Steradiaan (tähis sr) on ruuminurga mõõtühik. Steradiaan on tipuga kera keskmesse toetuv ruuminurk, koonus, mis eraldab kera pinnal raadiuse ruuduga võrdse pindala. Antud koonust võib vaadelda ka kui kera sektorit. Kogu kera ehk sfääri sisemus sisaldab 4 steradiaani.

Steradiaani graafiline kujutamine

Vaata ka

muuda