Ajutine Valitsus (Venemaa)

Ajutine Valitsus oli Venemaal pärast Veebruarirevolutsiooni 1917. aastal moodustatud Venemaa Vabariigi koalitsioonivalitsus.

Ajutine Valitsus, 2. vkj/15. märts 1917
Ajutise Valitsuse kontrolli all olnud alad

Ajutine Valitsus moodustati pärast Venemaa keisrite Nikolai II ja Mihhail II loobumist troonist IV Riigiduuma Sotsialistide-Revolutsionääride Partei, Vene SDTP ja konstitutsiooniliste demokraatide (kadettide) esindajatest. Venemaa Keisririigi asemel loodi Venemaa Vabariik.

Ajutise Valitsuse juhid olid

Järgmisel päeval pärast moodustamist avaldas Ajutine Valitsus Izvestijas deklaratsiooni, millega Georgi Lvov soovis muuta Venemaa kõige vabamaks riigiks maailmas:

  • täielik ja viivitamatu amnestia kõigi poliitiliste ja religioossete kuritegude eest, sealhulgas terrorism, relvastatud ülestõus ja põllumajanduskuriteod
  • täielik sõna-, trüki-, ametiühingu-, kogunemis- ja streigivabadus, sealhulgas sõjaväelastele, kusjuures ainsa erandi võib teha sõjatehnika kirjeldamisele
  • kõigi päritolust, religioonist ja rahvusest tulenevate klassipiirangute tühistamine
  • Viivitamatult alustatakse universaalsete, ühetaoliste, salajaste ja otseste valimiste korraldamist Põhiseadusliku Assamblee kokkukutsumiseks, mis otsustaks riigivalitsemise korra ja põhiseaduse.
  • Politsei asendatakse avaliku miilitsaga ja selle valitud juhatus allutatakse kohalikele võimudele.
  • Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad edaspidi universaalse, ühetaolise, otsese ja salajase hääletuse teel.
  • Petrogradis asuvaid sõjaväeüksusi, kes osalesid revolutsioonis, ei relvitustata ega saadeta väljapoole Petrogradi.
  • Säilitades ranget distsipliini ja jätkates sõjaväeteenistust, lõpetatakse kõik piirangud, mis takistavad sõduritel kasutada neid õigusi, mis on antud ülejäänud kodanikele.

Samuti öeldi deklaratsioonis: "Ajutine Valitsus tunneb end kohustatuna teatama, et olukorda rindel ei tohi kasutada ettekäändena viivitamiseks nende korralduste täitmisega."

Ajutine Valitsus pidi võimu üle andma Ülevenemaalise Asutava Kogu poolt moodustatavale valitsusele, kuid kukutati 8. novembril 1917 VSDT(b)P ja Petrogradi Sõja-Revolutsioonikomitee juhtimisel Petrogradis Oktoobrirevolutsiooniga.

Pärast Ajutise Valitsuse kukutamist ja Asutava Kogu laialisaatmist moodustasid bolševikud koalitsioonivalitsusena koos esseeridega Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogu) eesotsas Vladimir Leniniga. Sellega lakkas Venemaa Vabariik olemast ja loodi Nõukogude Venemaa.

Vaata ka

muuda