Juri Lotman

Eesti semiootik

Juri Lotman (28. veebruar 1922 Petrograd28. oktoober 1993 Tartu) oli vene päritolu Eesti semiootik, kirjandusteadlane ja kulturoloog, üks Tartu-Moskva semiootikakoolkonna rajajaid, Eesti Teaduste Akadeemia liige (alates 1990).

Juri Lotman
Juri Lotmani büst. Autor Lev Razumovski, 1981, kips
Sündinud 28. veebruar 1922
Petrograd, Vene NFSV
Surnud 28. oktoober 1993 (71-aastaselt)
Tartu, Eesti
Elukoht Tartu
Haridus Leningradi Riiklik ülikool
Teadlaskarjäär
Tegevusalad semiootika
vene kirjandus
Töökohad Tartu Riiklik Ülikool
Tunnustus Norra Teaduste Akadeemia liige
Rootsi Kuningliku Akadeemia liige
Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
Autogramm

Elukäik

muuda

Aastatel 1930–1939 õppis Juri Lotman St. Petri-Schules, seejärel astus Leningradi ülikooli filoloogiateaduskonda. Tänu eeskujulikele hinnetele võeti ta ülikooli eksamiteta. Eriala valis ta oma õe Lidija Lotmani sõprade mõjul, loenguid kuulas ta juba keskkoolis. Õppejõudude seas oli kuulsaid kirjandusteadlasi, näiteks Boriss Tomaševski ja Vladimir Propp.

1940. aastal kutsuti ta sõjaväeteenistusse. Lotman osales teises maailmasõjas Nõukogude armee suurtükiväe koosseisus, demobiliseeriti 1946.[1]. Lõike tema sõjamälestustest on avaldatud eesti keeles ajakirjas Akadeemia. 1942. aastast kuulus Lotman ÜK(b)P-sse.

Pärast ülikooli lõpetamist 1950. aastal töötas Lotman elu lõpuni Tartus, kuna Eesti akadeemilised ringkonnad olid Venemaaga võrreldes liberaalsemad.[2] 1952. aastal sai ta teaduste kandidaadi kraadi väitekirjaga "А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Н. М. Карамзина". 1954. aastast töötas ta Tartu ülikoolis. 1960–1977 oli ta vene kirjanduse kateedri juhataja, 1963. aastast professor[1]. 1961. aastal kaitses ta Leningradi ülikoolis doktoritöö "Dekabrismieelse vene kirjanduse arenguteed" ("Пути развития русской литературы преддекабристского периода")[2].

Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti ta 1990. aastal kultuurisemiootika alal.

Teadustöö

muuda

Lotman alustas vene kirjanduse uurijana. Ta on kirjutanud monograafiad Andrei Kaissarovist, Aleksandr Puškinist ja Nikolai Karamzinist.

Ta uuris 18.19. sajandi vene kirjanduse arengut, Aleksandr Puškini isikulugu, poeetiliste tekstide struktuuri, filmipoeetikat, kultuuriteadvuse ehitust ja kultuuritüpoloogiat. Aastast 1967 oli Lotman Rahvusvahelise Semiootikaassotsiatsiooni asepresident.

1970.–1980. aastatel tegeles Juri Lotman kultuurisemiootika põhialuste väljatöötamisega. Ühendades endas kultuuriloo sügava tundmise ja isikupärase teoreetilise mõtlemise, andis Juri Lotman ainulaadse panuse 20. sajandi humanitaaria arengusse.

1980. aastate lõpus salvestas Lotman Eesti Televisioonis saatesarja "Vestlusi vene kultuuriloost" ("Беседы о русской культуре"), mille tekstid on hiljem avaldatud ka raamatuna.

Nõukogude ajal põrkus Lotman korduvalt raskustega oma tööde avaldamisel. Osalt oli selle põhjuseks Nõukogude režiimi juudivaenulikkus, osalt semiootika staatus vaid pooleldi lubatud teadusena. Sellele vaatamata saavutas Lotman rahvusvahelise renomee ühena semiootika suurkujudest.

Perestroika ajal osales Lotman lühemat aega ka Eesti poliitikas. 1988. aasta oktoobris valiti ta Eestimaa Rahvarinde juhatusse.[3]

Juri Lotman avaldas kokku üle 800 teadustöö, neid on tõlgitud paljudesse keeltesse. Tema tuntumate kirjutiste seas on "Filmisemiootika" (1973), "Luuleteksti analüüs" ja "Kunstilise teksti struktuur".

Lotmani arhiivi ja raamatukogu põhjal on loodud Eesti Semiootikavaramu, mis tegutseb Tallinna Ülikooli (TLÜ) ruumides koostöös TLÜ Slaavi keelte ja kultuuride instituudi ja TLÜ Eesti Humanitaarinstituudiga.

Tema teooria eeldused olid keeleteadus, informatsiooniteooria, strukturalism ja vene formalism (strukturalismi lähe oli kahendpooluste sõnumit kandvate ühikute kirjeldused; kõik mis on taandatav teabeks on sõnum või müra).

Tunnustus

muuda

Mälestuse jäädvustamine

muuda
 
Juri Lotmani haud Tartus Raadi kalmistul
 
Juri Lotmani mälestusmärk Tartu Ülikooli raamatukogu ees

Juri Lotman on maetud Raadi kalmistule Tartus.

Tartu Ülikooli õppehoones Lossi tänav 3 on Lotmani nimeline auditoorium.

Tartu Ülikooli raamatukokku on paigaldatud Lotmani büst. 2011. aastal avati Lotmani pronksbüst (autor Stanislav Netšvolodov) ka Tartu Ülikooli Philosophicumis (Jakobi 2).

6. oktoobril 2007 avati Tartu Ülikooli raamatukogu esisel platsil Vanemuise tänava ääres Juri Lotmani mälestusmärk, mille autor on Mati Karmin.

28. veebruaril 2009 avati tema viimases elupaigas Tartus majal Laulupeo puiestee 7 mälestustahvel.[4] 28. veebruaril 2012 avati mälestustahvel majal Veski tänav 63, kus ta samuti oli elanud.

Juri Lotmani vanemad olid Aleksandra ja Mihhail Lotman. Tema isa oli jurist, ema Sorbonne'i ülikooli haridusega hambaarst. Juri Lotmanil oli kolm õde: helilooja Inna Obraztsova (1915–1999), kirjandusteadlane Lidija Lotman (1917–2011) ning arst Viktorija Lotman (1919–2003). Filoloogiadoktor Lidija Lotman töötas Peterburis Venemaa Teaduste Akadeemia Vene Kirjanduse Instituudis. Tema uurimisteemaks oli vene kirjandus 19. sajandil.

1951. aasta märtsis abiellus Lotman kirjandusteadlase, hilisema Tartu Ülikooli professori, Aleksandr Bloki loomingu ja vene sümbolismi asjatundja Zara Mintsiga. Neil on kolm poega – poliitik ja semiootik Mihhail, kunstnik Grigori ning poliitik ja bioloog Aleksei.

Juri Lotman elas Tartus aastail 1963–1970 Kastani tänaval (majas nr. 9, krt. 7), seejärel aastail 1970–1989 Veski tänavas (majas nr. 63, krt. 6) ja elu lõpuaastail Laulupeo puiesteel (majas nr. 7).[viide?]

Teoseid

muuda

Eesti keeles

muuda

Raamatud

muuda

Artiklid

muuda
 • Lotman, Juri 1992 [1989]. Juhuslike faktorite osast kirjanduslikus evolutsioonis. (Veidemann, Rein, tõlk.) Looming 4: 549–554. [Originaal ilmunud kogumikus "Sign Systems Studies" 22: 39–47.]
 • Lotman, Juri 1992. Vestlus vabamüürlusest valgustuse valguses. Akadeemia 2: 227-241.
 • Lotman, Juri 1992 [1984]. Semiosfäärist. Akadeemia 10: 2019-2043.
 • Lotman, Juri 1994 [1992]. Kaasaegsus ida ja lääne vahel. (Kajar Pruul, tlk.) Akadeemia 1: 3–13.
 • Lotman, Juri 2006 [1982]. Kaks lähenemisviisi käitumisele. (Kull, Kalevi, tõlk.) Acta Semiotica Estica 3: 221. [Esmalt ilmunud Teoreetilise Bioloogia 8. Kevadkooli materjalides.]
 • Lotman, Juri 2006 [1966]. Mõistete "lõpp" ja "algus" modelleerivast tähendusest kunstitekstides. (Salupere, Silvi, tõlk.) Acta Semiotica Estica 3: 225–228.
 • Lotman, Juri 2013 [1974]. Primaarse ja sekundaarse suhtest kommunikatiiv-modelleerivates süsteemides. (Salupere, Silvi, tõlk.) Acta Semiotica Estica 10: 220–223.

Vene keeles

muuda
 • "Лекции по структуральной поэтике" (1964)
 • "Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы" Вып. 1 (1970)
 • "Структура художественного текста" (1970)
 • "Анализ поэтического текста. Структура стиха" (1972) (monograafia)
 • "Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы" Вып. 2 (1973)
 • "Семиотика кино и проблемы киноэстетики" (1973)
 • "Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин": Комментарий" (1980)
 • "Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя" (1981)
 • "Культура и взрыв" (1992)
 • Лотман Ю. "Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)" (1993)
 • "Диалог с экраном" (1994; koos J. Tsivjaniga)
 • Ю. М. Лотман "Непредсказуемые механизмы культуры". Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn 2010, 234 lk, ISBN 9789985586976
 • Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, Б. Ф. Егоров "Переписка 1954–1965". Teksti on ette valmistanud ja kommenteerinud Boriss Jegorov, Tatjana Kuzovkina ja Nikolai Poseljagin, eessõna Boriss Jegorov. Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn 2012, 606 lk, ISBN 9789985588109
 • Ю. М. Лотман – Б. А. Успенский "Переписка 1964–1993". Koostanud ja kommenteerinud Olga Kelbert ja Mihhail Trunin, toimetanud Boriss Uspenski. Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn 2016, 821 lk; ISBN 9789985588109
 • "Juri Lotmani autoportreed. Автопортреты Ю. М. Лотмана. Juri Lotman’s Self-portraits". Koostajad Tatjana Kuzovkina ja Sergei Daniel. Vene keelest eesti ja inglise keelde tõlkinud Piret Peiker. Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn 2016, 488 lk; ISBN 9789985588093

Inglise keeles

muuda
 • "Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture". Vene keelest inglise keelde tõlkinud Ann Shukman, I. B. Tauris, London ja New York, 1990, 288 lk. ISBN 1850433755
 • "Culture and Explosion". Vene keelest inglise keelde tõlkinud Wilma Clark. Mouton de Gruyter, Berliin ja New York, 2009, 195 lk; ISBN 9783110218459
 • "The Unpredictable Workings of Culture", järelsõna Mihhail Lotman, vene keelest inglise keelde tõlkinud Brian Baer. Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn 2013, 296 lk; ISBN 9789985587683
 • "Juri Lotmani autoportreed. Автопортреты Ю. М. Лотмана. Juri Lotman’s Self-portraits". Koostajad Tatjana Kuzovkina ja Sergei Daniel. Vene keelest eesti ja inglise keelde tõlkinud Piret Peiker. Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn 2016, 488 lk; ISBN 9789985588093

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 "Лотман Юрий Михайлович" Большая российская энциклопедия – БРЭ; vastutav toimetaja Кравец С. Л.; М: Большая Российская энциклопедия, 2011; том 18, lk 68. Kokku 767 lk, isbn=978-5-85270-351-4, tiraaž 60 000
 2. 2,0 2,1 Егоров Б. Ф. Личность и творчество Ю. М. Лотмана // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. – СПб.: Искусство-СПБ, 1995. – С. 5–20.
 3. "Вестник Народного фронта. № 12" (PDF) (vene). Пресс-центр Народного конгресса. 03.10.1988. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 4.03.2016. Vaadatud 15.08.2010.
 4. Juri Lotman saab mälestustahvli. Tartu Postimees, 25. veebruar 2009.

Kirjandus

muuda
 • Andrews, Edna 2003. Conversations with Lotman: Cultural Semiotics in Language, Literature, and Cognition. Toronto: University of Toronto Press.
 • Kull, Kalevi 1999. Towards biosemiotics with Yuri Lotman. Semiotica 127(1/4): 115–131.
 • Lepik, Peet 2008. Universals in the Context of Juri Lotman’s Semiotics (Tartu Semiotics Library 7.) Tartu: Tartu University Press.
 • Mandelker, Amy 1994. Semiotizing the sphere: Organicist theory in Lotman, Bakhtin, and Vernadsky. Publications of the Modern Language Association 109(3): 385–396.
 • Shukman, Ann 1977. Literature and Semiotics: A Study of the Writings of Ju. M. Lotman. Amsterdam: North Holland.
 • Waldstein, Maxim 2008. The Soviet Empire of Signs: A History of the Tartu School of Semiotics. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
 • Егоров, Б. Ф. 1999. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 384 с.

Eesti keeles

muuda

Välislingid

muuda