Juhan Kahk

Eesti ajaloolane
 See artikkel on ajaloolase kohta; samanimelise tõlkija kohta vaata artiklit Juhan Kahk (tõlkija).

Juhan Kahk (1. august 1928 Nõmme28. juuni 1998 Tallinn) oli eesti ajaloolane, Eesti Teaduste Akadeemia liige (alates 1969).

Elulugu muuda

Kahk sündis pangaametniku perekonnas. Juba varajases nooruses tärkas tal huvi ajaloo vastu, mis aastatega üha süvenes. Kahki esimeseks ametisooviks oligi saada ajaloolaseks, ehkki ta unistas ka kirjaniku elukutsest. Koolis käis Kahk Tallinna 10. Keskkoolis, mille lõpetas 1946. aastal. Tema sõja-aegne elu oli olnud raske, sest isa oli 1941. aastal siirdunud Nõukogude tagalasse, ema ja Juhan aga jäänud Eestisse. Et tema isa peeti äärmuslikuks kommunistiks (pangas kassiirina töötanud pereisa Juhan Kahk-senior, asus pärast 1940. aasta juunipööret tööle ENSV SARKi Raudteemiilitsa Tallinna osakonda), kaotas ta ema Saksa okupatsiooni ajal ka töö. Isa, Harjumaa TRSN Täitevkomitee rahandusosakonna ülem, suri aga 1944. aastal Eestis.

1946. aastal astus Kahk Tartu Riiklikku Ülikooli, mille lõpetas 1951. aastal. Ta paistis silma ambitsioonikuse, sihikindluse ja edasipüüdlikkusega, mis saatis teda kogu elu ning seetõttu kasutas ta ära ka kõik karjäärivõimalused, mis eesti ajaloolasele Nõukogude Liidus võisid avaneda. Aastatel 19511954 õppis ta aspirantuuris Leningradi ülikoolis, lõpetades selle ajalookandidaadina. Tema peamiseks uurimisalaks kujunesid toona talurahvarahutused, mida ta uuris väikeste vaheaegadega kuni oma elu lõpuni. 1954. aastast töötas ta Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis, mille direktor oli aastatel 19681974. Ta paistis silma aga hea organiseerijana, korraldades koos Hans Kruusi ja Artur Vassaraga 1959. aastal esimese Ida-Euroopa agraarajaloo sümpoosioni, kus Eesti agraarajaloolased domineerisid kuni 1970. aastateni. 1963. aastal sai Kahkist ajaloodoktor, väitekirja 19. sajandi talurahvarahutustest kaitses ta Leningradi ülikooli juures, saades noorimaks ajaloodoktoriks Eesti NSV-s.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks valiti ta 1969. aastal ning Teaduste Akadeemia akadeemikuks sai ta 1978. aastal. Rohkem kui 20 aastat (1973–1994) oli Juhan Kahk tegev Eesti Teaduste Akadeemia Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste Osakonna juhina. Aastatel 1973–1989 oli ta Akadeemia presiidiumi liige ja sama osakonna (varasema nimetusega Ühiskonnateaduste Osakond) akadeemik-sekretär, aastatel 1990–1994 sama osakonna akadeemik-sekretäri asetäitja.[1]

Hea läbisaamine Nõukogude võimuga (Kahk oli ka partei liige) võimaldas tal teha mitmeid välisreise ka Lääne-Euroopasse ning kohtuda tolle aja silmapaistvate ajaloolaste, nagu Eric Hobsbawmi, Jacques Le Goffi, Emmanuel Le Roy Ladurie ja teistega. Kahk sai tugevaid mõjutusi Annaalide koolkonnalt ning kasutas nende uuenduslikke meetodeid oma töödes. Seetõttu on ta siiani ka ainus eesti ajaloolane, kelle töö on Annaalide ajakirjas avaldatud. Samaaegselt tegeles Kahk ka väliseesti ajaloolastega suhete loomisega, ehkki siingi pidi ta lõivu maksma riigivõimudele, saades KGB kontrollitava VEKSA juhiks. Soome ajaloolastest suhtles ta lähemalt Vilho Niitemaaga, tuntud Eesti ajaloo uurijaga.

Teadustöö muuda

Juhan Kahki peamiseks uurimisvaldkonnaks oli eesti talurahva ajalugu, kus ta töötas läbi ja mõtestas kogu Eesti ala talu- ja mõisamajanduse arenguloo ning 18.–19. sajandi talurahvaliikumisega seotud ajaloomaterjalid. Tema uurimistöö põhjal ilmus 12 raamatut ja üle 200 teadusartikli.[1]

Kahki võib pidada ka Eesti esimeseks arvutiajaloolaseks, kes hakkas matemaatilis-statistilisi meetodeid kasutama juba 1970. aastatel. Tema kõrvale tõusid veel ka Herbert Ligi ja Heldur Palli, kellest said tuntud ajaloolised demograafid. Lisaks sellele oli Kahk ka Eesti ajaloolise sotsioloogia eestvedajaid, selle uurimissuuna käimalükkamine oli eriti raske, sest Nõukogude Liidus peeti sotsioloogiat peaaegu et ebateaduseks. Kuid Kahki head sidemed olid sealgi abiks.

1980. aastatel asus Kahk lisaks muule tegelema ka usundipsühholoogiaga, uurides eriti nõiaprotsesse. 1988. aastal ilmus tema viimane nõukogulikust vaimsusest kantud teos 19. sajandi esimese poole talurahvareformidest, milles sisalduvaid seisukohti ta hiljem tunduvalt revideeris. 1990. aastaks oli ta oma suhtumist juba kardinaalselt muutnud, tunnustades rahvuslikku ajalookäsitlust "Kodu Lugu".[2] Samaaegselt asus ta tegelema ka selle ajani keelatud uurimisalade, nagu küüditamise ja sundkollektiviseerimise läbiviimise uurimisega.

1992. aastal ilmus Kahki ja teiste tema põlvkonna agraarajaloolaste ühistööna "Eesti talurahva ajaloo" I köide, mis siiani on jäänud ka ainsaks. Seal sisaldub küll palju nõukogudeaegset fraseoloogiat, kuid teos on tänu faktitihedusele siiski teaduslikult kasutatav. Järgnevalt tegeles Kahk veel mõningate lühiuurimustega, kuid halvenev tervis ei lubanud tal pidevat tõsist tööd enam teha. Siiski suutis ta lõpetada ühe viimase aja silmapaistvama agraarajaloolise teose, "Bauer und Baron im Baltikum", kus ta oma aastakümnetega kogutud kogemused uudseid hinnanguid andes kokku võttis. See töö ilmus aga juba postuumselt 1999. aastal ja saksa keeles.

Tunnustus muuda

 • 1965 Eesti NSV riiklik teaduspreemia
 • 1977 Eesti NSV riiklik teaduspreemia

Teoseid muuda

 • 1858. aasta talurahvarahutused Eestis: Mahtra sõda. Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus, 1958.
 • 1858. aasta talurahvarahutused Eestis : dokumente ja materjale. Toimetaja. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958.
 • Ajaloo järskudel radadel : [H. Kruusi 75 aasta juubelile pühendatud artiklite kogumik]. Toimetaja. Tallinn: Eesti Raamat, 1966.
 • Artur Vassar: personaalnimestik. Toimetaja. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1987.
 • Barons and farmers : continuity and transformation in rural Estonia (1816-1994). Koos Ray Abrahamsiga. Göteborg: University of Göteborg, 1994.
 • Bauer und Baron im Baltikum : Versuch einer historisch-phänomenologischen Studie zum Thema "Gutsherrschaft in den Ostseeprovinzen" . Tallinn: S. Kivimäe, 1999.
 • An economic history of the Baltic countries. Koos Enn Tarveliga. Stockholm, 1997.
 • Eesti NSV ajalugu. Koos Karl Siilivasega. Tallinn: Perioodika, 1984.
 • Eesti NSV ajalugu: populaarne ülevaade. Koos Karl Siilivasega. Tallinn: Perioodika, 1987.
 • Eesti talurahva ajalugu. 1. kd. Toimetaja. Tallinn: Olion, 1992.
 • Eesti talurahva võitlus vabaduse eest: talurahva vastuhakud ja rahutused aastail 1816-1828. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1962.
 • Hans Kruus: personaalnimestik. Toimetaja. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1988.
 • Murrangulised neljakümnendad. Tallinn: Eesti Raamat, 1978.
 • Peasant and lord in the process of transition from feudalism to capitalism in the Baltics : an attempt of interdisciplinary history. Tallinn: Eesti Raamat, 1982.
 • Rahutused ja reformid : talupoegade klassivõitlus ja mõisnike agraarpoliitika Eestis XVIII ja XIX sajandi vahetusel (1790-1810). Tallinn: Eesti Raamat, 1961.
 • Studia Historica in honorem Hans Kruus. Toimetaja. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1971.
 • Talude päriseksostmise aegu. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 1993. ISBN: 9985500261
 • World War II and Soviet occupation in Estonia: a damages report. Koostaja. Tallinn: Perioodika, 1991.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 Juhan Kahk Eesti TA kodulehel
 2. Juhan Kahk. Tuult purjedesse. Haridus 1990/5. Lk 53.

Kirjandus muuda