Sektor (ladina keelest, sector tähendab "äralõikaja") on mõiste geomeetrias (täpsemalt Eukleidilises geomeetrias), mis tähistab tervikust radiaalselt eraldatud osa. Ringi osa on ringi sektor. Kera osa on kera sektor.

Ringi sektorRedigeeri

 
Roheline pind on ringi sektor. L on sektori kaare pikkus. r on ringi raadius.   (Teeta) tähistab raadiuste vahelist nurka. Ringi sektori nurk võib olla ka suurem 180 kraadist. Seega on selle ringi teine sektor ringi valge ala.

Ringi sektor on kahe raadiuse vahele jääv osa ringist. Kui nurk raadiuste vahel (kesknurk) on sirgnurk (180 kraadi), siis moodustuvad 2 võrdset sektorit, poolringi.

Kui teada sektori nurka radiaanides, siis saab leida sektori pindala valemist:  

S on ringi sektori pindala,   on raadiuste vaheline nurk radiaanides.

Kuna pöördkoonuse külgpinna laotus on samuti ringi sektor, siis avaldub sektori pindala ka teisel moel. Sel juhul on tarvis teada sektori kaare L (see on ühtlasi koonuse põhja ümbermõõt) pikkuse ringjoone raadiust. Olgu selle tähistus R. Külgpinna pindala avaldub valemiga:

 

kus R on põhja raadius ja r on koonuse moodustaja (tipu kaugus koonuse põhjaks oleva ringjoone punktist).

Kuna sektoritega saab ilmekalt ja piltlikult esitada osa ja terviku (ring) suhteid, siis kasutatakse sektoriteks jaotatud ringi tihti erinevate statistiliste andmete protsentuaalseks esitluseks. Sellist andmete esitlust nimetatakse sektordiagrammiks või ringdiagrammiks.

Kera sektorRedigeeri

 
Kera sektor (sinine)

Kera sektor on tipuga kera keskpunktis paiknevasse koonusesse kuuluv osa kerast. Kera sektorit saab mõõta steradiaanides. Kera sektori ruumala: