88
2
8
18
32
18
8
2
Ra
<226>
Raadium

Raadium on element järjekorranumbriga 88.

Kõik raadiumi isotoobid on radioaktiivsed. Pikima elueaga on raadium 226, mille poolestusaeg on 1600 aastat. Looduses esinevad ka isotoobid massiarvudega 223, 224 ja 228.

Omadustelt on raadium leelismuldmetall. Tema tihedus normaaltingimustel on umbes 5 g/cm3 ja sulamistemperatuur on 700 Celsiuse kraadi.

Raadiumi avastasid 1898 Marie ja Pierre Curie uraniniidist, mis oli kaevandatud tollases Austria-Ungaris, tänapäeva Tšehhimaal asuvast Jáchymovist. Nad kõrvaldasid sellest maagist uraani ja avastasid, et järelejäänud materjal on endiselt radioaktiivne. Sellest suutsid nad eraldada uue elemendi ja teatasid sellest 5 päeva hiljem Prantsuse Teaduste Akadeemiale.