Gennadi Vainikko

Gennadi Vainikko (sündinud 31. mail 1938 Kontupohjas) on Eesti matemaatik ja akadeemik.[1] Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

Gennadi Vainikko 2007. aastal

Gennadi Vainikko on ingerisoomlane. Ta tuli koos vanematega Eestisse 1942. aastal.[2]

HaridusRedigeeri

Ta lõpetas 1956. aastal Kehra Keskkooli kuldmedaliga. 1961. aastal lõpetas kiitusega Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika erialal. 1964. aastal kaitses ta Tartu Riiklikus Ülikoolis füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi väitekirjaga "О точности методов типа Галеркина" (Galjorkini meetodi täpsusest). 1969. aastal kaitses Voroneži Ülikoolis füüsika-matemaatikadoktori kraadi väitekirjaga "Об аппроксимации линейных и нелинейных операторов и приближенном решении операторных уравнений" (Lineaarsete ja mittelineaarsete operaatorite aproksimatsioonist ja operaatorvõrrandite ligikaudsest lahendamisest).[3]

TööRedigeeri

Aastatel 1963–1965 oli ta TRÜ matemaatilise analüüsi kateedri assistent ja vanemõpetaja, 1965–1967 Voroneži ülikooli matemaatilise analüüsi kateedri dotsent, 1967–1969 TRÜ matemaatilise analüüsi kateedri dotsent, 1969–1970 arvutusmatemaatika kateedri dotsent, 1971–1994 samas professor ja kateedrijuhataja. Aastatel 1990–1994 oli ta Eesti Teaduste Akadeemia asepresident. 1995–2003 oli ta Helsingi Tehnikaülikooli professor, 2003–2004 Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika osakonna vanemteadur. Aastatel 2004–2005 oli ta Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika instituudi vanemteadur. 2005. aastast on ta Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

TeadustegevusRedigeeri

Gennadi Vainikko teadustöö põhisuundadeks on olnud rakendusfunktsionaalanalüüs, ligikaudsete meetodite teooria, kiired solverid, projektsioonimeetodid, mittekorrektsed ülesanded, pöördülesanded, integraal- ja pseudodiferentsiaalvõrrandite kvalitatiivne teooria, numbrilised meetodid ja matemaatilise füüsika ülesanded.

1986. aastal valiti ta Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemikuks matemaatika erialal.

Aastatel 1991–1994 oli ta Eesti Matemaatika Seltsi asepresident.

Tema juhendamisel on kaitstud 29 doktoritööd.

TunnustusRedigeeri

ViitedRedigeeri