentsi esimees; Rahvusvahelise Puhta ja Rakenduskeemia Liidu liige; Eesti Teadusfondi nõukogu ja Eesti Teadusfondi liige; Eesti TA fosforiidinõukogu ja energeetikanõukogu esimees; Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige; Vabariigi Valitsuse säästva arengu komisjoni liige; Soome-Eesti energeetika-alase koostöökomisjoni kaasesimees; Maailma Energeetikanõukogu (WEC) Eesti Rahvusliku komitee liige, USA-Eesti põlevkiviuuringute programmi koordinatsiooninõukogu liige; Eesti TA Keemia Instituudi, Geoloogia Instituudi ja Ökoloogia Instituudi nõukogu liige; Eesti TA Toimetiste keemiaseeria toimetuskolleegiumi esimees; riigiettevõtete Silmet, Kunda Tehased ning Eesti Geoloogia Seltsi juhatuse liige. Estonia Seltsi, Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Õpetatud Eesti Seltsi, Eesti Teadlaste Liidu, MTÜ K. Pätsi Muuseumi ja Tallinna Teadlaste Maja liige.

Mihkel Veiderma oli Eesti Keemia Seltsi ja Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige, Soome Tehnikateaduste Akadeemia välisliige ja Soome Keemiaseltsi kirjavahetajaliige ning paljude nõukogude ja komisjonide liige.

TunnustusRedigeeri

HarrastusedRedigeeri

Eesti teaduse ja hariduse ajalugu, muusika, teater, poliitika. ÜS Raimla liige. Ta lõi kaasa mitme kultuuri- ja huviseltsi tegevuses.

IsiklikkuRedigeeri

Mihkel Veiderma sündis Tallinnas haridus- ja riigitegelase Aleksander Veiderma perekonnas viienda lapsena.

KirjandusRedigeeri

  • ENE 1976, 8
  • EE 2000, 14
  • Tallinna Polütehniline Instituut 1936–1986. Tln, 1986, lk 71, 152–153, 265, 271–272, 274–275, 276, 278, 280, 404, 413, 415, 460–462
  • Tallinna Tehnikaülikooli professorid. Tln, 1993, lk 59
  • Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskond, 2: 1938–1998. Tln, 1998, lk 134–135
  • Anorgaanilise keemia ja tehnoloogia uurimisrühm: bibliograafia 1960–2002. Tln, 2003, lk 7–12
  • Eesti Vabariigi teaduspreemiad. Tln, 2006, lk 14–25.

VälislingidRedigeeri