Massiarv (tähis ) on nukleonide (prootonite ja neutronite) koguarv aatomi tuumas.

Massiarv võrdub prootonite arvu (aatomnumber) ja neutronite arvu summaga:

Massiarv esitatakse koos keemilise elemendi nimetuse või sümboliga, kui on vaja tähistada teatud nukliidi ehk elemendi isotoopi, näiteks süsinik-12 või C-12. Massiarvu tähistatakse ka ülaindeksiga elemendi sümbolist vasakul, selle all võib siis olla prootonite arv. Näiteks on süsiniku isotoop massiarvuga 14. tuumas 6 prootonit ja 8 neutronit.

Vaata ka

muuda