Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Poliitbüroo

(Ümber suunatud leheküljelt VK(b)P KK Poliitbüroo)

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Poliitbüroo (lühendatult NLKP KK Poliitbüroo, vene keeles Политбюро ЦК КПСС, Политическое бюро ЦК КПСС) oli Keskkomitee valitud Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei juhtorgan NLKP KK pleenumite vahelisel ajal ning tegutses aastatel 1917–1991.

Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei NLKP
Коммунистическая партия Советского союза КПСС
Asutamine 1918 – likvideerimine 1991
Peakorter Nõukogude Liit Moskva
Ideoloogia marksism-leninism, kommunism

NLKP KK juhtorgan kandis aastatel 1917–1991 nimesid

 • aastal 1917 VK(b)P KK Poliitiline büroo
 • aastail 1918–1925 VK(b)P KK Poliitbüroo
 • aastail 1925–1952 ÜK(b)P KK Poliitbüroo
 • aastail 1952–1966 NLKP KK Presiidium
 • aastail 1966–1991 NLKP KK Poliitbüroo

Poliitbüroosse kuulusid NLKP juhtivametnikud ja silmapaistvamad kommunistliku liikumise tegelased, alates 1952. aastast valiti NLKP Keskkomitee igapäevatöö juhtimiseks NLKP KK Sekretariaat, mille tööd juhtisid NLKP KK peasekretär ja KK sekretärid.

Esmakordselt valiti Poliitiline büroo 23. (10 vkj) oktoobril 1917, juhiks Vladimir Uljanov, alaliseks organiks sai ta alates VK(b)P VIII kongressist 1919. Pärast kommunistliku partei nimetuse vahetust 1952. aastal Üleliidulisest Kommunistlikust (bolševike) Parteist (ÜK(b)P) – Nõukogude Liidu Kommunistlikuks Parteiks 19521966 oli juhtorgani nimetuseks Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Presiidium, 1966. aastal NLKP XXIII kongressil nimetati KK Presiidium jällegi KK Poliitbürooks. Poliitbüroo koosseis ei ületanud 15 liiget ja 9 liikmekandidaati.

Poliitbüroo istungid toimusid Moskvas, endises Senatihoones.

Tegevus

muuda

Poliitbüroo istungitel arutati ja otsustati kitsas ringis riiklikke tähtsust omavaid poliitilisi, majanduslikke ja seiseparteilisi küsimusi. Arutlustele tulevad küsimused valmistas ette KK Sekretariaat, mida juhtis peasekretär. Üksikute põhjalikumat käsitlust vajavate küsimuste lahendamiseks loodi P. otsusega spetsiaalsed komisjonid. Vastavalt Poliitbüroo poolt vastuvõetud suunistele anti otsused täitmiseks NSV Liidu haldusorganitele – Ministrite Nõukogule, Ülemnõukogule jne.

Koosseis

muuda

VSDTP, VK(b)P, ÜK(b)P ja Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Poliitbüroo

VK(b)P KK Poliitiline büroo, 1917

muuda

10(vkj)/23. oktoobril 1917 valitud VK(b)P KK Poliitiline büroo:

VK(b)P KK Poliitbüroo, 1919

muuda

25. märtsil 1919 valitud KK Poliitbüroo liikmed:

Juulist septembrini 1919 oli ajutiselt Poliitbüroo liige Jelena Stassova. KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

  Pikemalt artiklis ÜK(b)P KK Sekretariaat

VK(b)P KK Poliitbüroo, 1920

muuda

VK(b)P IX kongressi poolt valitud VK(b)P KK kinnitas 5. aprillil 1920 VK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

VK(b)P KK Poliitbüroo, 1921

muuda

VK(b)P X kongressi poolt valitud VK(b)P KK kinnitas 16. aprillil 1921 VK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

VK(b)P KK Poliitbüroo, 1922

muuda

VK(b)P XI kongressi poolt valitud VK(b)P KK kinnitas 3. aprillil 1922 VK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

VK(b)P KK Poliitbüroo, 1923

muuda

VK(b)P XII kongressi poolt valitud VK(b)P KK kinnitas 26. aprillil 1922 VK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

21. jaanuaril 1924 suri KK Poliitbüroo liige ja Vene SFNV RKN juht Vladimir Lenin.

VK(b)P KK Poliitbüroo, 1924

muuda

VK(b)P XIII kongressi poolt valitud VK(b)P KK kinnitas 2. juunil 1924 VK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

31. oktoober 1925 suri Poliitbüroo liige Mihhail Frunze.

ÜK(b)P KK Poliitbüroo, 1926–1927

muuda

ÜK(b)P XIV kongressi poolt valitud ÜK(b)P KK kinnitas 1. jaanuar 1926 ÜK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

20. juulil 1926 suri Poliitbüroo liige Feliks Dzeržinski;

23. juulil 1926 toimunud ÜK(b)P KK ja PKK ühisel Pleenumil arvati Poliitbüroo koosseisust välja G. Zinovjev: Poliitbüroo liikmeks arvati Jānis Rudzutaks ning moodustati uus Poliitbüroo liikmekandidaatide koosseis: Andrei Andrejev (Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu sekretär), Lazar Kaganovitš, Lev Kamenev, Sergei Kirov (ÜK(b)P Leningradi kubermangukomitee ja ÜK(b)P KK Loodepiirkonna büroo sekretär), Anastass Mikojan (ÜK(b)P KK Põhja-Kaukaasia piirkonna büroo sekretär), Georgi Ordžonikidze (ÜK(b)P KK Taga-Kaukaasia piirkonna büroo sekretär), Grigori Petrovski, Nikolai Uglanov;

23. oktoobril 1926 toimunud ÜK(b)P KK ja PKK ühisel Pleenumil vabastati Poliitbüroo liikme kohustustest Lev Trotski ja liikmekandidaadi kohustest Lev Kamenevi;

3. novembril 1926 toimunud ÜK(b)P KK ja PKK ühisel Pleenumil vabastati Poliitbüroo liikmekandidaadi kohustest Georgi Ordžonikidze, kes oli ÜK(b)P Keskkontrollikomisjoni esimees. Poliitbüroo liikmekandidaadiks valiti Vlas Tšubar (Ukraina NSV RKN esimees[1]).

ÜK(b)P KK Poliitbüroo, 1927–1930

muuda

ÜK(b)P XV kongressi poolt valitud ÜK(b)P KK kinnitas 19. detsembril 1927 ÜK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

29. aprill 1929 vabastas ÜK(b)P KK Pleenum KK Poliitbüroo liikmekandidaadi ülesannetest Orgbüroo liikme ja KK sekretäri Nikolai Uglanovi. Poliitbüroo liikmekandidaadiks ja KK sekretäriks valiti Kārlis Baumanis.

21. juuni 1929 valis VK(b)P KK Pleenum KK Poliitbüroo liikmekandidaadiks Sergei Sõrtsovi (Vene NFSV RKN esimees).

17. november 1929 vabastas VK(b)P KK Pleenum KK Poliitbüroo liikme ülesannetest Nikolai Buhharini.

ÜK(b)P KK Poliitbüroo, 1930–1934

muuda

ÜK(b)P XVI kongressi poolt valitud ÜK(b)P KK kinnitas 13. juuli 1930 ÜK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

Sergei Sõrtsov

1. detsember 1930 vabastas pärast ÜK(b)P KK liikmete arvamuse ärakuulamist KK Poliitbüroo liikmekandidaadi ülesannetest Sergei Sõrtsovi.

21. detsember 1930 toimunud ÜK(b)P KK ja PKK ühisel Pleenumil vabastati Poliitbüroo liikme kohustustest Aleksei Rõkov ja Poliitbüroo liikmekandidaadi kohustustest Andrei Andrejevi, seoses tema valimisega ÜK(b)P Keskkontrollikomisjoni esimeheks, Poliitbüroo liikmeks valiti Georgi Ordžonikodze.

4. veebruar 1932 ÜK(b)P KK Pleenumil vabastati Poliitbüroo liikme kohustustest Jānis Rudzutaks, seoses tema valimisega ÜK(b)P Keskkontrollikomisjoni esimeheks, Poliitbüroo liikmeks valiti Andrei Andrejev.

VK(b)P KK Poliitbüroo, 1934–1939

muuda

VK(b)P XVII kongressi poolt valitud VK(b)P KK kinnitas 10. veebruaril 1934 VK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

Pavel Pustõšev

KK Poliitbüroo koosseisu muutuste kronoloogia:

ÜK(b)P KK Poliitbüroo, 1939–1952

muuda

VK(b)P XVIII kongressi poolt valitud ÜK(b)P KK kinnitas 22. märtsil 1939 ÜK(b)P KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

KK Poliitbüroo koosseisu muutuste kronoloogia:

NLKP KK Presiidium, 1952–1956

muuda

NLKP XIX kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 16. oktoober 1952 NLKP KK Presiidiiumi koosseisus:

KK Presiidiumi liikmed:

KK Presiidiumi liikmekandidaadid:

KK Presiidiumi koosseisu muutuste kronoloogia:

NLKP KK Presiidium, seisuga 26. juuni 1953

muuda

Keskkomitee Presiidiumi liikmed:

NLKP KK Presiidium, 1956–1962

muuda

NLKP XX kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 27. veebruar 1956 NLKP KK Presiidiiumi koosseisus:

KK Presiidiumi liikmed:

KK Presiidiumi liikmekandidaadid:

KK Presiidiumi koosseisu muutuste kronoloogia:

KK Presiidiumi liikmekandidaadid:

NLKP XXI erakorralisel kongressil (27. jaanuar 1959 – 5. veebruar 1959) Presiidiumi ja juhtorganite valimisi ei toimunud.

NLKP KK Presiidium, 1962–1966

muuda

NLKP XXII kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 31. oktoober 1961 NLKP KK Presiidiumi koosseisus:

KK Presiidiumi liikmed:

KK Presiidiumi liikmekandidaadid:

KK Presiidiumi koosseisu muutuste kronoloogia:

NLKP KK Poliitbüroo, 1966–1971

muuda

NLKP XXIII kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 8. aprillil 1966 NLKP KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo koosseisu muutuste kronoloogia:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

NLKP KK Poliitbüroo, 1971–1976

muuda

NLKP XXIV kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 9. aprillil 1971 NLKP KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

KK Poliitbüroo koosseisu muutuste kronoloogia:

NLKP KK Poliitbüroo, 1976–1981

muuda

NLKP XXV kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 5. märtsil 1976 NLKP KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmed:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

KK Poliitbüroo koosseisu muutuste kronoloogia:

NLKP KK Poliitbüroo, 1981–1986

muuda

NLKP XXVI kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 3. märtsil 1981 NLKP KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

KK Poliitbüroo koosseisu muutuste kronoloogia:

NLKP KK Poliitbüroo, 1986–1990

muuda

NLKP XXVII kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 6. märtsil 1986 NLKP KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Poliitbüroo liikmekandidaadid:

KK Poliitbüroo koosseisu muutuste kronoloogia:

 • 28. jaanuar 1987 NLKP KK Pleenum valis KK Poliitbüroo liikmekandidaadiks Aleksandr Jakovlevi. Pleenum vabastas Dinmuhamed Kunajevi KK Poliitbüroo liikme kohustustest seoses pensionile minekuga;
 • 26. juuni 1987 NLKP KK Pleenumi otsusega viidi KK Poliitbüroo liikmekandidaadi staatusest KK Poliitbüroo liikmeks Nikolai Sljunkov, Aleksandr Jakovlev; KK Poliitbüroo liikmeks valiti Viktor Nikonov (NLKP KK sekretär); KK Poliitbüroo liikmekandidaadiks valiti Dmitri Jazov (NSV Liidu kaitseminister, 1987–1991). KK Poliitbüroo liikmekandidaadi kohustest vabastati Sergei Sokolov seoses tema minekuga pensionile (Mathias Rusti afäär).
 • 21. oktoober 1987 NLKP KK Pleenum vabastas Geidar Alijevi KK Poliitbüroo liikme kohustest seoses pensionile minekuga tervislikel põhjustel;
 • 18. veebruar 1988 NLKP KK Pleenum valis KK Poliitbüroo liikmekandidaadiks Juri Masljukovi (NSV Liidu MN esimehe 1. asetäitja ja NSV Liidu Riigiplaani esimees) ja Georgi Razumovski NLKP KK Organisatsioonilise ja Parteitöö osakonna juhataja. NLKP KK Pleenum vabastas Boriss Jeltsini KK Poliitbüroo liikmekandidaadi kohustest;
 • 30. september 1988 NLKP KK Pleenum valis KK Poliitbüroo liikmeks Vadim Medvedjevi; KK Poliitbüroo liikmekandidaadiks valiti Aleksandr Vlassov (Vene NFSV MN esimees), Aleksandra Birjukova (NSV Liidu MN esimene asetäitja) ja Anatoli Lukjanov. Pleenum rahuldas Andrei Gromõko palve vabastada ta NLKP KK Poliitbüroo liikme kohustustest. Seoses pensionileminekuga vabastas Pleenum Mihhail Solomentsevi KK Poliitbüroo liikme kohustest, KK Poliitbüroo liikmekandidaadi kohustest Vladimir Dolgihhi ja Pjotr Demitševi.
 • 20. september 1989 NLKP KK Pleenum valis KK Poliitbüroo liikmeks Vladimir Krjutškovi (NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimees) ja viis üle Poliitbüroo kandidaadi staatusest liikmeks Juri Masljukovi. KK Poliitbüroo liikmekandidaatideks valiti: Jevgeni Primakov ja Boriss Pugo (NSV Liidu siseminister). NLKP KK Pleenum vabastas Poliitbüroo liikmete kohustest Viktor Nikonovi, Viktor Tšebrikovi ja Vladimir Štšerbitski seoses nende sooviga minna pensionile. KK Poliitbüroo liikme kandidaadi kohustustest vabastati Juri Solovjov ja Nikolai Talõzin seoses pensionile minekuga.
 • 9. detsember 1989 NLKP KK Pleenum valis KK Poliitbüroo liikmeks Vladimir Ivaško, Ukraina KP I sekretär (1989–1990).

NLKP KK Poliitbüroo, 1990–1991

muuda

NLKP XXVIII kongressi poolt valitud NLKP KK kinnitas 14. juulil 1990 NLKP KK Poliitbüroo koosseisus:

KK Presiidiumi koosseisu muutuste kronoloogia:

 • 11. detsember 1990 NLKP KK Pleenum vabastas KK Poliitbüroo liikme kohustest Vladimir Movsisjani ja Jefrem Sokolovi. Pleenum valis KK Poliitbüroo liikmeteks Aleksandr Malofejevi ja Stepan Pogosjani (Armeenia KP KK I sekretär).
 • 31. jaanuar 1991 NLKP KK ja Partei keskkontrollikomisjoni ühisistungil valiti KK Poliitbüroo liikmeks Lembit Annus. Pleenum vabastas KK Poliitbüroo liikme kohustest Givi Gumbaridze ja Gennadi Janajevi;
 • 25. aprill 1991 NLKP KK ja Partei keskkontrollikomisjoni ühisistungil lülitati KK Poliitbüroo koosseisu Džumgalbek Amandbajev (Kirgiisi KP KK I sekretär). KK Poliitbüroo liikmeteks valiti Grigori Jeremei (Moldaavia KP KK I sekretär) ja Mihhail Surkov (Nõukogude armee parteikomitee esimees). Pleenum vabastas Poliitbüroo liikme kohustest Absamat Massalijevi, seoses tema lahkumisega Kõrgõstani KP KK I sekretäri ametikohalt.
 • 26. juuli 1991 vabastas NLKP KK pleenum Stepan Pogosjani KK Poliitbüroo liikme kohustustest seoses tema lahkumisega Armeenia KP KK I sekretäri ametikohalt.

Viited

muuda
 1. Чубарь Влас Яковлевич
 2. "Политбюро ЦК: 1917–1952". Originaali arhiivikoopia seisuga 12. aprill 2011. Vaadatud 16. juulil 2010.

Välislingid

muuda