Pavel Bogovski

Pavel Bogovski (10. märts 1919 Tartu8. märts 2006) oli Eesti onkoloog-patomorfoloog ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik (1993).

Elukäik ja teadustegevusRedigeeri

Bogovski isa oli arst ja ema halastajaõde. Tema lapsepõlv möödus Saaremaal, kus ta käis saksakeelses lasteaias. Kaheksa-aastaselt rääkis ta nii eesti, saksa kui ka vene keelt.

Ta lõpetas aastal 1937 Hugo Treffneri Gümnaasiumi[1]. Aastatel 19371941 õppis ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Teise maailmasõja tõttu sattus ta Kasahhi NSV-sse, kus 1943. aastal lõpetas raviarsti kutsega Alma-Ata Meditsiiniinstituudi. Pärast lõpetamist mobiliseeriti ta sõjaväkke, kus teenis arstina Eesti Laskurkorpuses sõja lõpuni.

Hiljem jätkas tudeerimist Tartu Riikliku Ülikooli aspirantuuris A. Valdese juhendamisel. Tema erialaks oli patoloogiline anatoomia, mis päädis kandidaadiväitekirja kaitsmisega aastal 1949. Väitekirja teemaks oli "Vaegtoite ja glükoosisüstete mõjust haava organisatsioonilise protsessi morfoloogiale (maksale)"

Aastal 1949 asus ta tööle Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis, algul teadussekretärina, hiljem laboratooriumi juhataja. Aastail 19531991 oli ta instituudi direktor.

Aastal 1961 kaitses ta Leningradi Sanitaarhügieenelises Meditsiiniinstituudis doktorikraadi. Doktoritöö ühine nimi oli "Eesti põlevkivi töötlemise produktide kantserogeenne toime".

Professori kutse patoloogilise anatoomia ja onkoloogia erialal anti talle 1962. aastal.

Aastal 1965 valiti Pavel Bogovski NSV Liidu, hiljem Venemaa Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliikmeks, 1993 Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks.

Aastatel 1963–1967 oli ta Eesti NSV Ülemnõukogu VI koosseisu saadik.

Bogovski tähtsamad saavutused on seotud onkoloogia ja kantserogeensete ainete uurimisega. Märkimisväärne on tema osa kantserogeenide ühe rühma – N-nitrosoühendite uurimise algatajana ja teostajana nii rahvusvahelises ulatuses kui ka Eestis. Teiseks Pavel Bogovski oluliseks tööks oli Maailma Tervishoiuorganisatsiooni süsteemi kuuluva Lyoni Rahvusvahelise Vähiuurimise Keskuse väliskeskkonna kantserogeenide osakonna organiseerimine ja juhatamine aastatel 19681974 .

Oma elu viimastel aastakümnetel pühendus Pavel Bogovski meditsiiniterminoloogiale, mille tulemusel on Eesti keelde lisandunud rohkesti meditsiinilist oskussõnavara. Valmis sai soome keelst tõlgitud meditsiinisõnaraamat. Pavel Bogovski publitseeris üle 2000 teadusliku kirjutise. Ta juhendas ja konsulteeris seitset teaduste kandidaati ja kolme teadusdoktorit.

TeosedRedigeeri

  • Põlevate maavarade töötlemise toodete põhjustatud naha kutsekasvajad. Medgiz, Leningrad, 1960 (vene k.)
  • Eesti põlevkivitöötlemise toodete kantserogeenne toime. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, 1961 (vene k.)
  • Vähk – põhjused, levik, profülaktika (kaasautorid M.Rahu, G.Loogna).Valgus, Tallinn, 1989
  • Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsioon. 10. väljaande eestindamine ja ladinakeelsete vastetega varustamine

TunnustusedRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri

http://kes-kus.ee/category/akadeemiline-keskus/page/8/

https://arhiiv.err.ee/vaata/maailmapilt-maailmapilt-akadeemikud-pavel-bogovski/similar-240087