NLKP 25. kongress

(Ümber suunatud leheküljelt NLKP XXV kongress)
NLKP 25. kongressi istungitesaal

NLKP 25. kongress toimus Moskvas 1976. aasta 24. veebruarist kuni 5. märtsini.

NLKP Keskkomitee aruandenõnega ja kõnega partei ülesannetest sise- ja välispoliitika alal esines Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei peasekretär Leonid Brežnev. Aruandekõne pidas NLKP Keskrevisjonikomisjoni esimees Gennadi Sizov.

Nõukogude Liidu rahvamajanduse arengust 10. viisaastakul aastatel 1976–1980 kõneles NSV Liidu Ministrite Nõukogu esimees Aleksei Kossõgin.

Kongress valis NLKP Keskkomitee ja NLKP Keskrevisjonikomisjoni uued koosseisud.