Hillar Aben

eesti tehnikateadlane

Hillar Aben (sündinud 3. detsembril 1929 Tartus) on eesti tehnikateadlane, Eesti Teaduste Akadeemia liige.

HaridusRedigeeri

1948. aastal lõpetas ta Tartu 1. Keskkooli ja 1953. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinsenerina. Aspirantuuri läbimise järel kaitses Hillar Aben 1957. aastal Eesti Teaduste Akadeemia juures tehnikakandidaadi väitekirja. 1966. aastal kaitses ta tehnikadoktori kraadi väitekirjaga "Метод характеристических направлений в фотоупругости".

TöökäikRedigeeri

Aastatel 1956–1960 töötas Hillar Aben Ehituse ja Ehitusmaterjalide Instituudis nooremteadurina. Edasi on tema tegevus ligemale poolsajandi vältel seotud Küberneetika Instituudiga, kus ta on olnud mehaanika ja rakendusmatemaatika sektori juhataja (1960–1974), teadusala asedirektor (1967–1976) ja direktor (1976–1988). Alates 1989. aastast töötab ta fotoelastsuse laboratooriumi juhataja ja juhtivteadurina.

1977. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks mehaanika alal.

UurimisteemadRedigeeri

Hillar Abeni uurimisobjektiks on olnud integraalne fotoelastsusmeetod, mille teooria kuulub nn väänatud kaksikmurdvate keskkondade optika valdkonda. Integraalse fotoelastsusmeetodi eesmärgiks on mittepurustavalt määrata läbipaistvates objektides esinevat pingeolukorda. Klaasi sisepingete mõõtmise nüüdisaegne tehnoloogia leiab praktilist rakendamist osaühingus GlasStress, mis tegeleb Hillar Abeni juhtimisel integraalset fotoelastsusmeetodit realiseeriva aparatuuri valmistamise ja kasutuselevõtmisega klaasitööstuses. Käesoleval ajal kasutab Eestis toodetud kõrgtehnoloogilisi polariskoope klaastoodete jääkpingete mõõtmisel ligi 20 klaasifirmat Euroopas, USAs, Jaapanis, Brasiilias jne. Hillar Aben on tegelenud ka linnaehituse probleemide matemaatilise modelleerimisega, eesmärgiga optimeerida elamurajoonide paigutus linnas. Ta on lugenud eksperimentaalmehaanika kursust Tallinna Tehnikaülikoolis, olnud külalisprofessor Waterloo Ülikoolis (Kanada) ja Poitiers' Ülikoolis (Prantsusmaa) ning korraldanud klaasi jääkpingetele pühendatud suvekoole nii Eestis kui rahvusvahelises mehaanikauuringute keskuses Udines Itaalias. Hillar Abeni juhendamisel on kaitstud doktori- ja magistriväitekirju. Tema sulest on ilmunud üle 200 teaduspublikatsiooni, sh kaks ingliskeelset monograafiat.

Organisatsiooniline tegevusRedigeeri

Hillar Aben on olnud kauaaegne Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu (1994–2001) ja riigi teaduspreemiate komisjoni (1999–2004) liige. Ta kuulub Euroopa Teaduste Akadeemia, Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia, Soome Tehnikateaduste Akadeemia ning oma valdkonna rahvusvaheliste teadusühingute liikmeskonda. Aastatel 1995–2007 oli ta Eesti Teaduste Akadeemia toimetiste peatoimetaja.

TunnustusRedigeeri

Eesti Vabariigi teaduspreemia on Hillar Aben pälvinud kahel korral: 1994. aastal tehnikateaduste alal ingliskeelse monograafia "Photoelasticity of Glass" (kaasautor Claude Guillemet) eest ning 2009. aastal kollektiivi juhina innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö "Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses" eest. 2001. aastal autasustati teda Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

IsiklikkuRedigeeri

Tema isa oli keeleteadlane Karl Aben. Võõrkeeled, muusika ja sport on olnud Hillar Abeni meelisharrastused läbi aastakümnete. Praegu pakub suurimat rahulolu igapühapäevane tennisemäng heade sõprade seltsis.

VälislingidRedigeeri