Käesolevas artiklis on loetletud Nõukogude Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee, üldtuntud kui KGB, esimehi ja nende asetäitjaid.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee juht oli NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee esimees, kellel oli läbi aegade 1–2 1. asetäitjat ja paar täiendavat asetäitjat, kes kureerisid eri töösuundi. Peale selle olid veel RJK tähtsamate struktuuriüksuste (Esimene peavalitsus, Teine peavalitsus, 8. peavalitsus jne) ülemad ka vastavalt töökorraldusetele RJK esimehe asetäitjad.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee esimehe juures asus nõuandva organina RJK Kolleegium ning RJK parteikomitee ja komsomolikomitee.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee esimees kinnitati NLKP Keskkomitee poolt ja määrati oma ametikohale NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi poolt. RJK Esimehe asetäitjad määrati oma ametikohale samuti NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi poolt, RJK Kolleegiumi liikmete kandidatuurid kinnitati NSV Liidu NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt.

Kindralpolkovnik Vladimir Semitšastnõi, NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva RJK esimees (1961–1967)
Armeekindral Juri Andropov, NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva RJK esimees (1967–1982)
Armeekindral Vladimir Krjutškov, NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimees (1988–1991)

RJK esimehedRedigeeri

RJK esimehe 1. asetäitjadRedigeeri

RJK esimehe asetäitjadRedigeeri

VälislingidRedigeeri

ViitedRedigeeri