NLKP 27. kongress

(Ümber suunatud leheküljelt NLKP XXVII kongress)

NLKP 27. kongress toimus Moskvas 1986. aasta 25. veebruarist kuni 6. märtsini.

NLKP 27. kongressi puhul välja antud Nõukogude Liidu postmark

NLKP Keskkomitee aruandekõnega ja kõnega partei ülesannetest esines Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei peasekretär Mihhail Gorbatšov.

Aruandekõne pidas NLKP Keskrevisjonikomisjoni esimees Gennadi Sizov.

Ettekande Nõukogude Liidu majandusliku ja sotsiaalse arengu põhisuundadest aastatel 1986–1990 ja perspektiivis kuni 2000. aastani pidas NSV Liidu Ministrite Nõukogu esimees Nikolai Rõžkov.

Kongress valis NLKP Keskkomitee ja NLKP Keskrevisjonikomisjoni uued koosseisud.