Elektromagnetspekter

Elektromagnetspekter ehk elektromagnetlainete spekter ehk elektromagnetlainete skaala hõlmab erinevate energiatega elektromagnetlaineid alates kõige madalamatest sagedustest kuni gammakiirguseni. Spekter jaguneb sagedusaladeks ja iga sagedusala sees kitsamateks ribadeks.

Elektromagnetlainete spekter (vasakul on raadio ja TV sagedused, paremal valguse lainepikkused)


Tabelis on andmed sageduse kasvavas järjestuses. Sagedus f on seotud lainepikkusega λ (ja vastupidi) seosega

f × λ = 300 000 000 m/s.

Valemis on 300 000 000 m/s valguse kiirus vaakumis. Kõigis muudes levikeskkondades on see kiirus väiksem.

Sageduse ja lainepikkuse ümberarvutamise näiteid:

  • sagedus f MHz, lainepikkus λ m: λ = 300/f, f = 300/λ;
  • sagedus f GHz, lainepikkus λ cm: λ = 30/f, f = 30/λ;
  • sagedus f THz, lainepikkus λ mm: λ = 0,3/f, f = 0,3/λ.

Väga kõrgetel sagedustel käitub elektromagnetlaine footonite voona. Footoni energia E on võrdeline sagedusega:

E= h×f,

kus h = 6,62606957×10‒34 J×s = 4,135667516×10‒15 eV on Plancki konstant (mõjukvant).


Tabelis on energia väljendatud džaulides (J) ja elektronvoltides (eV).

Elektromagnetlainete liigitus
Sagedusala Sagedusriba Lainepikkus Sagedus Footoni
energia
Kasutamisnäiteid
alates kuni alates kuni
Madalsagedused ELF (extremely low frequency)
ekstramadalsagedused
10 Mm 100 Mm 3 Hz 30 Hz > 2,0 × 10−33 J
  > 12 feV
SLF (super low frequency)
supermadalsagedused
1 Mm 10 Mm 30 Hz 300 Hz<s > 2,0 × 10−32 J
  > 120 feV
Elektriülekandevõrk,
allveeside
ULF (ultra low frequency)
ultramadalsagedused
100 km 1000 km 300 Hz
0,3 kHz
3000 Hz
3 kHz
> 2,0 × 10−31 J
  > 1,2 peV
VLF (very low frequency)
ülimadalsagedused,
müriameeterlained
10 km 100 km 3 kHz 30 kHz > 2,0 × 10−30 J
  > 12 peV
Allveeside,
pulsikellad
Raadiosagedused LF (low frequency)
madalsagedused, kilomeeterlained
1 km 10 km 30 kHz 300 kHz > 2,0 × 10−29 J
  > 120 peV
AM-raadio pikklaine
(150‒285 kHz)
MF (medium frequency)
kesksagedused, hektomeeterlained
100 m 1000 m 300 kHz 3 MHz > 2• × 10−28 J
> 1,2 neV
AM-raadio kesklaine
(0,522‒1,602 MHz)
HF (high frequency)
kõrgsagedused, dekameeterlained
10 m 100 m 3 MHz 30 MHz > 1,1 × 10−27 J
> 6,9 neV
AM-raadio lühilaineribad
(vahemikus 2,3‒26,1 MHz), diatermia
VHF (very high frequency)
ülikõrgsagedused, meeterlained
1 m 10 m 30 MHz 300 MHz > 2,0 × 10−26 J
> 120 neV
FM-raadio, televisioon, magnetresonantstomograafia
Mikrolained UHF (ultra high frequency)
ultrakõrgsagedused, detsimeeterlained
10 cm  1 m 300 MHz 3 GHz > 2,0 × 10−25 J
> 1,2 µeV
Radar, magnetresonantstomograafia, mobiilside, televisioon, mikrolaineahi, WLAN, Bluetooth, GPS
SHF (super high frequency)
superkõrgsagedused, sentimeeterlained
1 cm  10 cm 3 GHz 30 GHz > 2,0 × 10−24 J
 > 12 µeV
Radar, raadioastronoomia, satelliitside, WLAN
EHF (extremaly high frequency)
ekstrakõrgsagedused, millimeeterlained
1 mm 1 cm 30 GHz 300 GHz
0,3 THz
> 2,0 × 10−23 J
> 120 µeV
Radar, raadioastronoomia
Terahertskiirgus 30 µm 3 mm 0,1 THz 10 THz > 6,6 × 10−23 J
> 0,4 meV
Raadioastronoomia, spektroskoopia, turvatehnika
Infrapunakiirgus Kauginfrapunakiirgus (IR-C) 50 µm 1000 µm 300 GHz 6 THz > 2,0 × 10−22 J
> 1,2 meV
Infrapunaspektroskoopia, infrapunaastronoomia
Keskinfrapunakiirgus (IR-C ) 3,0 µm 50 µm 6 THz 100 THz > 4,0 × 10−21 J
> 25 meV
Termograafia
Lähiinfrapunakiirgus (IR-A, IR-B) 780 nm 3,0 µm 100 THz 385 THz > 8,0 × 10−20 J
> 500 meV
Andmeside, teleri juhtpult, CD, IrDA (infrapunaside)
Valgus Punane 640 nm 780 nm 384 THz 468 THz 1,6 – 1,95 eV DVD, laserprinter, laserlood, valgustus,
värvusmõõtmine, valgusmõõtmine, Blu-ray Disc
Oranž 600 nm 640 nm 468 THz 500 THz 1,95 – 2,06 eV
Kollane 570 nm 600 nm 500 THz 526 THz 2,06 – 2,17 eV
Roheline 490 nm 570 nm 526 THz 612 THz 2,17 – 2,53 eV
Sinine 430 nm 490 nm 612 THz 697 THz 2,53 – 2,88 eV
Lilla 380 nm 430 nm 697 THz 789 THz > 4,6 × 10−19 J
> 2,9 eV
Ultraviolettkiirgus Lähiultraviolettkiirgus (UV-A) 315 nm 380 nm 789 THz 952 THz > 5,2 × 10−19 J
> 3,3 eV
Fotoelektronspektroskoopia
Keskultraviolettkiirgus (UV-B) 280 nm 315 nm 952 THz 1071 THz
1,071 PHz
> 6,5 × 10−19 J
> 4,1 eV
Fotoelektronspektroskoopia
Kaugultraviolettkiirgus [UV-C] 100 nm 280 nm 1,071 PHz 3,0 PHz > 9,9 × 10−19 J
> 6,2 eV
Gaaslahendus, eksimeerlaser  
Ekstraultraviolettkiirgus (EUV, XUV) 10 nm 120 nm 2,78 PHz 30 PHz >1,6 × 10−18 J

10 – 124 eV

EUV-litograafia, röntgenmikroskoopia, nanoskoopia
Röntgenikiirgus 10 pm 10 nm 30 PHz 30 EHz > 2,0 × 10−16 J
> 1 keV
Meditsiinidiagnostika, röntgen-struktuurianalüüs, fotoelektronspektroskoopia
Gammakiirgus 10 pm 30 EHz > 2,0 × 10−14 J
> 120 keV
Kiirgusravi

Vaata ka muuda

Välislingid muuda