Tallinna teenetemärk

Tallinna linna autasu

Tallinna teenetemärk on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele Tallinnale osutatud eriliste teenete eest.

Tallinna teenetemärk
Tallinna teenetemärgid

Teenetemärk on kujult Kreeka rist. Selle moodustavad kaks ristuvat linnalippu. Risti keskkoha peale kinnitub Tallinna suur vapp.

Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud märgi number ja märgi andmise aasta. Märk on valmistatud hõbedast, viimistletud kulla ja kuumemailiga.

Teenetemärk võidakse anda Eesti kodanikele või välismaalastele. Välismaalaste all mõeldakse nii välisriigi kodanikke kui ka kodakondsuseta isikuid.

Tallinna teenetemärgi kavalerid

muuda
 • August Englas – tulemusliku pedagoogilise töö eest noorte maadlejate kasvatamisel Tallinnas
 • Mati Kaal – tegevuse eest linna eluterve keskkonna loomisel ja säilitamisel
 • Raivo Karolin – tulemusliku tuletõrje- ja päästetöö eest linnakodanike ja linnavarade kaitsmisel ja päästmisel
 • Hugo Lepnurm – aastakümnete pikkuse kirikumuusikaalase töö eest Tallinnas
 • Raimo PullatTallinna linnaarhiivi Eestisse tagasitoomise, linna ajaloo uurimise ning aastaraamatu "Vana Tallinn" toimetamise ja väljaandmise eest
 • Salme Reek – üle poole sajandi kestnud aktiivse näitlejatöö eest Tallinna teatrites
 • Vello Ilmoja – kauaaegse kohusetundliku tervishoiukorralduse alase töö eest Tallinnas
 • Tõnu Kaljuste – muusikalise tegevuse eest, mille kaudu on Tallinna tutvustatud paljudes maailma maades
 • Jüri Kuuskemaa – märkimisväärse tegevuse eest Tallinna kultuuriväärtuste uurimisel, kaitsmisel ja tutvustamisel ning vanalinna vaimsuse hoidmisel
 • Lauri Leesi – pedagoogilise tegevuse ning Prantsuse Lütseumi järjepidevuse taastamise eest
 • Toomas Paul – tegevuse eest Tallinna Jaani koguduse õpetajana, kristlike ja üldinimlike väärtuste eest võitlejana
 • Aleksander Tšikin – tulemusliku pedagoogilise töö eest mitme põlvkonna kergejõustikumeistrite kasvatamisel Tallinnas
 • Natan Elštein – kauaaegse tervishoiualase töö ja tervise propageerimise eest Tallinnas
 • Johannes Kotkas – silmapaistvate sporditulemuste eest, mis tõid au ja kuulsust Tallinnale
 • Ingrid Laan – kauaaegse tervishoiualase töö eest Tallinnas
 • Tiia-Ester Loitme – kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest lastekoori "Ellerhein" dirigendina ja Tallinna Inglise Kolledži muusikaõpetajana
 • Karl Heinz LuckhardtKieli ekslinnapeale pikaajalise koostöö arendamise eest Tallinna ja Kieli vahel
 • Udo Lõiv – professionaalsete tuletõrjujate ja päästjate väljaõpetamise ning tuletõrje- ja päästetöö eest linnakodanike ja linnavara kaitsmisel ja päästmisel
 • Linda Metsaorg – kauaaegse tulemusliku pedagoogilise tegevuse eest bioloogiaõpetajana Tallinna Loodusmajas ja Lilleküla Keskkoolis
 • Johannes Nittim – kauaaegse spordielu edendamise ja spordirajatiste ehitamise organiseerimise eest Tallinnas
 • Lydia Rahula – kauaaegse tulemusliku töö eest Tallinna Poistekoori dirigendina ja Tallinna 21. Keskkooli muusikaõpetajana
 • Uno Heinvere – elutöö eest Tallinna ühistranspordi arendamisel
 • Naima Klitsner – märkimisväärse pedagoogilise tegevuse eest ajaloo süvaõppe korraldamisel Tallinna 32. Keskkoolis
 • Natalja Kuzina – kauaaegse tulemusliku töö eest lastekoori Raduga kunstilise juhi ja dirigendina
 • Heino Lipp – tulemusliku pedagoogilise töö eest noorte spordiõpetajate kasvatamisel Tallinnas
 • Madis Martinson – kauaaegse kohusetundliku tervishoiukorralduse alase töö eest Tallinnas
 • Voldemar Miller – kauaaegse kodu-uurimise, raamatuteaduse ja arhiivinduse alase tegevuse eest Tallinnas
 • Rasmus KangropoolTallinna vanalinna ausameelse ja sooja vastutustundega hoidmise, vanalinna uurimise ja tutvustamise eest
 • Andres Mustonen – märkimisväärse töö eest ansambli Hortus Musicus kunstilise juhi ja dirigendina
 • Mati Mägi – Tallinna ühistranspordi pikaajalise arendamise eest
 • Silvi Pihla – kauaaegse kohusetundliku õendusalase abi osutamise eest
 • Toomas Sulling – tulemusliku töö eest südamekirurgina
 • Ülle Aamer – silmapaistvate teenete eest, mis on osutatud rahva tervise hüvanguks
 • Anne Erm – kauaaegse tulemusliku töö eest Tallinna teadvustamisel džässmuusika ja -muusikute kaudu
 • Egon Hurt – elutöö eest vaimsete ja liitpuuetega laste õpetamisel ja kasvatamisel
 • Rein Kamps – tulemusliku pedagoogilise töö eest Laagna Gümnaasiumi direktorina
 • Nikolai Kormašov – kultuuriväärtuste säilitamise eest Tallinnas
 • Robert Nerman – märkimisväärse tegevuse eest Tallinna asumite ajaloo uurimisel ja publitseerimisel
 • Feliks Saakjan – tulemusliku töö eest judotreenerina sportlaste kasvatamisel
 • Boris Dubovik – tunnustatud Tallinna vanalinna kultuuriväärtuste kaitsja
 • Garik Iknojan – tunnustatud spordiedendaja
 • Liidia Kõlvart – rahvusvähemuste kultuuritegevuse pikaajaline korraldaja
 • Harri LumiTallinna linnapea aastatel 1984–1990
 • Robert Marlen – kauaaegne bussijuht, Tallinna linnakodanike eeskujulik teenindaja
 • Arne Mikk – tunnustatud lavastaja ja Tallinna kultuurielu edendaja
 • Mart Moosus – tunnustatud Tallinna linnatranspordi ökonoomika valdkonna arengu kujundaja
 • Sulev Mäeltsemees – teadlane, tunnustatud kohalike omavalitsuste problemaatika tundja ja nõustaja
 • Lagle Parek – sotsiaaltöö ja integratsioonialase tegevuse edendaja, Pirita birgitiinikloostri ülesehitamisele kaasaaitaja
 • Maike Parve – tunnustatud arst, sünnitusabi edendaja
 • Tiiu Peterson – tunnustatud sotsiaaltöötaja, laste turvakodu looja ja arendaja
 • Gustav Peeter Piir – Tallinna praost, kristlike ja üldinimlike väärtuse hoidja
 • Peeter Päll – keeleteadlane, tunnustatud kohanimede hoidja, arendaja ja kaitsja
 • Anto Raukas – teadlane-geoloog, tunnustatud looduskeskkonna uurija ja kaitsja
 • Heino Tonsiver – tunnustatud kauaaegne Tallinna linna finantsjuht
 • Rando Truve – tunnustatud arst ja kirurgiateenistuse edendaja
 • Hardo Aasmäe – tunnustatud visionäär, endine Tallinna linnapea
 • Dmitri Demjanov – rahvusliku köögi propageerija ja eesti klassikalise restoranikultuuri edendaja
 • Ljudmilla Gradova – väljapaistev kultuuritegevuse edendaja
 • Ants Jakobson – tunnustatud Tallinna infrastruktuuri projekteerija
 • Kalev Kallo – kauaaegne tunnustatud omavalitsusjuht ja ühiskondliku elu edendaja
 • Cilja Laud – erinevate kogukondade vahelise koostöö arendaja
 • Peeter Lepp – pikaaegne omavalitsustöötaja, endine Tallinna linnapea
 • Anna Levandi – laste sporditöö ja integratsioni edendaja
 • Mari Majass – tunnustatud lastekirurg, laste arstiabi edendaja
 • Merike Melsas – puuetega laste ja noorte hoolekande arendaja
 • Toivo Ninnas – tunnustatud merendustegelane ja ühiskondliku elu edendaja
 • Liidi Paas – kauaaegne trammijuht, Tallinna linnaelanike eeskujulik teenindaja
 • Tiit Padar – Tallinna teedemajanduse arendaja
 • Vladimir Panov – omavalitsustegelane ja ühiskondliku elu edendaja
 • Aarne Saluveer – tunnustatud ja teenekas muusikaõpetaja-koorijuht
 • Aleksei Turovski – tunnustatud zooloog ja lektor
 • Maruta VarrakTallinna Linnamuuseumi direktor, ajaloomaterjalide eksponeerija ja säilitaja
 • Andres Alver – Tallinna linnaruumi kvaliteeti parandanud objektide projekteerimise eest
 • Hele-Maire Braun – kauaaegse tulemusliku töö eest Tallinna esmatasandi arstiabi korraldamisel
 • Lilia Gontšarenko – kauaaegse aktiivse koostöö eest vältimatu sotsiaalabi korraldamisel
 • Priit Herodes – hindamatu panuse eest Tallinna sümbolite ja aumärkide kujundamisel
 • Rudolf Kiviking – kauaaegse linnakodanike kõrgetasemelise teenindamise eest linnaliinide bussijuhina
 • Toomas Kookla – kauaaegse kohusetundliku töö eest linna asutuse Kristiine Sport juhtimisel ja arendamisel
 • Toomas Lepp – Tallinna eluolu vahendamise ja jäädvustamise eest elektroonilises meedias
 • Toivo Luhats – muusikalise tegevuse ja rahvakultuuri edendamise eest
 • Ulla Länts – aastatepikkuse Tallinna temaatika valgustamise eest Kuku raadios
 • Jaanus Otsa – tallinlaste elukeskkonna parandamise, kultuuripärandi säilitamise ning elamistingimuste parandamise eest
 • Valeri Petrov – kõrgkultuuri toomise ja loomise eest Tallinnas
 • Iris Pettai – eri kogukondade lõimimise ja sallivuse edendamise, kodurahu tagamine eest Tallinnas ja Eestis
 • Nikolai Tšurilin – pikaajalise aktiivse ühiskondliku ja pedagoogilise töö ning vene noorte Eesti ühiskonda lõimimise toetamise eest
 • Heido Vitsur – pikaajalise koostöö eest Tallinna majandusprobleemide lahendamisel
 • Mihhail Vladislavlev – Tallinna elanike teavitamise ja muukeelse elanikkonna ühiskonda lõimimise eest
 • Aleksandr Zukerman – Tallinna elanike teavitamise ja muukeelse elanikkonna ühiskonda lõimimise eest
 • Jüri Aarma – Jüriöö pargis toimuvate ürituste eestkõneleja
 • Ilma Adamson – kauaaegse ja tulemusliku töö eest Tallinna linna ja eesti rahvakultuuri heaks
 • Allan Alaküla – Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamise eest
 • Paul Alekand – tunnustatud koolidirektor, kutsehariduse edendamise eest
 • Sirje Argus – tunnustatud treener, spordi edendamise eest
 • Mihhail Gusev – kauaaegse ja tulemusliku reaalainete pedagoogi töö eest ja 65. sünnipäeva puhul
 • Olga Ilgina – suure panuse eest pimedate ja pimekurtide hariduse ja rehabilitatsiooni edendamisse Tallinnas ja Eestis
 • Kaia Jäppinen – idee Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011 algatamise ja tegevuse alustamise eest
 • Katrin Kendra – märkimisväärse panuse eest Tallinna linna finantstõhususe tagamisel ja tulemusliku töö eest linna finantshalduse korrastamisel
 • Mart Koldits – Kultuuripealinna 2011 lõputseremoonia lavastamise eest Lennusadama angaarides
 • Šmuel Kot – Eesti juudi kogukonna taastamise ja Tallinna sünagoogi rajamise eest
 • Mart Kuurme – kauaaegse tulemusliku osalemise eest Tallinna hariduselus ja silmapaistvate tulemuste eest füüsika õpetamisel
 • Andres LepikJaan Poska tegelaskuju värvika ja tõetruu kehastamise eest näidendis "Jaan Poska saaga"
 • Anne Männik – SA Hambapolikliiniku arendamise eest kõrgetasemeliseks raviasutuseks ja tasuta hambaravi korraldamise eest töötutele
 • Heimar Nõlvak – linnakodanike kauaaegse kõrgetasemelise teenindamise eest linnaliinide bussijuhina
 • Loone Ots – Tallinna kultuuriloo ja ajalooliste isikute kajastamise eest dramaturgias
 • Enno Tamm – kauaaegse linnateenistuse eest;
 • Kairi Teniste – tulemusliku töö eest ettevõtluse arendamise uuenduslike programmide väljatöötamisel ja elluviimisel
 • Leonid Tsenter – suure panuse eest Tallinna tähtsaimate ehitusobjektide ehitamisel
 • Lilian Aun – kauaaegse pedagoogitöö ja Tallinna hariduselu edendamise eest
 • Alo Brandt – linna arengu edendamise eest eduka maakorraldamise kaudu
 • Irina Embrich – silmapaistvate spordisaavutuste ja Tallinna tutvustamise eest maailmas
 • Lonni Floren – kauaaegse pühendunud linnateenistuse eest personalivaldkonnas
 • Heino Harak – innovatiivse lähenemise eest uute tehnoloogiate juurutamise
 • Andres Hiie – kohusetundliku töö eest Nõmme linnaosa halduskogus ja Tallinna linna valimiskomisjoni liikmena
 • Vladimir Issakov – kauaaegse ehitusvaldkonna arendamise eest Tallinnas
 • Igor Jermakov – kauaaegse muusikakollektiivide juhendamise, rahvuskultuuride ja noorte loomingu arendamise eest
 • Aave Jürgen – kauaaegse tegevuse eest tarbijakaitse valdkonnas Tallinnas
 • Helle KaldaEesti Üürnike Liidu toetamise ja sundüürnike õiguste eestseismise eest
 • Olev Kallas – panuse eest Tallinna linna kandideerimisse Euroopa rohelise pealinna tiitlile
 • Vahur Keldrima – kauaaegse ja tulemusliku töö eest tervishoiu- ja hoolekande valdkonna arendamisel
 • Eve Kivi – panuse eest Tallinna kultuuriellu
 • Merle Klandorf – silmapaistva töö eest rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgeima kategooria tantsuspordikohtuniku ja tantsukooli peatreenerina ning võistlustantsu maailma karikavõistluste etapi peakorraldajana
 • Jüri Kriis – tänapäevase pinnaveehaardesüsteemi väljaarendamise juhtimise eest
 • Tarmo Leinatamm – silmapaistva töö eest muusiku ja dirigendina ning Eesti muusikaelu arendamisel
 • Ilmar Link – kauaaegse ja asjatundliku ehitusjuhiteenuse osutamise eest linna tellitud tee-ehitusobjektidel
 • Charles Lloyd – suurepärane saksofonist ja Eesti džässmuusika arengu mõjutaja
 • Jüri Mõis – märkimisväärse panuse eest Tallinna linna ellu arvamusliidrina ja töö eest endise linnapeana
 • Valeri Novikov – kauaaegse töö eest pedagoogi ja koolijuhina, keelekümblusprogrammi eduka elluviimise ja ühiskondliku töö eest
 • Mare Paljak – sotsiaalhoolekande valdkonna kauaaegse arendamise ja juhtimise eest linnaosas
 • Juri PoljakovVene Kultuurikeskuse kujundamise eest tallinlaste ja linna külaliste armastatud kultuurikeskuseks
 • Ly Pärn – kalmistumajanduse korraldamise ning ajalooliste kalmistute korrashoiu ja hoolduse strateegiate väljatöötamise eest
 • Viljo Rannala – kauaaegse ja tulemusliku töö eest sotsiaalhoolekande, noorsootöö ja kriisireguleerimise valdkonna arendamisel
 • Vello Saluste – pühendunud panuse eest vabatahtlikuna ja avaliku võimu teostamisel Tallinnas
 • Marju Sepp – kauaaegse linnateenistuse ja panuse eest linna eelarvedistsipliini tagamisse
 • Lagle Suurorg – kauaaegse töö eest laste tervise arendamisel ja kaitsmisel
 • Tiit Vähi – silmapaistva panuse eest Tallinna Linnavolikogu juhtimisel ja ettevõtluskeskkonna arendamisel
 • Fjodor Berman – kauaaegse töö eest ettevõtluse edendajana
 • Vello Ervin – kauaaegse töö eest linnateenistujana
 • Tatjana Fomina – aktiivse noorsootegevuse eest teeneka maletajana
 • Ljudmila Gans – jõuluauhindade projekti organiseerimise ja juhtimise eest heategevusfondi Blagovest vahendusel
 • Tatjana Jegoruškina – panuse eest Tallinna kultuuriellu
 • Karin Kask – kauaaegse töö eest linnateenistujana
 • Sergei Kulakov – Tallinna linna teede ja tänavate hooldusremondi korraldamise ning Tallinna linna pargi- ja haljastuskultuuri edendamise eest
 • Tiit Land – haridusinnovatsiooni keskuse loomise eest
 • Ivo Lill – silmapaistva töö eest kunstivaldkonnas
 • Piret Loide – kauaaegse panuse eest Nõmme haridus- ja kultuurielu arendamisse
 • Natalia Malleus – kauaaegse töö eest venekeelse kogukonna lõimimisel Tallinna igapäevaellu
 • Peeter Mardna – kauaaegse tegevuse eest tervishoiusüsteemi arendamisel
 • Ene Pedai – kauaaegse töö eest koolijuhina
 • Olavi Pihlamägi – kauaaegse pühendunud tegevuse eest Eesti kultuurielu edendamisel ja rikastamisel
 • Jaan PärnMeistrite hoovi kui märkimisväärse kultuuriobjekti rajamise ja Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamise eest
 • Heigo RohtlaPärnamäe kalmistu matusemaja rekonstrueerimise ja keeruka tööprotsessi nõustamise eest
 • Ove SanderNõmme linnaosa elanike vaimse ja hingelise hariduse kauaaegse edendamise eest
 • Milvi Sarap – kauaaegse töö eest linnateenistujana
 • Malle Sookruus – kauaaegse töö eest alushariduse edendamisel Tallinnas
 • Märt Sults – kauaaegse töö eest koolijuhi ja linnavolinikuna
 • Raul Talmar – eesti koorilaulutraditsiooni edendamise eest
 • Ene Tomberg – kauaaegse töö eest linnateenistujana
 • Aime Vaggo – kauaaegse töö eest linnateenistujana
 • Lev Vaino – kauaaegse töö eest linnameedia arendamisel ning venekeelse kogukonna lõimimisel Tallinna igapäevaellu
 • Aarne Valmis – kauaaegse tegevuse eest linna muusikaürituste ja kontsertide korraldamisel
 • Ferdinand VeikeEesti Nuku- ja Noorsooteatri asutamise ja pikaaegse juhtimise eest
 • Silvi Vilmansen – kauaaegse töö eest linnateenistujana
 • Aavo Aunroos – suure panuse eest Pirita Spordikeskuse arendamisel ja pikaajalisel juhtimisel
 • Rafik Grigorjan – silmapaistvate teenete eest Eesti armeenia kogukonna ühe liidri ja Eesti vähemusrahvuste huvide esindajana
 • Maile Grünberg – suure panuse eest meie linnakeskkonna kujundamisel ja vääristamisel
 • Andrei Ivanov – suure panuse eest Tallinna kultuuriellu väljapaistvaima ja tuntuima vene keeles kirjutava Eesti kirjanikuna
 • Kalle Jõks – initsiatiivika ja tulemusliku töö eest linnajuhtimise probleemide lahendamisel Tallinna linna ja Pirita Linnaosa Valitsuse pikaaegse teenistujana
 • Jüri Kivimäe – teenete eest linnaarhiivi kujundamisel kaasaegseks arhiiviks ja Tallinna ajaloo uurimisel
 • Arvi Kople – pikaaegse teenistuse eest tunnustatud ja lugupeetud bussijuhina ning uute bussijuhtide juhendajana
 • Rita Krabi – Tallinna haljastu pikaajalise, mitmekülgse ja eduka arendamise eest
 • Janek Laev – kauaaegse ja aktiivse koostöö eest Tallinna linna kriisireguleerimisvaldkonna arendamisel ning tulemusliku töö eest Häirekeskuse juhtimisel
 • Priit Lello – tulemusrikka töö eest õigusvaldkonna korrastamisel ja juriidilise teenuse osutamisel linna asutustele
 • Helve Mitt – pikaajalise kohusetundliku töö eest Tallinna linna teenistuses
 • Aleksandra Murre – suurepärase töö eest väliskunsti edendamisel ja populariseerimisel Eestis
 • Tõnis Pajo – pühendunud panuse eest vabatahtlikuna Kristiine linnaosas, Tallinna positiivse programmi koostamisel ja päästetööde teostamisel Tallinna linnas
 • Õnne Pollisinski – suure panuse eest erivajadustega laste ja noorte spordi arendamisel ja Tallinna spordielu rikastamisel
 • Priit Pärtelpoeg – asjatundliku, missiooni- ja vastutustundega tehtud töö eest linna elamumajanduspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel
 • Eerika Rahuoja – kauaaegse ja tulemusliku panuse eest sotsiaaltöö väärtuste kandja ja valdkonna edendajana
 • Sándor Stern – aastatepikkuse loomingulise tegevuse eest raamatuillustraatori, kunstniku ja kunstiõpetajana
 • Anne Veski – aktiivse Tallinna kultuurielu edendamise eest teeneka lauljanna ja tunnustatud kultuuritegelasena
 • Karl Õiger – pikaajalise pühendunud töö eest ehituseksperdi, -teadlase ja -insenerina ning uute põlvkondade koolitamisel
 • Eva-Kaisa Zupping – kauaaegse töö eest günekoloogia arendamisel ja järelkasvu koolitamisel
 • Raul Adlas – kauaaegse ja tulemusliku panuse eest kiirabitöö väärtuste kandja ja valdkonna edendajana
 • Irina Belobrovtseva – viljaka teadustöö ning teenete eest eesti kirjanduse tutvustamisel venekeelsele lugejaskonnale
 • Ivi Eenmaa – märkimisväärse panuse eest Tallinna linna arengusse ja juhtimisse, pühendunud ja järjekindla töö eest Tallinna elu edasiviimisel
 • Mart-Peeter Erss – panuse eest linnaosas sotsiaaltöö arendamisel ja innovaatiliste lahenduste leidmisel
 • Sergei Garanža – kauaaegse koolijuhtimise (staaž üle 30 aasta) eest
 • Kaarel-Mati Halla – pikaajalise ja pühendunud töö eest Tallinna linnateenistujana
 • Aini Härm – pikaajalise teenistuse eest Tallinna linnas
 • Aili Kirsel – pikaaegse ja pühendunud töö eest Kadrioru pargis
 • Tiit Kivikas – Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ülesehitamise ja juhtimise ning kutsetunnistuste programmi väljatöötamise eest
 • Ülo Kurig – viljaka tegevuse eest Tallinna ja Eesti koolispordi arendamisel
 • Ira Lember – väljapaistvate loominguliste saavutuste eest ja seoses 90. sünnipäevaga 
 • Svetlana Lozovaja – suure panuse eest vehklemise ning Tallinna laste ja noorte spordi arendamisel
 • Jüri Läll – pikaajalise panuse eest Tallinna linna ehitusobjektide, sh teede ja tänavate ehituse ja remondi juhtimisel
 • Tiivi Pikhof – suure panuse eest Tallinna ning Eesti vanima järjepidevalt tegutseva gümnaasiumi õppetöö nüüdisajastamisse, õppekava arendusse ning tuhandete koolinoorte väärtuskasvatusse ja arengusse
 • Nelli Privalova – kauaaegsele tunnustatud raadioajakirjanikule ja ühiskondliku elu edendajale
 • Ain Saarna – heade suhete hoidmise ning kommunikatsiooni arendamise eest Tallinna linnavalitsuse, linna allasutuste ja avalikkuse vahel
 • Jüri Tarmak – suure panuse eest kergejõustiku ja orienteerumise arendamisel Tallinnas
 • Jaak Taevas – pikaajalise ja märkimisväärse panuse eest Tallinna kalmistumajanduse edukal juhtimisel ja edendamisel
 • Arvo Teder – pikaajalise teenistuse eest Tallinna linnas (alates 1993)
 • Siim Teekel – teenete eest Oleviste kiriku kujundamisel Tallinna linna oluliseks kultuurikoldeks ja linna kodutute abistamiskohaks
 • Helina Tilk – Tallinna tutvustamise eest maailmas ja pikaajalise loometegevuse eest
 • Evelin Tsirk – väljapaistva ja tulemusliku panuse eest Tallinna linna turismi arendamisesse
 • Lembi Tõnissoo – kauaaegse kohusetruu töö eest linnateenistujana
 • Andres Uibo – silmapaistev muusik, kelle tegevus on aastaid rikastanud Eesti kultuurimaastikku
 • Vladimir Velman – kauaaegse töö eest ajakirjaniku, peatoimetaja ja linnavolinikuna
 • Margus Viigimaa – suure panuse eest südamehaiguste ennetamise alal Tallinnas
 • Raivo Allev – pühendunud töö ja suure panuse eest Tallinna sotsiaalhoolekande arengusse
 • Heino-Enn Arpo – kauaaegse pühendunud kirurgi- ja teadustöö eest Tallinna haiglates
 • Juhan Hindov – Tallinna linna pressiteenistuse arendamise ja linnaosade juhtimise täiustamise eest
 • Kaie Holm – suure panuse eest raamatukogunduse arendamisel ning Tallinna Keskraamatukogu pikaaegse ja eduka juhtimise eest
 • Aadu Jõgiaas – teenete eest Eesti iseseisvumise taastamisel ja Eesti lähiajaloo talletamisel
 • Peeter Järvelaid – pikaajalise ja pühendunud tegevuse eest baltisakslaste väljarändamise õigusajaloolisel analüüsimisel, Jaan Poska mälestuse jäädvustamisel ning Eesti omariikluse ajaloo tutvustamisel kodu- ja välismaal
 • Anvar Kima – Tallinna korteriühistuliikumise aktiivse ja vastutustundliku edendamise eest
 • Vello Kink – Tallinna tänavate puhastuse pikaajalise korraldamise eest
 • Artur Klett – silmapaistvate teenete eest Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku arendamisel rahvusvaheliselt hinnatud tasemele ning silmakirurgia kaasajastamisel
 • Ingrid Laas – pikaajalise ja pühendunud panuse eest linna erinevate valdkondade arengusse
 • Elsa Laasi – pikaajalise ja silmapaistva tegevuse eest koolieelse lasteasutuse juhtimisel
 • Adik Levin – vastsündinute arstiabi humaanse ideoloogia rajamise eest nii Eestis kui välismaal
 • Heili Luik – Tallinna linna välissuhete ja protokollilise tegevuse pikaajalise ja sisuka edendamise eest
 • Alo Lõoke – suure panuse eest Tallinna terviseradade rajamisel ja tallinlaste üleüldise liikuvuse parandamisel
 • Agu Möldre – pühendunud töö eest Eesti ülesehitamisel, millest 39 aastat on osalenud Tallinna ilme muutmisel
 • Sergei Nikonov – pühendunud töö eest Tallinna korteriühistute tegevuse edendamisel
 • Rein Ottoson – väljapaistvate saavutuste eest sportlaste treenimisel ja purjespordi edendamisel
 • Jaan Paas – silmapaistva tegevuse eest uuendusmeelse koolijuhina infotehnoloogia, spordi ja meeskonnatöö alal 
 • Vjatšeslav Prussakov – pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Tallinna Linnavolikogu ja Lasnamäe halduskogu liikmena
 • Mari Roots – pühendunud töö eest Tallinna avalike teenuste paindlikumaks kasutamiseks loodud infosüsteemide arendamisel
 • Maido Saar – silmapaistvate teenete eest tantsupidude pealavastajana ning sadade Tallinna rahvatantsijate koolitajana
 • Liivi Sagara – kauni eesti keele hoidmise ja hariduselu edendamise eest
 • Helgi Sallo – suure panuse eest Tallinna kultuuriellu
 • Aleksei Semjonov – pikaajalise aktiivse töö eest Eesti sotsioloogi ja õiguskaitsjana
 • Veera Staniševskaja – suure panuse eest Tallinna kunstiellu ning kohaliku vene kultuuri rikastamisel
 • Jaan Talts – silmapaistvate tulemuste eest Eesti esindamisel ja tõstmise arendamisel
 • Elmar-Johannes Truu – pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Tallinna Linnavolikogu liikme ja Lasnamäe halduskogu esimehena
 • Mare Väljataga – pikaajalise ja viljaka tegevuse eest Tallinna muusikaelu edendamisel
 • Jaak Aus – märkimisväärse panuse eest Kaarli koguduse juhtimisel ja Kaarli kiriku oreli restaureerimisel.
 • Pieter Boerefijn – teenete eest sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse eestvedamisel Toidupanga tegevuse kaudu.
 • Tarmo-Andre Elvisto – Tallinna ajaloopärandi säilitamise ja säästva renoveerimise propageerimise eest.
 • Alla Jakobson – pühendunud töö eest rahvusvähemuste dialoogi ja koostöö edendamisel.
 • Krista Kaer – Tallinna kirjandusfestivali HeadRead loomise ja nüüdseks üle kümne aasta kestnud edendamise eest.
 • Jaana Kamla – pikaajalise ja tulemusliku töö eest puuetega laste lasteaiaõpetajana.
 • Eve Karmo – pikaajalise tulemusliku tegevuse eest arsti- ja õendusabi tagamisel Tallinna elanikele
 • Tõnu Kõrvits – silmapaistva loomingulise tegevuse ning Tallinna kultuuriellu panustamise eest.
 • Ivika Kärner – kauaaegse ja tulemusliku panuse eest sotsiaaltöö väärtuste kandja ja valdkonna edendajana.
 • Urmas Laansoo – pikaajalise sihikindla ja pühendunud loodusharidustöö eest.
 • Ants Leemet – aastatepikkuse töö eest Tallinna linnavolikogu liikmena ning linnavolinikuna antud panuse eest Tallinna linna arengusse.
 • Andres Lehtmets – kauaaegse pühendunud töö eest tallinlaste vaimse tervise hoidmisel ja edendamisel.
 • Pille Lill – silmapaistva panuse eest Tallinna kultuurielu edendamisel.
 • Mati Lilliallik – mitmesuguste rahvaspordi suursündmuste ja tipp-spordivõistluste eduka korraldamise ja märkimisväärse panuse eest liikumisharrastuse arendamisse nii Tallinnas kui kogu Eestis.
 • Tiiu Maido – kauaaegse ja tulemusliku teenistuse eest Tallinna Linnakantselei finantsvaldkonna juhtimisel.
 • Nelli Melts-Abašina – Tallinna kultuuriellu panustamise eest ja pikaajalise pühendunud töö eest ajakirjanduses.
 • Tiiu Parbus – kauaaegse ja silmapaistva tegevuse eest koolieelsete lasteasutuste juhtimisel ning pikaaegse panuse eest Tallinna Lepatriinu Lasteaia arengusse.
 • Niina Pavlova – hindamatu panuse eest II maailmasõjas kannatanute toetamisel ja nende pensionipõlve inimväärsemaks muutmisel.
 • Aivar Pohlak – märkimisväärse panuse ja pikaajalise töö eest Tallinna spordielu edendamisel ja sportlike eluviiside juurutamisel Tallinna elanike hulgas Eesti Jalgpalli Liidu presidendina.
 • Inga Raadik – asjatundliku ja pikaajalise töö eest Tallinna teeregistri loomisel ja arendamisel.
 • Peeter Saan – pikaajalise ja järjekindla pühendunud töö eest Eesti puhkpillimuusika arendamisel ning suure panuse eest Tallinna kultuurielu rikastamisel.
 • Ingrid Sarevet – pühendunud ja pikaajalise töö eest perekonnaseisuameti teenuste arendamisel nii Tallinna linnas kui Eesti riigis.
 • Helen Sooväli-Sepping – märkimisväärse panuse eest Tallinnaga linna- ja keskkonnakorralduse alase koostöö arendamisel ja arvukate Tallinna-teemaliste linnauuringute juhendamisel.
 • Ivar Stukolkin – suure panuse eest ujumise arendamisel.
 • Svetlana Ševtšenko – pikaaegse ja viljaka töö eest matemaatikaõpetaja, tõlkija ja toimetajana.
 • Uku Torjus – tänuväärse ja pühendunud töö eest sotsiaalhoolekande korraldamisel ja väärtustamisel.
 • Jaak Uudmäe – suure panuse eest kergejõustiku arendamisel.
 • Priit Willbach – Tallinna linnamajanduse aktiivse arendamise ja oluliste infrastruktuuriobjektide väljaehitamise algatamise eest.
 • Andres VäänTallinna trammiliikluse edendamise eest.
 • Tõnu Meijel – hindamatu panuse eest laste, noorte ja täiskasvanute tervise edendamisse ning ujumisspordi ja tippsportlaste arendamisse.
 • Guido Pärnits – Ülemiste City ja Ülemiste keskuse juhtimise ning ettevõtlusvaldkonna pühendunud arendamise eest Tallinnas;
 • Indrek Vijard – kauaaegse pühendunud töö eest Tallinna Nõmme Muusikakooli juhtimisel ja Tallinna koorimuusika edendamisel;
 • Andrei Titov – ühiskonnas oluliste ja aktuaalsete teemade püstitamise ning inimeste teadlikkuse suurendamise ja harimise eest;
 • Ülle Einberg – kauaaegse ja pühendunud töö eest Tallinna Lastehaigla endokrinoloogiateenistuses;
 • Jüri Dorbek – pikaaegse panuse eest Tallinna spordielu korraldamisse;
 • Toomas Paaver – väljapaistvate linnaruumilahenduste väljatöötamise ning panuse eest linnaruumi eestkõnelejana;
 • Dmitri Rõbakov – pikaajalise pedagoogilise tegevuse ja ühiskondliku töö eest;
 • Peeter Jalakas – olulise panuse eest Eesti ja Tallinna teatri- ja kultuuripilti;
 • Külli Karing – turismivaldkonna pikaaegse eestvedamise ja arendamise eest Tallinnas;
 • Triin Ojari – Tallinna arhitektuuriajaloo populariseerimise eest.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda