NLKP 19. kongress

(Ümber suunatud leheküljelt NLKP XIX kongress)

ÜK(b)P 19. kongress toimus 5.–14. oktoobril 1952.

Jossif Stalin tegi partei juhtimises selliseid muudatusi, et tema lahkumise järel poleks kellelgi võimalust omandada tema positsiooni ja aupaistet. Partei nimeks sai siis Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei.

Muudeti partei juhtimisorganit, endise ÜK(b)P KK Poliitbüroo asemel moodustati NLKP KK Presiidium.

Kongressi otsusedRedigeeri

Kongressil toimunud NLKP KK Presiidiumi valimisel viis Jossif Stalin läbi NLKP juhtkonnas põlvkonnavahetuse, mille tulemusena kõrvaldati NLKP juhtkonnast ja vananeva NLKP peasekretäri Jossif Stalini lähikonnast tema võimalikud konkurendid Vjatšeslav Molotov ja Anastass Mikojan.

NLKP uude juhtorganisse NLKP KK Presiidiumisse valiti lisaks vanadele juhtfiguuridele (Kliment Vorošilov, Georgi Malenkov, Lavrenti Beria ja Nikita Hruštšov) Mihhail Suslovi valitud 15 uue põlvkonna esindajat, kes moodustasid Presiidiumis enamuse.