Nobeli füüsikaauhind

Nobeli füüsikaauhind on üks viiest algsest Nobeli auhinnast. Selle auhinna saaja otsustab Rootsi Kuninglik Teaduste Akadeemia.

LaureaadidRedigeeri

Aasta Auhinna saajad Riik/maa Uurimus
1901 Wilhelm Conrad Röntgen Saksamaa Röntgenikiirguse avastamine
1902 Hendrik Antoon Lorentz ja Pieter Zeeman Holland Zeemani efektimagnetvälja mõju aatomite emiteeritavale kiirgusele – avastamine ja teooria Zeemani efekti seletamiseks
1903 Antoine Henri Becquerel Prantsusmaa Spontaanse radioaktiivsuse avastamine ja sellega seotud radioaktiivse kiirguse alased uuringud – polooniumi ja raadiumi avastamine
Pierre Curie Prantsusmaa
Marie Skłodowska-Curie Poola, Prantsusmaa
1904 John William Strutt (Lord Rayleigh) Inglismaa Gaaside tiheduse uuringud ja argooni avastamine
1905 Philipp Eduard Anton von Lenard Austria-Ungari ja Saksamaa Katoodkiirtealased uuringud
1906 Joseph John Thomson Inglismaa Gaaside elektrijuhtivuse uuringud
1907 Albert Abraham Michelson USA Optiliste täppismõõtmiste eest, nende hulgas valguse kiiruse mõõtmine koos E. W. Morleyga
1908 Gabriel Lippmann Prantsusmaa Valguse interferentsi abil värvide fotograafilise reprodutseerimise meetodi avastamine
1909 Guglielmo Marconi Itaalia Traadita telegraafi (raadio) leiutamine
Karl Ferdinand Braun Saksamaa
1910 Johannes Diderik van der Waals Holland Gaasi ja vedelike olekuvõrrandid
1911 Wilhelm Wien Saksamaa Soojuskiirgusealased uuringud (Wieni nihkeseadus)
1912 Nils Gustaf Dalén Rootsi "Päikeselüliti" leiutamine, mis võimaldas võtta kasutusele vilkuvad tuled gaasiga valgustatavates majakais ja poides
1913 Heike Kamerlingh Onnes Holland Aine käitumine ülimadalatel temperatuuridel, heeliumi veeldamine
1914 Max von Laue Saksamaa Röntgenikiirte difraktsiooni avastamine, röntgenspektroskoopiaalased uuringud
1915 William Henry Bragg Inglismaa Kristallide struktuuri alased uuringud, röntgenkristallograafia arendamine
William Lawrence Bragg Austraalia, Inglismaa
1916 Nobeli auhindu ei antud välja
1917 Charles Glover Barkla Inglismaa Röntgenikiirgusealased uuringud, röntgenspektroskoopia arendamine
1918 Max Karl Ernst Ludwig Planck Saksamaa Energiakvandi avastamine, kvantfüüsika loomine
1919 Johannes Stark Saksamaa Anoodkiirte Doppleri efekti ja spektrijoonte elektriväljas lõhenemise avastamine
1920 Charles Édouard Guillaume Šveits Täppimõõtmistealased uuringud ja sulamite anomaalsed omadused
1921 Albert Einstein Saksamaa, Šveits Teoreetilise füüsika arendamine, eriti fotoelektrilise efekti seletamine
1922 Niels Henrik David Bohr Taani Aatomi struktuuri ja kvantteooria alased uuringud
1923 Robert Andrews Millikan USA Elementaarlaengu olemasolu tõestamine ja fotoelektrilse efekti uuringud
1924 Karl Manne Georg Siegbahn Rootsi Röntgenspektroskoopiaalased uuringud
1925 James Franck ja Gustav Ludwig Hertz Saksamaa Elektroni roll aatomis, kvantolemus elektroni käitumises, Francki-Hertzi katsed, millega uuriti elektronide põrkeid gaasi aatomitega
1926 Jean Baptiste Perrin Prantsusmaa Aine struktuuri, Browni liikumise ja suspensioonide uurimine
1927 Arthur Holly Compton USA Comptoni efekti avastamine
Charles Thomson Rees Wilson Inglismaa Wilsoni kambri leiutamine
1928 Owen Willans Richardson Inglismaa Termoelektriliste nähtuste uurimine, Richardsoni seaduse formuleerimine
1929 prints Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie Prantsusmaa Elektroni laineomaduste avastamine
1930 Chandrasekhara Venkata Raman India Valguse hajumise uuringud, Ramani hajumise avastamine
1931 Ei antud füüsikaauhinda.
1932 Werner Karl Heisenberg Saksamaa Kvantmehaanika loomine
1933 Erwin Schrödinger Austria Aatomiteooria edasiarendamine
Paul Adrien Maurice Dirac Inglismaa
1934 Ei antud füüsikaauhinda.
1935 James Chadwick Inglismaa Neutroni avastamine
1936 Victor Franz Hess Austria Kosmilise kiirguse avastamine
Carl David Anderson USA Positroni avastamine
1937 Clinton Joseph Davisson USA Elektronide difraktsiooni kristallides avastamine
George Paget Thomson Inglismaa
1938 Enrico Fermi Itaalia Neutronitega kiiritamisel aset leidvate tuumaprotsesside uurimine
1939 Ernest Orlando Lawrence USA Tsüklotroni loomine ja uute radioaktiivsete elementide sünteesimine
1940–1942 ei antud Nobeli auhindu.
1943 Otto Stern USA Molekulaarkiire meetodi arendamine ja prootoni magnetmomendi avastamine
1944 Isidor Isaac Rabi USA Aatomituuma magnetiliste omaduste uurimise resonantsmeetod
1945 Wolfgang Ernst Pauli Austria Pauli printsiibitõrjutusprintsiibi formuleerimine
1946 Percy Williams Bridgman USA Kõrgete rõhkude füüsika ja seadmed ülikõrgete rõhkude tekitamiseks
1947 Edward Victor Appleton Inglismaa Kõrgatmosfääri uuringud, ionosfääri avastamine
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett Inglismaa Wilsoni kambri edasiarendamine ning kosmiliste kiirte ja tuumafüüsika alased uuringud selle abil
1949 Yukawa Hideki Jaapan Mesoni olemasolu prognoosimine tuumajõudude teoreetilise uurimisega
1950 Cecil Frank Powell Inglismaa Tuumaprotsesside uurimise fotograafiline meetod ja mesonite uurimine
1951 John Cockcroft Inglismaa Aatomituumade muundumised kiirendites
Ernest Walton Iirimaa
1952 Felix Bloch Šveits, USA Aatomituumade magnetiliste omaduste uurimine
Edward Mills Purcell USA
1953 Frirs (Frederik) Zernike Holland Faasikontrasti mikroskoobi loomine
1954 Max Born Saksamaa Liitvabariik, Inglismaa Uurimused kvantfüüsikas, lainefunktsiooni statistiline interpreteerimine
Walther Bothe Saksamaa Liitvabariik Ühtivusmeetodi arendamine ja selle abil tehtud avastused, Comptoni efekti uurimine
1955 Willis Eugene Lamb USA Vesiniku kiirgusspektri peenstruktuur
Polykarp Kusch USA Elektroni magnetmomendi määramine
1956 William Bradford Shockley, John Bardeen ja Walter Houser Brattain USA Pooljuhtide uurimine, transistori leiutamine
1957 Chen Ning Yang ja Tsung-Dao Lee USA Paarsuse seaduse uurimine, elementaarosakeste füüsika
1958 Pavel Tšerenkov, Ilja Frank ja Igor Tamm NSV Liit Tšerenkovi kiirguse avastamine
1959 Emilio Gino Segrè Itaalia, USA Antiprootoni avastamine
Owen Chamberlain USA
1960 Donald Arthur Glaser USA Mullikambri leiutamine
1961 Robert Hofstadter USA Elektroni hajumine aatomituumal ja tuuma struktuuri uurimine
Rudolf Ludwig Mössbauer Saksamaa Liitvabariik Gammakiirguse resonantshajumine, Mössbaueri efekti avastamine
1962 Lev Landau NSV Liit Ülivoolavuse teooria väljaarendamine
1963 Eugene Paul Wigner Ungari, USA Elementaarosakeste ja aatomituuma teooria, sümmeetriaprintsiibi formuleerimine
Maria Göppert-Mayer USA Aatomituuma kihilse struktuuri avastamine ja selle uurimine
Johannes Hans Daniel Jensen Saksamaa Liitvabariik
1964 Charles Hard Townes USA Kvantelektroonikaalased uurimused, laseri ja maseri loomine
Nikolai Bassov ja Aleksandr Prohhorov NSV Liit
1965 Shinichirō Tomonaga Jaapan Kvantelektrodünaamika loomine
Julian Schwinger ja Richard Feynman USA
1966 Alfred Kastler Prantsusmaa Laserite ja maserite teooria
1967 Hans Albrecht Bethe USA Tuumareaktsioonide teooria, avastused tähtede energiaallikate vallas
1968 Luis Walter Alvarez USA Elementaarosakeste füüsika, resonantsosakeste avastamine
1969 Murray Gell-Mann USA Elementaarosakeste klassifitseerimine ja interaktsioonid, kvargi avastamine
1970 Hannes Olof Gösta Alfvén Rootsi Plasmafüüsika ja magnethüdrodünaamika
Louis Eugène Félix Néel Prantsusmaa Tahke keha füüsika, antiferromagnetism
1971 Dénes Gábor Ungari, Inglismaa Holograafia leiutamine ja arendamine
1972 John Bardeen, Leon N Cooper ja John Robert Schrieffer USA Ülijuhtivuse teooria
1973 Leo Esaki Jaapan Tunneliefekti avastamine
Ivar Giaever USA, Norra
Brian David Josephson Inglismaa Ülijuhtivuse uuringud, Josephsoni efekti avastamine
1974 Martin Ryle ja Antony Hewish Inglismaa Raadio-astrofüüsikaalased uuringud, sünteesitud apertuuri leiutamine ja pulsarite avastamine
1975 Aage Niels Bohr, Benjamin Roy Mottelson Taani Aatomituuma struktuuri uuringud
Leo James Rainwater USA
1976 Burton Richter ja Dīng Zhàozhōng USA J/psi mesoni avastamine
1977 Philip Warren Anderson, John Hasbrouck van Vleck USA Magnetiliste ja korrastamata süsteemide teoreetilised uuringud
Nevill Francis Mott Inglismaa
1978 Pjotr Kapitsa NSV Liit Madalate temperatuuride füüsika, avastas ülivoolavuse
Arno Allan Penzias ja Robert Woodrow Wilson USA Reliktkiirguse avastamine
1979 Sheldon Lee Glashow, Steven Weinberg USA Nõrga ja elektromagnetilise interaktsiooni ühendteooria
Abdus Salam Pakistan
1980 James Watson Cronin, Val Logsdon Fitch USA Sümmeetriaprintsiibi rikkumine K-mesonite lagunemisel
1981 Nicolaas Bloembergen ja Arthur Leonard Schawlow USA Laserspektroskoopia arendamine
Kai Manne Boerje Siegbahn Rootsi Elektronspektroskoopia arendamine
1982 Kenneth Wilson USA Faasiüleminekutealased uuringud
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar USA, India Tähtede struktuuri ja evolutsiooni kujundavate protsesside teooria
William Alfred Fowler USA Keemiliste elementide tekkimine tuumareaktsioonides
1984 Carlo Rubbia Itaalia W- ja Z-bosoni avastamisele kaasaaitamine
Simon van der Meer Holland
1985 Klaus von Klitzing Saksamaa Liitvabariik Halli efekti kvantvariandi avastamine
1986 Ernst Ruska Saksamaa Liitvabariik Fundamentaalsed uuringud elektronoptikas, elektronmikroskoobi loomine
Gerd Binnig Saksamaa Liitvabariik Skaneeriva tunnelmikroskoobi loomine
Heinrich Rohrer Šveits
1987 Johannes Georg Bednorz Saksamaa Liitvabariik Keraamiliste materjalide ülijuhtivus
Karl Alexander Müller Šveits
1988 Leon Max Lederman, Melvin Schwartz ja Jack Steinberger USA Neutriinode uuringud
1989 Norman Foster Ramsey USA Vesinik-maseril baseeruva aatomkella loomine
Hans Georg Dehmelt USA Ioonlõksu loomine
Wolfgang Paul Saksamaa Liitvabariik
1990 Jerome Isaac Friedman, Henry Way Kendall USA Elektronide mitteelastsed põrked prootonitega, kvargi mudel osakestefüüsikas
Richard Edward Taylor Kanada
1991 Pierre-Gilles de Gennes Prantsusmaa Vedelkristallide ja polümeeride struktuuri uuringud
1992 Georges Charpak Prantsusmaa, Poola Elementaarosakeste traatmaatriksdetektori leiutamine
1993 Russell Alan Hulse ja Joseph Hooton Taylor Jr. USA Uut tüüpi pulsarite avastamine
1994 Bertram Neville Brockhouse Kanada Neutronspektroskoopia arendamine
Clifford Glenwood Shull USA Neutronite difraktsiooni tehnika arendamine
1995 Martin Lewis Perl USA Leptonite füüsika, F. Reines ka neutriino detekteerimise eest
Frederick Reines USA
1996 David Morris Lee, Douglas Osheroff ja Robert Richardson USA Heelium-3 ülivoolavuse avastamine
1997 Steven Chu, William Daniel Phillips USA Aatomite laserkülmutamine
Claude Cohen-Tannoudji Prantsusmaa
1998 Robert Laughlin, Daniel Chee Tsui USA Kvantfluidumi uuringud
Horst Ludwig Störmer Saksamaa Liitvabariik
1999 Gerardus 't Hooft ja Martinus Veltman Holland Elektronõrga vastastikmõju renormaliseeritavuse tõestus
2000 Žoress Alfjorov Venemaa Pooljuht-heterostruktuuride loomine, mida kasutatakse optoelektroonikas
Herbert Kroemer Saksamaa
Jack St. Clair Kilby USA Integraalskeemi leiutamine
2001 Eric Allin Cornell, Carl Edwin Wieman USA Bose-Einsteini kondensatsioon ülimadalatel temperatuuridel
Wolfgang Ketterle Saksamaa
2002 Raymond Davis Jr. USA Kosmilise neutriino detekteerimine
Masatoshi Koshiba Jaapan
Riccardo Giacconi Itaalia, USA Röntgenastronoomiaalased uuringud
2003 Aleksei Aleksejevitš Abrikossov, Vitali Ginzburg Venemaa Ülijuhtivuse ja ülivoolavuse teooria
Anthony Leggett Inglismaa, USA
2004 David Gross, David Politzer ja Frank Wilczek USA Avastasid asümptootilise vabaduse kvantkromodünaamikas
2005 Roy J. Glauber USA Optilise koherentsi kvantteooria
John L. Hall USA Laserspektroskoopia, optilise aatomkella loomine
Theodor W. Hänsch Saksamaa
2006 John C. Mather ja George F. Smoot USA Kosmilise mikrolaineala foonkiirguse uurimine
2007 Albert Fert Prantsusmaa Hiiglasliku magnettakistuse avastamine
Peter Grünberg Saksamaa
2008 Yōichirō Nambu Jaapan, USA Värvisümmeetria rikkumise mehhanism
Makoto Kobayashi ja Toshihide Maskawa Jaapan
2009 Charles Kao Hongkong, Inglismaa, USA Valguse levimine optilises fiibris
Willard Boyle Kanada, USA CCD-sensori loomine
George Smith USA
2010 Andrei Geim Venemaa, Holland Grafeeniuuringud[1]
Konstantin Novosjolov Venemaa, Inglismaa
2011 Saul Perlmutter, Adam Riess USA Universumi kiireneva paisumise avastamine
Brian Schmidt Austraalia, USA
2012 Serge Haroche Prantsusmaa Eksperimendid individuaalsete kvantsüsteemidega
David Wineland USA
2013 François Englert Belgia Higgsi bosoni olemasolu ennustamine
Peter Higgs Inglismaa
2014 Isamu Akasaki, Hiroshi Amano Jaapan Sinise valgusdioodi loomine
Shuji Nakamura Jaapan, USA
2015 Takaaki Kajita Jaapan Neutriinode võnkumise (massi) avastamine
Arthur B. McDonald Kanada
2016 David J. Thouless Suurbritannia ja USA Topoloogiliste faasisiirete ja mateeria faaside teoreetiline uurimine
Duncan Haldane Suurbritannia ja USA
John M. Kosterlitz Suurbritannia
2017 Rainer Weiss Saksamaa ja USA Gravitatsioonilainete uurimine ning panus LIGO detektori arengusse
Barry Barish USA
Kip S. Thorne USA
2018 Arthur Ashkin USA Optilised näpitsad (laserpintsetid) ning selle rakendamine bioloogilistesse süsteemidesse
Gérard Mourou Prantsusmaa
Donna Strickland Kanada
2019 James Peebles Kanada, USA Füüsikalise kosmoloogia teoreetilised uuringud

Päikese tüüpi tähe ümber tiirleva eksoplaneedi avastamine

Michel Mayor Šveits
Didier Queloz Šveits
2020 Roger Penrose Suurbritannia Avastus, et mustade aukude teke on robustne ennustus üldrelatiivsusteooriast

Meie galaktika keskel oleva supermassiivse kompaktse objekti avastamine

Reinhard Genzel Saksamaa
Andrea Ghez USA
2021 Syukuro Manabe Jaapan / USA Läbimurdelise panuse eest komplekssüsteemidest arusaamisel
Klaus Hasselmann Saksamaa
Giorgio Parisi Itaalia

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri