Kui punktihulk tasandil või ruumis on tsenraalsümmeetriline parajasti ühe punkti suhtes, siis nimetatakse punkti punktihulga keskpunktiks.

Näited keskpunktidega: sirglõik, ringjoon, ellips, risttahukas, kera, ellipsoid

Näiteid keskpunktiga:

  1. sirglõik
  2. ringjoon, ellips, hüperbool
  3. ruut, ristkülik, paarisarvu nurkadega korrapärane hulknurk
  4. risttahukas, kera, ellipsoid, koonus
  5. toor

Näiteid ilma keskpunktita: kolmnurk, paaritu arvu nurkadega korrapärane hulknurk, parabool, silinder.

Projektiivne geomeetria muuda

Keskpunkti mõiste on tüüpiline afiinsele geomeetriale. Projektiivses geomeetrias vastab sirglõigu keskpunkt kahele punktipaarile harmoonilises nelikus. Ringjoonel ega ellipsil projektiivses geomeetrias keskpunkti ei ole, sest mittekõdunud koonuselõige on projektiivselt sümmeetriline iga väljaspool koonuselõiget asetseva punkti   suhtes, st leidub tsentraalkollineatsioon keskpunktiga  , mis jätab koonuselõike invariantseks.

Vaata ka muuda