Haldur Õim

Haldur Õim (sündinud 22. jaanuaril 1942 Helme vallas Valgamaal) on eesti keeleteadlane.

Haldur Õim (2008)

Tema uurimistöö peasuunad on keeleteaduse metodoloogia, keeleteooria, semantika, semantilised väljad eesti keeles, loomuliku keele arvutimudelid, tekstide arvutitöötlus ja keeleteaduse seosed teiste teadustega.

HaridusRedigeeri

Haldur Õim lõpetas Tõrva Keskkooli 1960 ja Tartu Riikliku Ülikooli 1965. Ta omandas filoloogiakandidaadi kraadi TRÜ juures 1970. aastal (kandidaaditöö teema oli "Семантическая структура словесных групп, связанных с понятием лица в эстонском языке") ja filoloogiadoktori kraadi samas 1983. aastal (doktoritöö teema oli "Семантика и теория понимания языка: анализ лексики и текстов директивного общения эстонского языка").

TöökäikRedigeeri

Ta on töötanud Tartu Riikliku Ülikooli kriminoloogia laboratooriumi õigusinformatsiooni töörühma vanemteadurina (hiljem nimetati see õigus- ja majandusinformatsiooni probleemgrupiks ja seejärel tehisintellekti laboratooriumiks) 1969–1977, TRÜ eesti keele kateedri vanemõpetajana 1977–1983, Helsingi Ülikoolis eesti keele lektorina 1981–1984, Tartu Ülikooli eesti keele kateedri dotsendina 1983–1985 ja professorina 1986–1992, külalisprofessorina Koblenzi-Landau ülikooli arvutilingvistika instituudis Saksamaal 1991–1992 ning TÜ üldkeeleteaduse professorina 1992–2007.

2007. aastast on ta Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

LiikmesusRedigeeri

Õim on Eesti keelenõukogu liige, Emakeele Seltsi liige ning alates 2005 Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige. Ta on Keele ja Kirjanduse toimetuse liige. Ta on Internationale Cognitive Linguistic Associationi liige alates 1993, Association for Computational Linguisticsi liige alates 1993. aastast, International society of the Study of Argumentation (Amsterdamis) liige alates 2004 ning Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik liige alates 2005.

23. novembril 1994 valiti Haldur Õim Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks.

TunnustusRedigeeri

KirjandusRedigeeri

  • "Tähendusepüüdja. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks 22. jaanuaril 2002 = Catcher of the meaning: festschrift for Professor Haldur Õim on the occasion of his 60th birthday", toimetajad Renate Pajusalu ja Tiit Hennoste, Tartu Ülikool, Tartu 2002, 388 lk; Haldur Õimu tööde bibliograafia lk 370–388; ISBN 9985402308

VälislingidRedigeeri