Raimund Hagelberg

majandusteadlane
Raimund Hagelberg 1999. aastal

Raimund Hagelberg (7. veebruar 1927 Tallinn17. juuli 2012) oli eesti majandusteadlane, Eesti Teaduste Akadeemia liige alates 1981. aastast.

1946. aastal lõpetas ta Tallinna Reaalkooli ning 1950. aastal Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna, millele järgnes samas aspirantuur. 1954. aastal kaitses ta kandidaadi- ja 1967. aastal doktoritöö, mis mõlemad olid pühendatud panganduse ja majandusanalüüsi probleemistikule.

Aastatel 1953–1954 oli ta Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi nooremteadur, 1954–1982 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna vanemõpetaja, dotsent ja professor. Alates 1995. aastast oli Raimund Hagelberg Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

1981. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks majandusteaduse alal. Aastatel 1982–1989 oli ta Eesti NSV TA teaduslik peasekretär.

19851990 oli ta Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu liige. Aastatel 1989–1992 oli ta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe nõunik. 1990. aastal valiti ta Eesti Panga Nõukogu liikmeks, kellena töötas kuni 1998. aastani. Seejärel sai temast Eesti Panga nõunik.

TeadustööRedigeeri

Tema teadusuuringud on olnud suunatud ettevõtte majandusliku analüüsi metodoloogiale, rahanduse teooriale, ettevõtete rahandusele, haridusele, teaduse ja kõrgkooli ökonoomikale, majanduse üldteooriale, pangandusele ja krediidile. Tema tee teaduses on kulgenud paralleelselt õpetamisega Tartu Ülikoolis, kus põhiõppeaineks oli ettevõtete ja rahvamajanduse rahandus. See hõlmas rahaliste suhete kõiki põhivaldkondi kogu majandust läbivalt, nõudis põhjuslike seoste hindamist ja analüüsi ning edasiminekut üldistamist võimaldavate meetodite juurde. Kõike seda sai laiemalt kasutada nii õppe- kui teadustöös. Nii peabki akadeemik teaduses tehtuga samaväärseks õpetamise poolt Tartu Ülikoolis, kus ta ühena esimestest Eestis hakkas juba 1960ndatel aastatel süvatähelepanu pöörama teadusfilosoofiale, teadusloole ja teaduse metodoloogiale. Raimund Hagelbergi rikkalikud teadmised kandsid head vilja taasiseseisvunud Eesti Vabariigis, kus ta tegi kaasa kõik tähtsamad sammud Eesti Panga uuesti ülesehitamisel ning krooni kasutuselevõtmisel.

TunnustusedRedigeeri

VälislingidRedigeeri