Ringjoone kesknurk on nurk, mille tipp on selle ringjoone keskpunktis ja mille haarad lõikavad ringjoont. Kesknurka mõõdab ringjoone kaar (AB), millele ta toetub. Kesknurk on ka ringi sektoril. Punasega tähistatud pinda (AOB) joonisel võib vaadelda ringi sektorina. Samuti on ringjoone sees olev valge osa ringi sektor.

Haarade OA ja OB vahele jääb ringjoone kesknurk