Suspensioon on dispersne süsteem, mille puhul vedelikku on pihustunud tahket keemilist ainet.

Suspensiooni korral on tahke aine settimine küll aeglane, kuid sobivate tingimuste korral (näiteks seisev vesi) see aja jooksul siiski toimub. Suspensioonina kantakse ühest kohast teise paljusid setteid. Näiteks jõevesi kannab merre suspensioonina liiva ja savi.

Näide

muuda

Katseklaasis tekib savipulbri segamisel hägune vedelik, milles saviosakesed on hõljuvas olekus (heljum). Katseklaasi lisatud aine on savi, mis vees ei lahustu. Hägust vedelikku, mis sisaldab vees mittelahustuva tahke aine hõljuvaid osakesi, nimetatakse suspensiooniks. Seismisel tahke aine sadestub ja ladestub katseklaasi põhja. Mõne aja möödudes muutub ka katseklaasis olev vesi selliseks, nagu oli katse alguses.

Vaata ka

muuda