Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv Riiklik Poliitvalitsus

Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv Riiklik Poliitvalitsus (vene keeles Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, lühend ГПУ при НКВД РСФСР) oli Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogule allunud sisejulgeoleku ja riikliku julgeoleku tagamise ametkond aastatel 1922–1923.

Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv Riiklik Poliitvalitsus
Государственное политическое управление при НКВД РСФСР (vene keeles)
Lühend GPU
Asutatud 1922
Tegevuse lõpetanud 1923
Tüüp riiklik julgeolek
Peakorter Lubjanka väljak, Moskva
Juhtkond esimees Feliks Dzeržinski
Emaorganisatsioon Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogu

VK(b)P KK Poliitbüroo kinnitas 2. veebruaril 1922 Tšekaa likvideerimise projekti ja tegi Jossif Unšlihtile ülesandeks ette valmistada Riikliku Poliitvalitsuse põhimääruse projekt. 6. veebruaril 1922 võttis Ülevenemaalise Kesktäitevkomitee Presiidium vastu dekreedi "Tšekaa likvideerimisest ja õigustest viia läbi läbiotsimisi, võetusi ja areste"), mille alusel likvideeriti Ülevenemaaline Erakorraline Komisjon ning moodustati Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv Riiklik Poliitvalitsus (Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР). 9. veebruaril 1922 kinnitas VK(b)P KK Poliitbüroo Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuva Riikliku Poliitvalitsuse põhimääruse ja samal päeval anti välja Tšekaa käskkiri nr 64, mis teatas Ülevenemaalise Erakorralise komisjoni (Tšekaa) likvideerimisest.

Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv Riiklik Poliitvalitsus likvideeriti 1923. aastal, ning tema ülesanded anti üle NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuvale Ühendatud Riiklikule Poliitvalitsusele.

ÜK(b)P KK Poliitbüroo ja seejärel Ülevenemaalise Kesktäitevkomitee poolt kinnitatud "Riikliku Poliitvalitsuse põhimääruse" kohaselt oli asutuse ülesanneteks:

Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuva Riikliku Poliitvalitsuse juhid ja organisatsioon

muuda
  • Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuva Riikliku Poliitvalitsuse esimees: Feliks Dzeržinski;
    • Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuva Riikliku Poliitvalitsuse esimehe asetäitja Józef Unszlicht;

Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuva Riikliku Poliitvalitsuse Presiidium

Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuva Riikliku Poliitvalitsuse Kolleegium, mille koosseis kinnitati Vene NFSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 4. juulil 1922. Kolleegiumi koosseisu kuulusid Feliks Dzeržinski, Józef Unszlicht, Vjatšeslav Menžinski, Genrihh Jagoda, Jēkabs Peterss, Gleb Boki, Vassili Mantsev (1923. aasta oktoobrist)[1], Stanislav Messing, Filipp Medvedev.

Riikliku Poliitvalitsuse Kolleegiumi Spetsjaoskond, ülem Abram Belenki (Абрам Яковлевич Беленький );

Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuva Riikliku Poliitvalitsuse struktuuriüksused 1. detsembril 1922

muuda
Eelnev
Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kontrrevolutsiooni, Sabotaaži ja Ametialaste Kuritegude Vastu Võitlemise Erakorraline Komisjon
Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv Riiklik Poliitvalitsus
1922–1923
Järgnev
NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Ühendatud Riiklik Poliitiline Valitsus (1923–1934)
Eelnev
Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaat
Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaat
19181930
Järgnev
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat (1930–1946)

Viited

muuda
  1. Манцев Василий Николаевич. БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ // Maailmaajaloo portaal Hronos (vene keeles)
  2. Александр КОКУРИН (Москва), Никита ПЕТРОВ (Москва) ГПУ – ОГПУ (1922–1928)

Kirjandus

muuda