Nõukogude Eesti preemia

Nõukogude Eesti preemia oli Eesti NSV autasu, mis asutati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 6. novembri 1946 seadlusega.

Nõukogude Eesti preemiaid anti välja aastatel 1947–1950, 1959, 1965, 1967, 1970, 1972, 1975, 1977 ja 1980. Kokku on preemia saanud 279 kollektiivi ja üle 1300 üksikisiku.

1982. aastal loodi Nõukogude Eesti preemiate asemele Eesti NSV riiklik preemia.

Vaata ka

muuda