NLKP KK Sekretariaat

NLKP KK Sekretariaat (vene keeles Секретариат ЦК КПСС) oli Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei KK sekretäride tegevust toetav alaline haldusasutus, NLKP KK koosseisus.

VK(b)P KK Sekretariaat
ÜK(b)P KK Sekretariaat
NLKP KK Sekretariaat
Asutatud 1917
Tegevuse lõpetanud 1991
Eesmärk VK(b)P –ÜK(b)P – NLKP KK juhtorgan
Peakorter Moskva
Tegevuspiirkond NSV Liit
Juhtkond VK(b)P –ÜK(b)P – NLKP KK sekretärid
Emaorganisatsioon VK(b)P –ÜK(b)P – NLKP kongress

NLKP KK Sekretariaat ja selle eelorganid valiti NLKP Keskkomitee pleenumil koos NLKP KK Poliitbürooga ajavahemikus 1919. märtsist kuni 1991. aasta augustini. NLKP algusaastatel tegutses KK sekretäride (J. Stalin, G. Zinovjev ja L. Kamenev) töö organiseerimiseks ka ÜK(b)P KK Organisatsiooniline büroo.

Vastavalt NLKP põhikirja § 38-le põhiliselt kaadrivaliku ja otsuste täitmise kontrolliga tegelev täitevorgan.

Sekretariaati juhtis NLKP KK Peasekretär või NLKP KK I sekretär.

1919. aastal loodi sekretariaadis ÜK(b)P Keskkomitee sekretariaadi vastutava sekretäri (Ответственный секретар);

1922. aastal aga ÜK(b)P Keskkomitee sekretariaadi peasekretäri ametikoht (Генеральный секретар);

1953. aastal muudeti ametikoha nimetust NLKP KK I sekretäriks (Первый секретар ЦК КПСС);

1966. aastal taastati NLKP KK peasekretäri ametikoht (Генеральный секретар ЦК КПСС).

ÜK(b)P/NLKP Keskkomitee Sekretariaadi vastutav sekretär, ÜK(b)P/NLKP KK Administratiivorganite osakonna kuraator: Jossif Stalin (– 17.9.1947), Aleksei Kuznetsov (17.9.1947 – 28.1.1949), Nikita Hruštšov (16.12.1949 – 3.9.1953), Nikolai Šatalin (3.9.1953 – 8.3.1955), Aleksei Kiritšenko (12.1957 – 4.5.1960), Leonid Brežnev (4.1963 – 10.1964), Aleksandr Šelepin (10.1964 – 1966), Mihhail Suslov (1966), Dmitri Ustinov (1966 – 1976), Andrei Kirilenko (1976), Jakov Rjabov (25.10.1976 – 17.4.1979), Konstantin Tšernenko (17.4.1979 – 26.5.1982), Juri Andropov (26.5.1982 – 15.6.1983), Grigori Romanov (15.6.1983 – 1.6.1985), Jegor Ligatšov (1.6.1985 – 28.1.1987), Anatoli Lukjanov (28.1.1987 – 10.1988), Viktor Tšebrikov (1.10.1988 – 10.9.1989), Oleg Baklanov (10.9.1989 – 13.7.1990), Oleg Šenin (13.7.1990 – 8.1991).

ÜK(b)P/NLKP Keskkomitee sekretär, riigikaitse alal: Jossif Stalin (26.3 – 25.4.1949), Leonid Brežnev (10.1952 – 3.1953, 27.2.1956 – 16.7.1960, 21.6.1963 – 1965), Frol Kozlov (4.5.1960 – 10.1964), Dmitri Ustinov (26.3.1965 – 26.4.1976), Jakov Rjabov (25.10.1976 – 17.4.1979), Grigori Romanov (15.6.1983 – 1.7.1985), Lev Zaikov (1.7.1985 – 11.1987), Oleg Baklanov (18.2.1988 – 24.4.1991).

Ajalugu

muuda

NLKP KK Sekretariaadi eellane VK(b)P Keskkomitee sekretariaat loodi VK(b)P VIII kongressil märtsis 1919, aga koos partei nimega muutus aja jooksul ka täidesaatva organi nimetus:

KK Organisatsiooniline büroo, 1919–1952

muuda

VK(b)P – ÜK(b)P – NLKP KK Organisatsiooniline büroo, 1919–1952

  Pikemalt artiklis VK(b)P KK Orgbüroo

VK(b)P KK Orgbüroo ehk Organisatsiooniline büroo oli VK(b)P VIII kongressil 1918. aastal moodustatud kommunistliku partei KK täitevorgan, mille liikmed valiti Keskkomitee Pleenumitel, partei organisatsioonilise töö juhtimiseks. Esmakordselt moodustati orgbüroo 1919. aastal. Algselt koosnes see 5 keskkomitee liikmest, aga alates 1921. aastast suurendati koosseisu ning liikmete arv ei olnud kindlaks määratud. 1952. aastal toimunud NLKP XIX kongressil vastu võetud otsusega, likvideeriti Orgbüroo ning KK tegevust juhtis NLKP KK Sekretariaat ning KK sekretärid.

KK Poliitiline büroo

muuda

VSDT(b)P – VK(b)P – ÜK(b)P – NLKP KK Poliitiline büroo

  Pikemalt artiklis NLKP KK Poliitbüroo

VK(b)P VIII kongressil 1918. aastal moodustatud kommunistliku partei KK poliitiline juhtorgan kandis:

 • aastatel 1919–1952 nimetust VK(b)P-ÜK(b)P-NLKP KK Poliitbüroo
 • aastatel 1952–1966 NLKP KK Presiidium
 • aastatel 1966–1991 NLKP KK Poliitbüroo.
Kuupäev VSDT(b)P – VK(b)P – ÜK(b)P – NLKP KK Sekretariaadi koosseis ja koosseisu muudatused
6. august 1917 Feliks Dzeržinski, Matvei Muranov ja Jakov Sverdlov; Adolf Joffe ja Jelena Stassova (liikmekandidaadid)
16. märts 1919 suri Jakov Sverdlov
25. märts 1919 Jelena Stassova valiti pärast Jakov Sverdlovi surma KK vastutavaks sekretäriks
november 1919 KK vastutavaks sekretäriks valiti ka Nikolai Krestinski;
5. aprill 1920 Nikolai Krestinski, Jevgen Preobraženski, Leonid Serebrjakov
16. märts 1921 V. Mihhailov, Vjatšeslav Molotov, Jemeljan Jaroslavski
3. aprill 1922 Valerian Kuibõšev, Vjatšeslav Molotov ja Jossif Stalin peasekretär
26. aprill 1923 Vjatšeslav Molotov, Jānis Rudzutaks, Jossif Stalin peasekretär
veebruar 1924 Jānis Rudzutaks asendati Andrei Andrejeviga
2. juuni 1924 Andrei Andrejev, Isaak Zelenski, Lazar Kaganovitš, Vjatšeslav Molotov, Jossif Stalin peasekretär
august 1924 Isaak Zelenski asendati Nikolai Uglanoviga
30. aprill 1925 Lazar Kaganovitš asendati Andrei Bubnoviga
1. jaanuar 1926 Grigori Jevdokimov, Kossior, Vjatšeslav Molotov, Jossif Stalin peasekretär, Nikolai Uglanov, Aleksandra Artjuhhina ja A. Bubnov (liikmekandidaadid)
9. aprill 1926 Grigori Jevdokimov asendati Nikolai Švernikuga
16. aprill 1927 Nikolai Švernik asendati Nikolai Kubjakiga
19. detsember 1927 Kossior, Kubjak, Vjatšeslav Molotov, Jossif Stalin peasekretär, Uglanov, Aleksandra Artjuhhina, Bubnov ja Moskvin (liikmekandidaadid)
11. aprill 1928 Kubjak asendati Smirnoviga; Kārlis Baumanis valiti liikmekandidaadiks
12. juuli 1928 Kosior asendati Lazar Kaganovitšiga
30. aprill 1929 Uglanov asendati Kārlis Baumanisega
13. juuli 1930 Baumanis, Kaganovitš, Molotov, Postõšev, Stalin, Moskvin ja Švernik liikmekandidaadina
21. detsember 1930 eemaldati Molotov
2. oktoober 1932 eemaldati Baumanis ja Moskvin
10. veebruar 1934 Andrei Ždanov, Kaganovitš, Sergei Kirov, Stalin
1. detsember 1934 tapeti Leningradis Sergei Kirov
veebruar 1935 sekretäriks valitakse Nikolai Ježov ja Andejev
22. märts 1939 Andrejev, Ždanov, Georgi Malenkov, Stalin
4. mai 1941 sekretäriks valitakse Aleksandr Štšerbakov
10. mai 1945 suri Aleksandr Štšerbakov
18. märts 1946 Ždanov, Aleksei Kuznetsov, Malenkov, Popov, Stalin
6. mai 1946 Georgi Malenkov asendati Patolitševiga
24. mai 1947 Patolitšev asendati Mihhail Susloviga (KK sekretär ideoloogia alal)
1. juuli 1948 sekretäriks valitakse Malenkov ja Panteleimon Ponomarenko
31. august 1948 suri Andrei Ždanov
28. jaanuar 1949 sekretärikohalt kõrvaldati Aleksei Kuznetsov
16. detsember 1949 Popov asendati Nikita Hruštšoviga (oli ka samaaegselt NLKP Moskva oblastikomitee I sekretär)
16. oktoober 1952 Aristov, Leonid Brežnev, Ignatov, Malenkov, N. Mihhailov, Pegov, Ponomarenko, Stalin, Suslov, Hruštšov.
5. märts 1953 suri Jossif Stalin
5. märts 1953 Brežnev, Ignatov, Pegov, Panteleimon Ponomarenko asendati Ignatjevi, Pospelovi ja Šataliniga.
14. märts 1953 Malenkov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
14. märts 1953 Ignatjev, Pospelov, Suslov, Hruštšov, Šatalin
5. aprill 1953 Ignatjev kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
7. september 1953 Nikita Hruštšov valiti NLKP KK I sekretäriks
8. märts 1955 Šatalin kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
12. juuli 1955 Aristov, Beljaev, Dmitri Šepilov valiti KK sekretäri ametikohale
27. veebruar 1956 Aristov, Beljaev, Brežnev, Pospelov, Suslov, Jekaterina Furtseva, Hruštšov, Šepilov
24. detsember 1956 Šepilov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
14. veebruar 1957 Šepilov valiti taas KK sekretäri ametikohale
18. juuni 1957 NLKP KK Presiidium hääletas Nikita Hruštšov vabastamise kohta KK 1. sekretäri ametikohalt (7 vabastamise poolt, 4 vastu), kuid tulemus tühistati samal päeval ning otsustamine lükati edasi kuni 1957. aasta juunis toimuva KK Pleenumini, mis kinnitas Hruštšovi KK 1 sekretäri ametikohal
29. juuni 1957 Šepilov asendati Otto Kuusineniga
17. detsember 1957 Ignatov, Kiritšenko, Muhhitdinov valiti KK sekretärideks
12. november 1958 Beljaev kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
4. mai 1960 Aristov, Ignatov, Kiritšenko, Pospelo ja Furtseva kõrvaldati; Kozlov valiti KK sekretäriks
16. juuli 1960 Leonid Brežnev kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
31. oktoober 1961 Demitšev, Ilitšjov, Kozlov, Kuusinen, Boriss Ponomarjov, Spiridonov, Suslov, Hruštšov, Šelepin
23. aprill 1962 Spiridonov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
23. november 1962 Juri Andropov, Poljakov, Rudakov ja Titov valiti KK sekretäriks
21. juuni 1963 Brežnev ja Nikolai Podgornõi valiti KK sekretäriks
17. mai 1964 suri Otto Kuusinen
14. oktoober 1964 Hruštšov kõrvaldati ametikohalt, Leonid Brežnev valiti NLKP KK Pleenumil NLKP KK 1 sekretäriks
16. november 1964 Kozlov ja Poljakov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
26. märts 1965 Iljitšov asendati Dmitri Ustinoviga
29. september 1965 Titov asendati Fjodor Kulakoviga
6. detsember 1965 Nikolai Podgornõi asendati Ivan Kapitonoviga
8. aprill 1966 Juri Andropov, Brežnev, Demitšev, Kapitonov, Andrei Kirilenko, Kulakov, Ponomarjov, Rudakov, Mihhail Suslov, Dmitri Ustinov, Šelepin; Leonid Brežnevi tiitel muutus KK 1 sekretärist NLKP KK peasekretäriks
10. juuli 1966 suri Rudakov
13. detsember 1966 Solomentsev valiti KK sekretäriks
21. juuni 1967 Juri Andropov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
26. september 1967 Aleksandr Šelepin kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
10. aprill 1968 Katušev valiti KK sekretäriks
9. aprill 1971 Leonid Brežnev, Demitšev, Kapitonov, Katushev, Andrei Kirilenko, Kulakov, Ponomarjov, Solomentsev, Suslov, Dmitri Ustinov
23. november 1971 Solomentsev kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
18. detsember 1972 Vladimir Dolgihh valiti KK sekretäriks
16. detsember 1974 Demitšev vabastati ametikohalt NKLP KK PLeenumi poolt
5. märts 1976 Brežnev, Dolgihh, Mihhail Zimjanin, Kapitonov, Katušev] Kirilenko, Kulakov, Ponomarjov, Mihhail Suslov, Ustinov, Konstantin Tšernenko valiti NLKP Pleenumil KK sekretärideks
oktoober 1976 Dmitri Ustinov asendati Jakov Rjaboviga
24. mai 1977 Katušev asendati Konstantin Russakoviga
17. juuli 1978 suri Fjodor Kulakov
27. november 1978 Mihhail Gorbatšov valiti KK sekretäriks
17. aprill 1979 Jakov Rjabov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
3. märts 1981 Brežnev, Gorbatšov, Dolgihh, Zimjanin, Kapitonov, Kirilenko, Ponomarjov, Russakov, Suslov, Tšerneneko
25. jaanuar 1982 suri Mihhail Suslov
24. mai 1982 Juri Andropov valiti KK sekretäriks
10. november 1982 suri Leonid Brežnev
12. november 1982 Juri Andropov valiti NLKP erakorralisel pleenumil NLKP KK peasekretäriks
22. november 1982 Kirilenko asendati Nikolai Rõžkoviga
29. mai 1983 suri Arvids Pelshe
15. juuni 1983 Romanov valiti KK sekretäriks
26. detsember 1983 Jegor Ligatšov valiti KK sekretäriks
9. veebruar 1984 suri Juri Andropov
13. veebruar 1984 Konstantin Tšerneneko valiti NLKP erakorralisel pleenumil NLKP KK peasekretäriks
10. märts 1985 suri Konstantin Tšerneneko
11. märts 1985 Mihhail Gorbatšov, valiti NLKP erakorralisel pleenumil NLKP KK peasekretäriks
23. aprill 1985 Nikonov valiti KK sekretäriks
1. juuli 1985 Romanov asendati Boriss Jeltsini ja Zaikoviga
15. oktoober 1985 Nikolai Rõžkov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
18. veebruar 1986 Jeltsin ja Konstantin Russakov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
6. märts 1986 Birjukova, Gorbatšov, Anatoli Dobrõnin, Dolgihh, Zaikov, Zimjanin, Jegor Ligatšov, Medvedjev, Nikonov, Razumovski, Aleksandr Jakovlev
28. jaanuar 1987 Mihhail Zimjanin asendati Anatoli Lukjanovi ja Nikolai Sljunkoviga
18. veebruar 1988 Baklanov valiti KK sekretäriks
30. september 1988 Birjukova, Dobrõnin, Dolgihh ja Lukjanov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt; Viktor Tšerbrikov (endine NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimees, aastail 1982–1988) valiti KK sekretäriks
20. september 1989 Nikonov ja Tšerbrikov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt; Girenko, Manajenkov, Strojev ja Usmanov valiti KK sekretäriks
9. detsember 1989 Frolov valiti KK sekretäriks
10. juuli 1990 Gorbatšov valiti NLKP XXVIII kongressil tagasi NLKP KK peasekretäriks, Vladimir Ivaško NLKP KK peasekretäri asetäitjaks
14. juuli 1990 Oleg Baklanov (KK sekretär sõjanduse alal), Gidaspov, Girenko, Dzasohhov, Kuptsov, Manajenkov, Semjonova, Strojev, Falin, Oleg Šenin (KK sekretär organisatsioonilistes küsimustes), Gennadi Janajev, Aniskin, Gajvoronski, Melnikov, Teplenitšev ja Turgunova valiti KK sekretäriks
31. jaanuar 1991 Janajev asendati Lutšinskiga
25. aprill 1991 Gorbatšov esitas KK ja Keskkontrollikomisjoni Pleenumil tagasiastumistaotluse, mida ei kinnitatud, Baklanov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
26. juuli 1991 Kalašnikov, Melnikov ja Maltsev valiti KK sekretäriks
24. august 1991 Pärast Augustiputši läbikukkumist lahkus Mihhail Gorbatšov NLKP KK peasekretäri ametikohalt ja NLKP KK peasekretäriks valiti Ivaško, Vene SNFV KP juhiks sai Boriss Jeltsin
NLKP KK Sekretariaadile allusid kõik Keskkomitee osakonnad ja valitsused:

NLKP KK osakonnad, 1952–1991

muuda
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei KK osakonnad, 1952–1991
 • 1922/1924–1953, ÜK(b)P ja NLKP KK peasekretär Jossif Stalin valitsusaeg;
 • NLKP KK Administratiivosakond (Административный отдел ЦК ВКП(б)-КПСС) (1948–1953);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Rasketööstuse osakond (Отдел тяжёлой промышленности ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1952);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Propaganda ja agitatsiooni osakond (Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1956);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Partei, ametiühingute ja komsomoliorganite osakond (Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1954);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Kirjanduse ja kunsti osakond (Отдел художественной литературы и искусства ЦК ВКП(б) – КПСС) (1950–1953);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Koolide osakond (Отдел школ ЦК ВКП(б) – КПСС) (1950–1956);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Plaani, majandus ja finantsosakond (Планово-торгово-финансовый отдел ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1953);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Väljasõidukomisjon (Комиссия по выездам за границу при ЦК ВКП(б) – КПСС) (1950–1959);
 • NLKP KK Tööstuse ja transpordi osakond (Промышленно-транспортный отдел ЦК КПСС) (1952–1954);
 • NLKP KK Kaadrivaliku ja jaotusosakond (Отдел ЦК КПСС по подбору и распределению кадров) (1952–1955);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Filosoofia ja õigusteaduste ning kõrgkoolide osakond (Отдел философских и правовых наук и высших учебных заведений ЦК ВКП(б) – КПСС) (1952–1953);
 • NLKP KK Välismaiste kommunistlike parteidega sidemete komisjon (Комиссия ЦК КПСС по связям с иностранными коммунистическими партиями (1952–1953)
 • 1953–1964, NLKP KK esimese sekretäri Nikita Hruštšovi valitsusaeg;
 • NLKP KK Teaduse ja kultuuriosakond (Отдел науки и культуры ЦК КПСС) (1953–1955);
 • NLKP KK Üldosakond (Общий отдел ЦК КПСС) (1953–1991)
1965–1980 – Konstantin Tšernenko, üldosakonna juhataja;
1982–1985 – Klavdija Bogoljubova, üldosakonna juhataja;
1985–1987 – Anatoli Lukjanov, üldosakonna juhataja;
 • NLKP KK Välismaiste kommunistlike parteide osakond (Отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными коммунистическими партиями) (1953–1957);
 • NLKP KK Administratiiv ja kaubandus-finantsosakond (Отдел административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС) (1953–1954);
 • NLKP KK Administratiivosakond (Административный отдел ЦК КПСС) (1954–);
 • NLKP KK Masinaehituse osakond (Отдел машиностроения ЦК КПСС) (1954–1988);
 • NLKP KK Kultuuriosakond (Отдел культуры ЦК КПСС) (1955–1962, 1965–1988);
 • NLKP KK Teaduse, kõrgkoolide ja koolide osakond (Отдел науки, высших учебных заведений и школ ЦК КПСС) (1955–1962);
 • NLKP KK Liiduvabariikide parteiorganite osakond (Отдел партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам) (1954–1965);
 • NLKP KK Kaitsetööstuse osakond (Отдел оборонной промышленной ЦК КПСС) (1954–1988);
 • NLKP KK Transpordi ja side osakond (Отдел транспорта и связи ЦК КПСС) (1954–1988);
 • NLKP KK Välismaiste kommunistlike ja sotsialistlike riikide töölisparteide osakond (Отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран (1957–1988);
 • NLKP KK Kommunistlike parteide sidemete osakond (Отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими партиями) (1953–1957);
 • NLKP KK Laiatarbe- ja toidukaupade osakond (Отдел промышленности товаров широкого потребления и продовольственных товаров ЦК КПСС) (1954–1958);
 • NLKP KK Kaubandus-finants ja plaaniosakond (Отдел торгово-финансовых и плановых органов ЦК КПСС) (1954–1962);
 • NLKP KK Liiduvabariikide Põllumajandusosakond (Сельскохозяйственный отдел ЦК КПСС по союзным республикам) (1954–1965);
 • NLKP KK Rasketööstuse osakond (Отдел тяжёлой промышленности ЦК КПСС) (1954–1983);
 • NLKP KK Ehitusosakond (Отдел строительства ЦК КПСС) (1954–1988);
 • NLKP KK Liiduvabariikide Propaganda ja agitatsiooni osakond (Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам) (1956–1962);
 • NLKP KK Kapitalistlike riikidega sidemete Rahvusvaheline osakond (Международный отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими партиями капиталистических стран) (1957–1988);
 • NLKP KK Kerge- ja toiduainetööstuse osakond (Отдел лёгкой и пищевой промышленности ЦК КПСС) (1958–1962 ja 1965–1983;
 • NLKP KK Informatsiooniosakond (Отдел информации ЦК КПСС), 1958–1959 ja 1965–1968;
 • NLKP KK Ideoloogiakomisjon (Идеологическая комиссия ЦК КПСС) (1958–1966);
 • NLKP KK Ideoloogiaosakond (Идеологический отдел ЦК КПСС), 1962–1965 ja 1988–1991);
 • NLKP KK Tervishoiu, sotsiaalhooldekande ja kehakultuuri osakond (Отдел здравоохранения, социального обеспечения и физической культуры ЦК КПСС) (1962):
 • NLKP KK Kaubanduse ja finantsorganite osakond (Отдел торговых и финансовых органов ЦК КПСС) (1962);
 • NLKP KK Kerge-, toiduainetööstuse- ja kaubanduse osakond (Отдел лёгкой, пищевой промышленности и торговли ЦК КПСС) (1962–1965);
 • NLKP KK Keemiatööstuse osakond (Отдел химической промышленности ЦК КПСС) (1962–1988);
 • NLKP KK Tööstuse- ja põllumajandustoodangu töötluse osakond (Отдел ЦК КПСС по промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырьё) (1962–1965);
 • NLKP KK Organisatsiooniliste ja parteiküsimuste komisjon (Комиссия ЦК КПСС по организационным и партийным вопросам) (1962–1965);
 • 1964–1982, NLKP KK peasekretäri Leonid Brežnevi valitsusaeg;
 • NLKP KK Välismaiste kaadrite osakond (Отдел заграничных кадров ЦК КПСС) (1965–1973);
 • NLKP KK Põllumajandusosakond (Сельскохозяйственный отдел ЦК КПСС (1965–1983);
 • NLKP KK Teaduse ja õppeasutuste osakond (Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС) (1965–1988);
 • NLKP KK Organisatsioonilis parteilise töö osakond (Отдел организационно-партийной работы ЦК КПСС) (1965–1988);
 • NLKP KK Kaubanduse ja olmeteeninduse osakond (Отдел торговли и бытового обслуживания населения ЦК КПСС) (1965–1988);
 • NLKP KK Propaganda ja agitatsiooni osakond (Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС) (1965–1988);
 • NLKP KK juures asuv Väljasõidukomisjon Комиссия по выездам за границу при ЦК КПСС (1967–1973);
 • NLKP KK Välismaiste kaadrite ja välismaale sõitude osakond (Отдел ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездам за границу) (1973–1988);
 • NLKP KK Kirjade osakond (Отдел писем ЦК КПСС) (1978–1985);
 • NLKP KK Välispoliitilise propaganda osakond (Отдел внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС) (1978–1982);
 • NLKP KK Põllumajanduse masinaehituse osakond (Отдел сельскохозяйственного машиностроения ЦК КПСС) (1980–1985);
 • NLKP KK Plaani- ja finantsorganite osakond (Отдел плановых и финансовых органов ЦК КПСС) ( -1982);
 • 1982–1984, NLKP KK peasekretäri Juri Andropovi valitsusaeg;
 • NLKP KK Majandusosakond (Экономический отдел ЦК КПСС) (1982–1988);
 • NLKP KK Põllumajanduse ja toiduainetööstuse osakond (Отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПСС) (1983–1988);
 • NLKP KK Rasketööstuse ja energeetika osakond (Отдел тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС) (1983–1988);
 • NLKP KK Rahvusvahelise informatsiooni osakond (Отдел международной информации ЦК КПСС) (1982–1986)- kontrollis välisriikidesse suunatud raadiosaateid, tähtsamate ajalehtede tööd (Pravda). Kontrollis ka kahte NSV Liidu uudisteagentuuri TASS (ametlik NSV Liidu valitsuse infokanal, millel olid esindused 83 riigis) ja Novosti («Новости»);
 • NLKP KK Kergetööstuse ja rahvatarbekaupade osakond (Отдел лёгкой промышленности и товаров народного потребления ЦК КПСС) (1983–1988);
 • 1984–1985, NLKP KK peasekretäri Konstantin Tšernenko valitsusaeg;
 • 1985–1991, NLKP KK peasekretäri Mihhail Gorbatšovi valitsusaeg;
 • NLKP KK Parteiehituse ja kaadripoliitika osakond (Отдел партийного строительства и кадровой политики ЦК КПСС) (1988–1990);
 • NLKP KK Põllumajandusosakond (Аграрный отдел ЦК КПСС) (1988–1990);
 • NLKP KK Riigi- ja õiguse osakond (Государственно-правовой отдел ЦК КПСС) (1988–1990);
 • NLKP KK Ideoloogiakomisjon (Идеологическая комиссия ЦК КПСС) (1988–1990);
 • NLKP KK Agraarpoliitikakomisjon (Комиссия ЦК КПСС по вопросам аграрной политики) (1988–1990);
 • NLKP KK Rahvusvaheliste küsimuste komisjon (Комиссия ЦК КПСС по вопросам международной политики) (1988–1990);
 • NLKP KK Parteiehituse ja kaadripoliitikakomisjon (Комиссия ЦК КПСС по вопросам партийного строительства и кадровой политики) (1988–1990);
 • NLKP KK Õiguspoliitikakomisjon (Комиссия ЦК КПСС по вопросам правовой политики) (1988–1990);
 • NLKP KK Sotsiaal-majanduslike küsimuste komisjon (Комиссия ЦК КПСС по вопросам социально-экономической политики (1988–1990)
 • NLKP KK Sotsiaal-majanduspoliitika osakond (Отдел социально-экономической политики ЦК КПСС), 1988–1990 ja 1990–1991;
 • NLKP KK Finants ja majandusosakond (Финансово-бюджетный отдел Управления делами ЦК КПСС) (1989);
 • NLKP KK Humanitaarosakond (Гуманитарный отдел ЦК КПСС) (1990–1991);
 • NLKP KK Ideoloogiaosakond (Идеологический отдел ЦК КПСС), 1962–1965 ja 1988–1991);
 • NLKP KK Administratiivorganite osakond (Отдел административных органов ЦК КПСС (−1988);
 • NLKP KK Rahvusvaheline osakond (Международный отдел ЦК КПСС) (1988–1991) – sidemed välisriikide kommunistlike ja prokommunistlike liikumistega ning nende rahastamine
Nikolai Ponomarjov, rahvusvahelise osakonna juhataja
 • NLKP KK (Riigi)Kaitseosakond (Оборонный отдел ЦК КПСС) (1988–1991);
 • NLKP KK Asjadevalitsuse Parteikirjastuse osakond(Производственный отдел партийных издательств Управления делами ЦК КПСС) (1989);
 • NLKP KK Organisatsiooniline osakond (Организационный отдел ЦК КПСС) (1990–1991);
 • NLKP KK Seadusandluse ja õigusküsimuste osakond (Отдел ЦК КПСС по законодательным инициативам и правовым вопросам) (1990–1991);
 • NLKP KK Rahvuspoliitika osakond (Отдел национальной политики ЦК КПСС) (1990–1991);
 • NLKP KK Ühiskondlike ja poliitiliste organisatsioonide osakond (Отдел ЦК КПСС по связям с общественно-политическими организациями) (1990–1991);
NLKP KK Asjadevalitsus (Управление делами (УД));
NLKP KK Sõjaline osakond (Военный отдел)- selle ülesandeid täitis Nõukogude Armee ja Sõjalaevastiku Poliitiline Peavalitsus (Главное Политическое Управление Советской Армии и Военно-Морского Флота)
NLKP KK Väliskaubanduse osakond (Отдел внешней торговли);

NLKP KK Vene NFSV osakonnad 1962–1966

muuda
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei KK Vene NFSV osakonnad, 1962–1966
 • NLKP KK Vene NFSV Tööstuse ja transpordi osakond (Промышленно-транспортный отдел ЦК КПСС по РСФСР) (1956–1962);
 • NLKP KK Vene NFSV Tööstuse ideoloogiaosakond (Идеологический отдел ЦК КПСС по промышленности РСФСР) (1962–1964);
 • NLKP KK Vene NFSV Põllumajanduse ideoloogiaosakond (Идеологический отдел ЦК КПСС по сельскому хозяйству РСФСР) (1962–1964);
 • NLKP KK Vene NFSV Administratiiv ja kaubandus-finantsosakond (Отдел административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС по РСФСР) (1956–1962);
 • NLKP KK Vene NFSV Administratiivorganite osakond (Отдел административных органов ЦК КПСС по РСФСР) (1962–1966);
 • NLKP KK Vene NFSV Masinaehituse osakond (Отдел машиностроения ЦК КПСС по РСФСР) (1962–1966);
 • NLKP KK Vene NFSV Rasketööstuse, transpordi ja side osakond (Отдел тяжёлой промышленности, транспорта и связи ЦК КПСС по РСФСР) (1962–1966);
 • NLKP KK Vene NFSV Teaduse ja õppeasutuste osakond (Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС по РСФСР) (1964–1966);
 • NLKP KK Vene NFSV Kerge- ja toiduainetööstuse osakond (Отдел лёгкой и пищевой промышленности ЦК КПСС по РСФСР) (1962);
 • NLKP KK Vene NFSV Kerge-, toiduainetööstuse- ja kaubanduse osakond (Отдел лёгкой, пищевой промышленности и торговли ЦК КПСС по РСФСР) (1962–1966);
 • NLKP KK Vene NFSV Teaduse, koolide ja kultuuriosakond (Отдел науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР) (1956–1962);
 • NLKP KK Vene NFSV Organisatsioonilise ja parteitöö osakond (Отдел организационно-партийной работы ЦК КПСС по РСФСР) (1965–1966);
 • NLKP KK Vene NFSV Parteiorganite osakond (Отдел партийных органов ЦК КПСС по РСФСР), 1954–1962 ja 1964–1965;
 • NLKP KK Vene NFSV Partei tööstusorganite osakond (Отдел партийных органов ЦК КПСС по промышленности РСФСР) (1962–1964);
 • NLKP KK Vene NFSV Partei põllumajandusorganite osakond (Отдел партийных органов ЦК КПСС по сельскому хозяйству РСФСР) (1962–1964);
 • NLKP KK Vene NFSV Põllumajandustoodangu töötlustööstuse ja kaubanduse osakond (Отдел промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья и торговли ЦК КПСС по РСФСР) (1962–1964);
 • NLKP KK Vene NFSV Propaganda ja agitatsiooniosakond (Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР), 1956–1962 ja 1964–1966;
 • NLKP KK Vene NFSV Ehitusosakond (Отдел строительства ЦК КПСС по РСФСР) (1962–1966);
 • NLKP KK Vene NFSV Põllumajandusosakond (Сельскохозяйственный ЦК КПСС по РСФСР) (1954–1966);

ÜK(b)P KK osakonnad, 1925–1952

muuda
Üleliiduline Kommunistlik (bolševike) Partei KK osakonnad, 1925–1952
 • ÜK(b)P/VK(b)P KK Agitatsiooni- ja propagandaosakond (Агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1920–1928);
 • VK(b)P-ÜK(b)P KK Parteiajaloo osakond (Отдел истории партии ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1920–1928);
 • VK(b)P/ÜK(b)P KK Kirjastusosakond (Отдел печати ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1924–1928);
 • ÜK(b)P-VK(b)P KK Organisatsioonilis-jaotusosakond (Организационно-распределительный отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1924–1929);
 • ÜK(b)P-VK(b)P KK Informatsiooniosakond (Информационный отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1924–1930);
 • ÜK(b)P KK Salajane osakond (Секретный отдел ЦК ВКП(б)) (1926–1934);
 • ÜK(b)P KK Naistööliste ja töötajate osakond (Отдел работниц и крестьянок ЦК ВКП(б)) (1926–1930);
 • ÜK(b)P KK Külatöö osakond (Отдел ЦК ВКП(б) по работе в деревне (1928–1930);
 • ÜK(b)P KK Agitatsiooni, propaganda ja kirjastuse osakond (Отдел агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б)) (1928–1929);
 • ÜK(b)P KK Jaotusosakond (Распределительный отдел ЦК ВКП(б)) (1929–1930);
 • ÜK(b)P KK Kultuuri ja propagandaosakond (Отдел культуры и пропаганды ЦК ВКП(б)) (1929–1934);
 • ÜK(b)P KK Agitatsiooni ja massikampaaniate osakond (Отдел агитации и массовых кампаний ЦК ВКП(б)) (1929–1934);
 • ÜK(b)P KK Organisatsioonilis-instruktaažiosakond (Организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б)), 1929–1934 ja 1939–1946;
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Lennunduse mootoriehituse osakond (Отдел по авиационному моторостроению Управления кадров ЦК ВКП(б)) (1930–1934);
 • ÜK(b)P KK Administratiiv-majanduslike ja ametiühingukaadrite osakond (Отдел административно-хозяйственных и профсоюзных кадров ЦК ВКП(б)) (1930–1934);
 • ÜK(b)P KK Põllumajandusosakond (Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б)) (1932–1946);
 • ÜK(b)P KK Arvestusosakond (Учётный отдел ЦК ВКП(б)) (1932–1934);
 • ÜK(b)P KK Kultuuri ja leninismi propaganda osakond (Отдел культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б)) (1934–1935);
 • ÜK(b)P KK Parteiorganite juhtivtöötajate osakond (Отдел руководящих партийных органов ЦК ВКП(б)) (1934–1939);
 • ÜK(b)P KK Plaani, majandus ja kaubandusosakond (Планово-финансово-торговый отдел ЦК ВКП(б)) (1934–1939);
 • ÜK(b)P KK Poliitika ja administratiivosakond (Политико-административный отдел ЦК ВКП(б)) (1934–1939);
 • ÜK(b)P KK Tööstusosakond (Промышленный отдел ЦК ВКП(б)) (1934– );
 • ÜK(b)P KK Transpordiosakond (Транспортный отдел ЦК ВКП(б)) (1934– );
 • ÜK(b)P/NLKP Erisektor (Особый сектор ЦК ВКП(б) – КПСС) (1934–1953);
 • ÜK(b)P KK Teaduslik-tehniliste leiutiste ja avastuste osakond (Отдел научно-технических изобретений и открытий ЦК ВКП(б)) (1935– );
 • ÜK(b)P KK Trüki- ja kirjastusosakond (Отдел печати и издательств ЦК ВКП(б)) (1935–1938);
 • ÜK(b)P KK Kultuuri- ja haridusasutuste osakond (Отдел культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б)) (1935–1939);
 • ÜK(b)P KK Parteipropaganda ja agitatsiooni osakond (Отдел партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1935–1939);
 • ÜK(b)P KK Koolide osakond (Отдел школ ЦК ВКП(б)) (1935–1946);
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Värvilise metallurgia osakond (Отдел цветной металлургии Управления кадров ЦК ВКП(б)) (1939–1943);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Kirjastusosakond (Отдел печати Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1939–1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Marksistliku-leninliku ettevalmistuse ja täiendõppe osakond (Отдел марксистко-ленинской подготовки и переподготовки партийных кадров Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (1939–1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Agitatsiooniosakond (Отдел агитации Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1939–1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Parteipropagandaosakond (Отдел партийной пропаганды Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1939–1948);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Kultuuri- ja haridusasutuste osakond (Отдел культурно-просветительских учреждений Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1939–1948);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Polügraafia ja paberiosakond (Отдел полиграфии и бумаги Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1942–1945);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Propagandagruppide osakond (Отдел пропагандистских групп Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1942–1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Marksimi-leninismi propaganda osakond (Отдел пропаганды марксизма-ленинизма в вузах Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (1942–1947);
 • ÜK(b)P KK Rahvusvahelise poliitika osakond (Отдел международной политики ЦК ВКП(б)) (1943–1945); Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Teadusosakond (Отдел науки Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1942–1948);
 • ÜK(b)P KK Transpordiosakond (Транспортный отдел ЦК ВКП(б)) (1942–1946);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Kinematograafia osakond (Отдел кинематографии Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1943–1947 ja 1948;
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Kirjanduse osakond (Отдел художественной литературы Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1943–1948);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Raadio ja raadiolevi osakond (Отдел радиовещания и радиофикации Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1944–1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Paberitööstuse osakond (Отдел бумажной промышленности Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1945–1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Kirjastusosakond (Отдел издательств Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1945–1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Polügraafiatööstuse osakond(Отдел полиграфической промышленности Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1945–1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Kohaliku ajakirjanduse osakond (Отдел местных газет Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1945–1948);
 • ÜK(b)P KK Välispoliitika osakond (Отдел внешней политики ЦК ВКП(б)) (1945–1948);
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Kõrgkoolide osakond (Отдел высших учебных заведений Управления кадров ЦК ВКП(б)) (−1948);
 • ÜK(b)P KK Parteiorganite kontrolli valitsuse Parteiinformatsiooni osakond (Отдел партийной информации Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП(б)) (1946–1948);
 • ÜK(b)P KK Parteiorganite kontrolli valitsuse Ühise Parteipileti ja parteistaaži osakond (Отдел единого партбилета и партийной статистики Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП(б)) (1946–1948);
 • ÜK(b)P KK Parteiorganite kontrolli valitsuse organisatsioonilis põhikirjaline osakond (Отдел по организационно-уставным вопросам Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП(б)) (1946–1948);
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Lennukiehituse osakond (Отдел самолётостроения Управления кадров ЦК ВКП(б)) (1946);
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Metsa- ja paberitööstuse osakond (Отдел лесной и бумажной промышленности Управления кадров ЦК ВКП(б)) (1946–1947);
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Parteiorganite osakond (Отдел кадров партийных органов Управления кадров ЦК ВКП(б)) (1946–1948);
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Nõukogude organite kaadriosakond (Отдел кадров советских органов Управления кадров ЦК ВКП(б)) (1946–1947);
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Kirjastusosakond (Отдел печати Управления кадров ЦК ВКП(б)) (1947);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Kirjandusosakond (Отдел литературы Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1947–1948);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Üleriigiliste ajalehtede osakond (Отдел центральных газет Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1947–1948);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Kunstide osakond (Отдел искусств Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1947–1948);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Agitatsiooni- ja massiürituste osakond (Отдел агитационно-массовой работы Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1947–1948);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Koolide osakond (Отдел школ Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)) (1947–1948);
 • ÜK(b)P KK Välissuhtluse osakond (Отдел внешних сношений ЦК ВКП(б)) (1948–1949);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Rasketööstuse osakond (Отдел тяжёлой промышленности ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1952);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Plaani, majandus ja finantsosakond (Планово-торгово-финансовый отдел ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1953);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Transpordiosakond (Транспортный отдел ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1952);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Põllumajandusosakond (Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1954);
 • ÜK(b)P KK Kaadritevalitsuse Relvatööstuse osakond (Отдел промышленности вооружения Управления кадров ЦК ВКП(б)) ( -1948);
 • ÜK(b)P KK Masinaehituse osakond (Отдел машиностроения ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1952);
 • ÜK(b)P KK Propaganda ja agitatsioonivalitsuse Raadio ja raadiolevi osakond (Отдел радиофикации и радиовещания Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (1948);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Administratiivosakond (Административный отдел ЦК ВКП(б)-КПСС) (1948–1953);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Partei, ametiühingute ja komsomoliorganite osakond (Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1954);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Propaganda ja agitatsiooni osakond (Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) – КПСС) (1948–1956);
19491952, Mihhail Suslov, osakonnajuhataja;
 • ÜK(b)P-NLKP KK Diplomaatiliste ja kaubandusorganite kaadriosakond (Отдел кадров дипломатических и внешнеторговых органов ЦК ВКП(б)-КПСС) 1949–1962 ja 1962–1965;
 • ÜK(b)P-NLKP KK juures asuv Eriteenistuse Peavalitsus (Главное управление специальной службы при ЦК ВКП(б) – КПСС) (1949–1953);
 • ÜK(b)P-NLKP KK Välispoliitikakomisjon (Внешнеполитическая комиссия ЦК ВКП(б) – КПСС) (1949–1952);
 • ÜK(b)P KK Teaduse ja kõrgkoolide osakond (Отдел науки и высших учебных заведений ЦК ВКП(б)) (1950–1952);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Väljasõidukomisjon (Комиссия по выездам за границу при ЦК ВКП(б) – КПСС) (1950–1959);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Kirjanduse ja kunsti osakond (Отдел художественной литературы и искусства ЦК ВКП(б) – КПСС) (1950–1953);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Koolide osakond (Отдел школ ЦК ВКП(б) – КПСС) (1950–1956);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Kõrgkoolide, loodus- ja tehnikateaduste osakond (Отдел естественных и технических наук и высших учебных заведений ЦК ВКП(б)- КПСС) (1952–1953);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Filosoofia ja õigusteaduste ning kõrgkoolide osakond (Отдел философских и правовых наук и высших учебных заведений ЦК ВКП(б) – КПСС) (1952–1953);
 • ÜK(b)P/NLKP KK Majandus, ajalooteaduste ja kõrgkoolide osakond (Отдел экономических и исторических наук и высших учебных заведений ЦК ВКП(б) – КПСС) (1952–1953);

VK(b)P KK osakonnad, 1918–1925

muuda
Venemaa Kommunistliku (bolševike) Partei KK osakonnad, 1918–1925
 • KK Agitatsiooni ja propagandaosakond, juhataja A.Bubnov
 • ÜK(b)P-VK(b)P KK Agitatsiooni- ja propagandaosakond (Агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1920–1928);
 • VK(b)P KK Publitsistikaosakond (Издательский отдел ЦК РКП(б)) (1919– );
 • VK(b)P KK Kooli ja haridusosakond (Школьно-просветительный отдел ЦК РКП(б)) (1919);
 • VK(b)P KK Välisosakond (Иностранный отдел ЦК ВКП(б)) (1943 – );
 • VK(b)P KK Inspektsiooni ja väljasõidu osakond (Инспекторско-разъездной отдел ЦК РКП(б)) (1919–1920)
 • VK(b)P KK Informatsiooni ja statistikaosakond (Информационно-статистический отдел ЦК РКП(б)) (1919–1920);
 • ÜK(b)P/VK(b)P KK Informatsiooniosakond (Информационный отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1924–1930);
 • VK(b)P KK Üldosakond (Общий отдел ЦК РКП(б)) (1919);
 • VK(b)P KK Organisatsioonilis-instruktaažiosakond (Организационно-инструкторский отдел ЦК РКП(б)) (1919–1924);
 • VK(b)P KK Arvestus ja jaotusosakond (Учётно-распределительный отдел ЦК РКП(б)) (1919–1924);
 • ÜK(b)P/VK(b)P KK Finantsosakond (Финансовый отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1919–1927);
 • VK(b)P KK Salajas-poliitiline osakond (Секретно-оперативный отдел ЦК РКП(б)) (1920–1921)[1];
 • ÜK(b)P/VK(b)P KK Organisatsioonilis-jaotusosakond (Организационно-распределительный отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1924–1929);
 • VK(b)P KK Informatsiooniosakond (Отдел информации ЦК РКП(б)) (1920–1921);
 • ÜK(b)P/VK(b)P KK Parteiajaloo osakond (Отдел истории партии ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1920–1928);
 • ÜK(b)P/VK(b)P KK Trükiosakond (Отдел печати ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1924–1928);
 • VK(b)P KK Külatöö osakond (Отдел ЦК РКП(б) по работе в деревне) (1919–1921);
 • ÜK(b)P/VK(b)P Naistöö osakond (Отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б) по работе среди женщин) (1919–1926);
 • ÜK(b)P/VK(b)P Statistikaosakond (Статистический отдел ЦК РКП(б) – ВКП(б)) (1921–1930);

Viited

muuda
 1. OРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В РКП(Б)-ВКП(Б) В 1918–1941 гг, Российский историко-архивоведческий журнал «ВЕСТНИК АРХИВИСТА», 7 Сентября 2009

Välislingid

muuda