Radiomeetria on füüsikas elektromagnetkiirguse energia ja selle jaotuse mõõtmine; geoloogias maakoore loodusliku radioaktiivsuse mõõtmise meetod.

Tähtsamad radiomeetrilised suurused muuda

Radiomeetrias mõõdetakse elektromagnetkiirgusena leviva energia jaotust ruumis. Kuna inimsilma tundlikkus on eri lainepikkustel oluliselt erisugune, siis valguse nähtavuse iseloomustamiseks kasutatakse radiomeetriliste suuruste asemel fotomeetrilisi suurusi.

Suurus Inglise keeles Tähis SI ühik Kirjeldus Vastav valgussuurus
Kiirgusvoog radiant flux   W Kiirgusenergia ajaühikus Valgusvoog  
Kiirgustugevus radiant intensity   W/sr Kiirgusvoog ruuminurga kohta Valgustugevus  
Kiiritustihedus irradiance   W/ m2 Kiirgusvoog kiirgust vastuvõtva efektiivpinna kohta Valgustustihedus  
Kiirgavus radiant exitance   W/m2 Kiirgusvoog kiirgust väljasaatva efektiivpinna kohta Valguskiirgavus  
Säritus radiant exposure   J/m2 Kiirgusenergia kiirgust vastuvõtva efektiivpinna kohta Valgussäritus  
Kirkus radiance   W/(m2·sr) Kiirgusvoog ruuminurga ja kiirgust väljasaatva efektiivpinna kohta Heledus  
Radiomeetrilisi ja fotomeetrilisi suurusi eristatakse indeksiga e (ingl k sõnast energetic ja v (visual). Kui vaatluse all on ainult kas radiomeetrilised või ainult fotometrilised suurused, jäetake indeks sageli ära.

Kiirgusvoog muuda

Kiirgusvoog (ingl k radiant flux) on energiahulk, mida kiirgus kannab ajaühikus läbi mingi pinna. See on radiomeetria põhisuurus. Kiirgusvoo ühik on vatt.

 

Siin   on mingi pind, üle mille integreeritakse ja   on Poyntingi vektor.

Kui meid huvitab kiirgusvoo spektraalne jaotus, siis kasutatakse suurust kiirgusvoo spektraalne tihedus, mis iseloomustab kiirgusvoo hulka spektrivahemikus (λ,λ+dλ):

 

Kuigi kiirgusvoo spektraalse tiheduse põhiühik on W/m, on tihti praktilisem ühik W/nm.[1]

Kiirgustugevus muuda

Kiirgustugevus (ingl k radiant intensity)   iseloomustab kiirgavalt kehalt lähtuvat kiirgusvoogu ja on määratud ruumielementi   sattuva kiirgusvooga.[1]

 

Seega on kiirgustugevuse dimensioon W/sr. Üldjuhul sõltub kiirgustugevus suunast:   ja kogu kehalt lähtuva kiirgusvoo saab integreerides üle kogu ruuminurga:

 

Isotroopse kiirguri puhul  . Kiirgustugevus võib sõltuda ka lainepikkusest. Sel juhul räägitakse kiirgustugevuse spektraalsest tihedusest[1]:

 

Kirkus muuda

Kirkus (ing. k radiance) iseloomustab ruumi- ja mittepunktvalgusallikate kiiratud valgust. Mõõdetakse kiirgusvoogu   antud suunas ruuminurka   sõltuvana nähtava pinna suurusest   :

 

Kirkuse dimensioon on W/(m²sr). Kui kiirguri pinnalt levib kiirgus igas suunas ühtemoodi (isotroopne kiirgur), siis

 

ehk kiirgusvoog sõltub siis ainult nähtava pinna suurusest – sisuliselt ainult kiirguri pinna nurgast. Selliseid valgusallikaid nimetatakse Lamberti kiirguriteks ja neid iseloomustab Lamberti seadus. Sellisteks kiirgusallikateks on näiteks absoluutselt must keha või mattklaasiga lamp.

Kirkusega iseloomustatakse ka passiivseid kiirgureid ehk peegeldajaid.[1]

Kiirgavus muuda

Kiirgavuseks (ingl k radiant excitance) nimetatakse kogu kiirgusvoogu pinnaelemendilt:

 

Kiirgavuse mõõtühik on W/m² (watt ruutmeetrilt). Kiirgavuse spektraalne tihedus:

 .

Vastavalt Lamberti koosinusseadusele  .[1]

Kiiritustihedus muuda

Kiiritustiheduseks (ingl k irradiance) nimetatakse pinnale   nurga   all langevat kiirgusvoogu  :

 .

Kiiritustiheduse dimensioon on W/m² (watt ruutmeetrile). Kiiritustiheduse spektraalne tihedus defineeritakse analoogselt kiirgavuse spektraalse tihedusega.

Isotroopse valgusallika puhul on punktallika kiiritustihedus allikast kaugusel  [1]:

 .

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Hans Korge. "Radiomeetria. Fotomeetria" (PDF). Tartu. Originaali (pdf) arhiivikoopia seisuga 26. märts 2010. Vaadatud 5. jaanuaril 2012.

Kirjandus muuda

 • Wendlandt, W.W.M., Hecht, H.G. Reflectance Spectroscopy. Wiley, 1966.
 • Nicodemus, F.E., Richmond, J.C., Hsia, J.J., Venable, V.H., Jr., Ginsberg, I.W., Limperis, T. Geometrical Considerations for Reflectance Nomenclature. National Bureau of Standards Report, 1977.
 • Terminology and Units of Radiation Quantities and Measurements. Ed. by E. Raschke. IAMAP, Radiation Commission, Boulder, Col., 1978.
 • Vainikko, G. Kiirguslevi. Matemaatilise füüsika täiendavaid peatükke. Tartu Ülikool, Arvutusmatemaatika kateeder, Tartu, 1990.
 • Kuusk, A. Kiirguslevi. Biogeofüüsika õppetool, Tartu-Tõravere, 1993.
 • Lenoble, J. Atmospheric Radiative Transfer. A. Deepak Publishing, 1993.
 • Veismann, U. Keskkonna kaugsondeerimine. Meetodid ja vahendid. Eesti Merehariduskeskus, TÜ Keskkonnafüüsika Instituut, Tallinn, 1994.
 • DeCusatis, C. (Ed.) Handbook of Applied Photometry. Springer, 1998.
 • Rieke, G. Detection of Light. From the Ultraviolet to the Submillimeter. 2nd edition. Cambridge University Press, 2003.
 • Vardavas, I.M., Taylor, F.W. Radiation and Climate. Oxford University Press, 2007.

Välislingid muuda