Faasisiire on aine üleminek ühest faasist teise keemiliselt homogeenses süsteemis[viide?].

Faasimuutused: tahkis sulabvedeliku; vedelik aurustub (keeb) → gaasi; gaas kondenseerub → vedeliku; vedelik tahkub (jahtub) → tahkise; mõned tahked ained sublimeeruvad otse gaasiks

Oleku muutus sõltub aine temperatuurist ja rõhust. Enamikku aineid saab temperatuuri ja rõhu muutmise teel viia üle mis tahes agregaatolekusse.

Kui näiteks kristalli temperatuur tõuseb, muutub molekulide võnkumine ümber tasakaalupunktide nii ulatuslikuks, et kristall sulab. Toimub faasisiire, milles tahkis muutub vedelikuks.

Kui vedelik kuumutada piisavalt kõrge temperatuurini, tekivad kogu vedelikus aurumullid (keemine) ja vedelik muutub gaasiks (aurustumine).