Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogu

Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu oli Venemaa Nõukogude Vabariigi ja Venemaa SFNV kõrgeim täidesaatev valitsusorgan aastail 19181922.

Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu
Lühend VSFNV RKN
Asutatud 1917
Tegevuse lõpetanud 1937
Eesmärk rahvamajanduse juhtimine
Peakorter Moskva
Tegevuspiirkond Venemaa
Juhtkond Vene SFNV RKN esimees
Emaorganisatsioon NSV Liidu RKN

Venemaa Nõukogude Vabariigi RKN muuda

Venemaa Nõukogude Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu moodustati 1917. aastal ning pidi Nõukogude Kongressi otsuse kohaselt toimima "kuni Ülevenemaalise Asutava Kogu kokkukutsumiseni ajutise tööliste ja talupoegade valitsusena. Venemaa Sotsialistlik Föderatiivne Nõukogude Vabariik (Venemaa SFNV) moodustati alles 1918. aasta jaanuaris III Ülevenemaalise Nõukogude kongressi poolt.

RKN kuulus 13 rahvakomissariaadi rahvakomissari, kelleks olid koalitsioonivalitsuse moodustanud VSDT(b)P ja ((V)SRP) esindajad. RKN tegutses kuni 1917. aasta detsembrini.

Venemaa Nõukogude Vabariigi RKN I koosseis muuda

Venemaa NV Rahvakomissaride Nõukogu I koosseis 1917. aastal:
Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Venemaa NV RKN esimees Venemaa NV Rahvakomissaride Nõukogu Vladimir Uljanov-Lenin (VSDT(b)P)   1917–1924 (1870–1924)
Venemaa NV sõjaasjade ja riigivara komissar
(нарком военных дел и
военно-морского флота и
нарком государственных имуществ
)
Venemaa NV Sõjaasjade Rahvakomissariaat
Venemaa NV Riigivara Rahvakomissariaat
Vladimir Karelin ((V)SRP) 9.12.1917 – 18.03.1918 (1891–1938)
Venemaa NV välisasjade rahvakomissar Venemaa NV Välisasjade Rahvakomissariaat Lev Trotski (VSDT(b)P)   1917–1918 (1879–1940)
Venemaa NV RKN maaharimise rahvakomissar
(нарком земледелия)
Venemaa NV Maaharimise Rahvakomissariaat Vladimir Miljutin
Andrei Kollegajev ((V)SRP)
(26.10 – 4.11.1917)
(24.11.1917 – 18.03.1918)
(1884–1937)
(1887–1937)
Venemaa NV siseasjade rahvakomissar
(народный комиссар внутренних дел без портфеля)
Venemaa NV Siseasjade Rahvakomissariaat Vladimir Algassov ((V)SRP) 1917– 18.03.1918 (1887–1938)
Venemaa NV kohalike omavalitsuste rahvakomissar
(местное самоуправление)
Venemaa NV Kohalike omavalitsuse Rahvakomissariaat Vladimir Trutovski ((V)SRP) 19.12.1917 – 18.3.1918 (1889–1937)
Venemaa NV side- ja telegraafi rahvakomissar
(нарком почт и телеграфов)
Venemaa NV Side- ja Telegraafi Rahvakomissariaat Nikolai Glebov-Avilov
Proš Prošjan ((V)SRP)
(26.10.1917 – 9.12.1917)
(9.12.1917 – 18.03.1918)
(1887–1942)
(1883–1918)
Venemaa NV natsionaliseeritud varade rahvakomissar
(нарком дворцов Республики)
Aleksandr Izmailovitš ((V)SRP) 1917– 18.03.1918

Venemaa Nõukogude Vabariigi RKN II koosseis muuda

Venemaa NV-i Rahvakomissaride Nõukogu moodustati II Ülevenemaalisel Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogude Kongressil 27. oktoobril vkj/8. novembril 1917. aastal Petrogradis. Kuna vasakesseerid lahkusid II Nõukogude Kongressilt protestina bolševike tegevusele moodustati RKN ainult VSDT(b)P esindajatest. RKN kuulus 13 rahvakomissariaadi esindajad – rahvakomissarid.

Vladimir Lenini poolt juhitud RKN tegutses 1917. aasta detsembrist kuni 1918. aasta jaanuarini, kui moodustati Venemaa SFNV ja selle valitsusena Venemaa SFNV RKN.

Venemaa NV Rahvakomissaride Nõukogu II koosseis aastatel 1917–1918:
Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Venemaa NV RKN esimees Rahvakomissaride Nõukogu Vladimir Uljanov-Lenin   1917–1918 (1870–1924)
Venemaa NV sõja- ja sõjamereasjade komisjoni liikmed Venemaa NV sõja- ja sõjamereasjade komisjon Vladimir Antonov-Ovsejenko
Nikolai Krõlenko
Pavel Dõbenko
 
.
(26.10.1917 – )
(26.10.1917 – )
(26.10.1917 – 18.3.1918)
(1883–1938)
(1885–1938)
(1889–1938)
Venemaa NV välisasjade rahvakomissar Välisasjade Rahvakomissariaat Lev Trotski   1917–1918 (1879–1940)
Venemaa NV RKN maaharimise rahvakomissar Maaharimise Rahvakomissariaat Semjon Sereda
N. Osinski RK asetäitjana
Vassili Jakovenko
(3.4.1918 – 10.02.1921)
24.3.1921 – 18.1.1922)
18.1.1922 – 7.7.1923)
(1871–1933)
(1887–1938)
(1889–1937)
Venemaa NV siseasjade rahvakomissar Siseasjade Rahvakomissariaat Aleksei Rõkov
Grigori Petrovski
  (26.10. – 4.11.1917)
(17.11.1917 – 25.3.1919)
(1881–1938)
(1878–1958)
Venemaa NV justiitsrahvakomissar Justiitsrahvakomissariaat Georgi Oppokov
Isaak Steinberg ((V)SRP)
(26.10 – 12.12.1917)
(12.12.1917 – 18.3.1918)
(1888–1938)
(1888–1957)
Venemaa NV töörahvakomissar Töörahvakomissariaat Aleksandr Šljapnikov (26.10.1917 – 8.10.1918) (1885–1937)
Venemaa NV side- ja telegraafi rahvakomissar Side- ja Telegraafi Rahvakomissariaat Vadim Podbelski
Artemi Ljubovitš
Valerian Dovgalevski
(11.4.1918 – 25.2.1920)
(24.3 – 26.5.1921)
(26.5.1921 – 6.7.1923)
(1887–1920)
(1880–1938)
(1885–1934)
Venemaa NV kaubanduse ja tööstuse rahvakomissar Kaubanduse ja Tööstuse rahvakomissariaat Viktor Nogin
Aleksandr Šljapnikov
(26.10. – 4.11.1917)

(19.11.1917 – jaanuar 1918) || (1878–1924)
(1885–1937)

Venemaa NV rahvaharidusasjade rahvakomissar Rahvaharidusasjade Rahvakomissariaat Anatoli Lunatšarski   (26.10.1917 – 12.9.1929) (1875–1933)
Venemaa NV rahandusasjade rahvakomissar Rahandusasjade Rahvakomissariaat Ivan Skvortsov-Stepanov 26.10.1917 – 20.1.1918)
Venemaa NV toitlustusasjade rahvakomissar Toitlustusasjade Rahvakomissariaat Ivan Teodorovitš 1917–1918
Venemaa NV rahvusasjade rahvakomissar Rahvusasjade Rahvakomissariaat Jossif Stalin 1917–1918 (1879–1953)
Venemaa NV raudteeasjade rahvakomissar Raudteede Rahvakomissariaat Mark Jelizarov (8.11.1917–7.1.1918)


Venemaa SFNV RKN I koosseis muuda

Venemaa Sotsialistlik Föderatiivne Nõukogude Vabariik moodustati alles 1918. aasta jaanuaris III Ülevenemaalise Nõukogude kongressi poolt, Tauria palees Petrogradis.

Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu koosseis aastatel 1918–1922:
Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Venemaa SFNV RKN esimees Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu Vladimir Uljanov-Lenin   1918–1922 (1870–1924)
Venemaa SFNV RKN esimehe asetäitja Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu Aleksei Rõkov   1921–1922 (1881–1938)
Venemaa SFNV RKN esimehe asetäitja Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu Aleksander Tsurjupa 1921–1922
Venemaa SFNV RKN esimehe asetäitja Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu Lev Kamenev   (14. 09. – 21.12.1922) (1883–1936)
Venemaa SFNV sõja- ja sõjalaevastiku rahvakomissar Lev Trotski   (8.4.1918 — 26.1.1925) (1879–1940)
Venemaa SFNV välisasjade rahvakomissar Venemaa SFNV Välisasjade Rahvakomissariaat Lev Trotski
Georgi Tšitšerin
    (1917 – 8.04. 1918)
8.04.1918 – 21.07.1930))
(1879–1940)
(1872–1936)
Venemaa SFNV maaharimise rahvakomissar Venemaa SFNV Maaharimise Rahvakomissariaat 1918–19
Venemaa SFNV siseasjade rahvakomissar Venemaa SFNV Siseasjade Rahvakomissariaat Grigori Petrovski
Feliks Dzeržinski

(17.11.1917 – 25.3.1919)
(30.3.1919 – 6.7.1923)
(1878–1958)
(1871–1926)
Venemaa SFNV justiitsrahvakomissar Venemaa SFNV Justiitsrahvakomissariaat Isaak Steinberg
Pēteris Stučka
Dmitri Kurski
(12.12.1917 – 18.3.1918)
(18.3. – 22.8.1918)
(22.8.1918 – 1928)
(1888–1957)
(1865–1932)
(1874–1932)
Venemaa SFNV töörahvakomissar Venemaa SFNV Töörahvakomissariaat Aleksandr Šljapnikov
Vassili Schmidt
(26.10.1917 – 8.10.1918)
(8.10.1918 – 4.11.1919 ja
(26.4.1920 – 29.11.1920)
(1885–1937)
(1886–1938)
Venemaa SFNV side- ja telegraafi rahvakomissar Venemaa SFNV Side- ja Telegraafi Rahvakomissariaat Nikolai Glebov-Avilov 1917–1918
Venemaa SFNV tervishoiu rahvakomissar Venemaa SFNV Tervishoiu Rahvakomissariaat Nikolai Semaško (11.7.1918 – 25.1.1930) (1874–1949)
Venemaa SFNV kaubanduse ja tööstuse rahvakomissar Venemaa SFNV Kaubanduse ja Tööstuse Rahvakomissariaat Vladimir Smirnov
Mieczysław Bonsky
Leonid Krassin
.
.
 
(25.1.1918 – 18.3.1918)
(18.3. – 12.11.1918)
(12.11.1918 – 6.7.1923)
(1887–1937)
(1882–1941)
.
Venemaa SFNV rahvahariduse rahvakomissar Venemaa SFNV Rahvahariduse Rahvakomissariaat Anatoli Lunatšarski   (26.10.1917 – 12.9.1929) (1875–1933)
Venemaa SFNV rahanduse rahvakomissar Venemaa SFNV Rahanduse Rahvakomissariaat Aleksandr Brilliantov
Issidor Gurkovski
Nikolai Krestinski
Grigori Sokolnikov
.
 .
(19.1.–18.03.1918)
aprill – 16.8.1918
(16.8.1918 – oktoober 1922)
(23.11.1922 – 16.1.1923)
.
(1883–1938)
.
.
Venemaa SFNV toitlustusasjade rahvakomissar Venemaa SFNV Toitlustuse Rahvakomissariaat Ivan Teodorovitš
Aleksander Schlichter
Aleksander Tsurjupa
Nikolai Brjuhhanov
(26.10 – 18.12.1917)
(18.12.1917 – 25.2.1918)
(25.2.1918 – 12.12.1921)
(12.12.1921 – 6.7.1923)
Venemaa SFNV rahvusasjade rahvakomissar Venemaa SFNV Rahvusasjade Rahvakomissariaat Jossif Stalin 26.10.1917 – 6.7.1923 (1879–1953)
Venemaa SFNV sotsiaalhoolekande rahvakomissar Venemaa SFNV Sotsiaalhoolekande Rahvakomissariaat Aleksandra Kollontai
Aleksandr Vinokurov
.
Nikolai Miljutin kt
(30.10.1917 – märts 1918)
(märts 1918 – 4.11.1919; ja
26.4.1919 – 16.4.1921).
(juuni – 6.7.1921)
(1872–1952)
(1869–1944)
.
(1889–1942)
Venemaa SFNV raudteeasjade rahvakomissar
(Народный комиссар Путей сообщения)
Aleksei Rogov
Pjotr Kobozev
Vladimir Nevski
Leonid Krassin
Lev Trotski
Aleksandr Jemšanov
Feliks Dzeržinski
(24.2. – 9.5.1918)
(9.5. – juuni 1918)
(25.7.1918–15.3.1919)
(30.3.1919 – 20.3.1920)
(20.3 – 10.12.1920)
(20.12.1920 – 14.4.1921)
(14.4.1921 – 6.7.1923)
(1886–1950)
(1878–1941)
(1876–1937)
(1870–1926)
(1879–1940)
(1891–1941)
(1871–1926)
Venemaa SFNV
Rahvamajanduse Kõrgema Nõukogu esimees
Venemaa SFNV Rahvamajanduse Kõrgem Nõukogu N. Osinski
Vladimir Miljutin kt
Aleksei Rõkov
Pjotr Bogdanov
Aleksei Rõkov
(2.12.1917 – 22.3.1918)
(23.3 – 28.5.1921)
(3.4.1918 – 28.5.1921)
(28.5.1921 – 9.5.1923)
(9.5.1923 – 2.2.1924)
(1887–1938)
(1884–1937)
(1881–1938)
(1882–1939)
(1881–1938)
Venemaa SFNV Riigikontrolli rahvakomissar Venemaa SFNV Riigikontrolli Rahvakomissariaat Kārlis Landers
Jossif Stalin

(9.5.1918 – 25.3.1919)
(30.3.1919 – 7.2.1920)
(1883–1937)
(1879–1953)
Eelnev
Venemaa Vabariigi Ajutine Valitsus (1917)
Venemaa Nõukogude Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu
1917–1918
Järgnev
Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu 1918–1922
Eelnev
Venemaa Nõukogude Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu
Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu
1918–1922
Järgnev
NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu 1923~1946
Eelnev
Venemaa SFNV Rahvakomissaride Nõukogu
19181937
Järgnev
Vene NFSV Rahvakomissaride Nõukogu 1937–1946

Vaata ka muuda

Viited muuda