Mustamäe linnaosa

linnaosa Tallinnas

Mustamäe linnaosa on halduslik linnaosa Tallinna edelaosas, mis piirneb läänes Haabersti, lõunas Nõmme ning idas ja põhjas Kristiine linnaosaga. Linnulennult on linnaosa keskpunktist Tallinna linnasüdamikku umbes 5 km.

Mustamäe linnaosa
Pindala: 8,1 km² (2018)[1] Muuda Vikiandmetes
Elanikke: 68 142 (1.01.2023)[2] Muuda Vikiandmetes
Rahvastikutihedus: 8423 in/km²
Kaart
Sõpruse puiestee Mustamäel

Mustamäe linnaosa territooriumi läänepoolsem piir kulgeb mööda endist Hiiu – Harku karjääri raudteed. Kirdesse kulgedes ületab linnaosapiir Kadaka tee, Akadeemia tee, Ehitajate tee ning ristub Tuuliku teega. Seejärel pöördub piir kagusse. Liikudes mööda Tuuliku teed, ületab Laki tänava ja suundub edasi Kadaka teele. Mustamäe teega ristudes jätkub piir mööda Tildri tänavat kuni Sõpruse puiesteeni, viimase ületades liigub Siili asumi piirina kuni Nõmme teeni. Nõmme teel pöördub piir edelasse, kus ristudes Tammsaare teega liigub mööda Retke teed kuni Tervise tänavani. Seal ületab piir Tervise tänava ja hakkab edasi kulgema mööda Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala kuni Ehitajate teeni. Viimase ületades suundub edasi piki Üliõpilaste teed, Raja tänavat ja Soone tänavat Lossi tänavani. Seepeale liigub mööda erinevaid kinnistuid ning läbi metsa läänes Kadaka puiesteeni. Üle puiestee pöördub piir loodesse, kus ristub jälle Hiiu – Harku karjääri raudteega.[3]

Mustamäe on avatud linnaruumiga parklinn ja talitleb peamiselt Tallinna linna elurajoonina.

Mustamäe linnaosa jaguneb kolmeks eriilmeliseks osaks: elamurajoonid eeskätt Mustamäe, Siili ja Sääse asumis, Kadaka tee äärne tööstusrajoon ning Akadeemia tee äärsed Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnopoli tehnoloogiapargiga.

Territoorium

muuda
 
Vaade Mustamäele Nõmme suusahüppetornist
Foto: Ave Maria Mõistlik

Mustamäe linnaosa pindala on 8,15 km2, moodustades Tallinna linna pindalast vaid 5%. Sellest on pindalalt pisut väiksem vaid Kristiine linnaosa (7,87 km2).[4]

Asumid

muuda

Mustamäe linnaosa koosneb neljast asumist ja 21 struktuursest üksusest (mikrorajoonid ja kvartalid).[5]

Linnaosas on järgmised asumid:

 • Kadaka asumis on 9 kvartalit (kv): Laki (I ja II kv), Kadaka (I, II ja III kv), Mäepealse (I, II ja III kv) ja Akadeemia;
 • Mustamäe asumis on 8 mikrorajooni ja Tallinna Tehnikaülikooli kvartal;
 • Siili ja Sääse asumid mõlemad on samades piirides ka mikrorajoonideks.[6]

Haldus

muuda
 
Mustamäe Linnaosa Valitsuse hoone

Linnaosa olemus, juriidiline staatus ning pädevus on määratletud Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrusega nr 54 kehtestatud Mustamäe linnaosa põhimäärusega (Mustamäe linnaosa põhimäärus, 2006). Linnaosa tegevuse juhtimiseks on moodustatud linna ametiasutusena Mustamäe Linnaosa Valitsus, mida juhib Musamäe linnaosa vanem. Tallinna Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Tallinna Mustamäe Linnaosa Halduskogu, mis moodustatakse Tallinna põhimääruses sätestatud korras.[7]

Mustamäe linnaosa vanema kt on Indrek Ahlberg. 2008. aastal töötas Mustamäe Linnaosa Valitsuses 101 inimest, kusjuures koosseisulisi kohti 65,5.[8]

  Pikemalt artiklis Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe Linnaosa Halduskogu juhid läbi aegade:

Aasta Halduskogu esimees Halduskogu aseesimees
1992–1993 Ülo Tärno (Koonderakond) n/a
1993–1996 Ülo Tärno (Koonderakond) n/a
1996–1999 Ülo Tärno (Koonderakond, Keskerakond) n/a
1999–2002 Maret Maripuu (kuni 15.01.2002, Reformierakond); Ülo Tärno (alates 15.01.2002, Keskerakond) n/a
2002–2005 ? n/a
2005–2009 Matti Tarum (kuni 11.03.2008, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit); Igor Kravtšenko (alates 11.03.2008, Keskerakond) Tiit Kivikas (alates 11.03.2008, Keskerakond)
2009–2012 Igor Kravtšenko (Keskerakond) Gerd Tarand (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)

Mustamäe Linnaosa Halduskogu juurde on moodustatud ja töötab viis (5) komisjoni ning kaks (2) ajutist komisjoni, Linnaosa Valitsuse tööorganitena töötavad kaheksa (8)komisjoni.[8]

Mustamäe linnaosa territooriumil oli 12. oktoobri 2007. aasta seisuga moodustatud ja registreeritud kokku 4231 äriühingut, 861 mittetulundusühingut ja 19 sihtasutust. See arv on viimaste aastate lõikes kasvanud.

Mustamäe linnaosa korrusmajades on 2007. aasta oktoobri seisuga moodustatud korteri- ja elamuühistud pea 83% majadest, sh 266 korteriühistut (74,5% majadest) ja 61 elamuühistut (17,1%).[9]

Looduskeskkond

muuda

Pinnaehitus

muuda

Mustamäe linnaosa paikneb mere- ja tuiskliivast pinnakattega Harku tasandikul. Kagus asub Nõmme liivak, selle järsk nõlv on Mustamägi (63,5 m üle merepinna).[10] Nõlv tekkis mandrijää viimase pealetungi (Valdai jäätumise nn Palivere staadiumis, kuni 11 200 aastat tagasi) ajal ja tähistab mandrijää serva asendit. Mustamäe elurajooni ala vabanes nn Litoriinamere alt 4000–6000 aastat tagasi.[11] 1927. aasta arheoloogilistel kaevamistel muistsel rannaliival leiti tuleasemest pärinevat puusütt ja hulk lihtsaid dekoorita keraamikakilde. Viimased pärinevad kiviajast, umbes aastast 2000 e.m.a. Kuna kaevamistel püsiva asula jälgi ei avastatud, tuleb oletada, et tegemist oli ajutise laagriasemega.[12]

 
Sütiste mets

Taimkate

muuda

Võrreldes Kalamaja ja Kadrioruga on Mustamäel okaspuude (mänd) osatähtsus suurem (11,5%). Levinud on lepad (13,4%), eriti sanglepp, kohati arukased koos sookasega. Tänavaäärse puuliigina on levinud pärnad (7,8%), vähem on vahtraid (5,3%), harilikku hobukastanit (3,7%), toomingat. Palju on õunapuid, mis pärinevad eelnevast haljastusest. Põõsastest on valdavad sirel, viirpuu, villane lodjapuu, kuldsõstar, ebajasmiin, kontpuu, kuslapuu.

Väga väärtuslikud taimekooslused asuvad Sütiste tee luidetel. Tähelepanu väärivad linnatingimustes haruldased kooslused liigniisketes kasvupaikades nt. Mustamäe klindialune sanglepik.

Ohualti taimeliigi hanepaju (Salix repens) kasvupaigad on teada Sütiste metsas ja liivikul. Arvatavasti on osa neist hübriidid hundipajuga.[11]

Veestik

muuda

Pinnaveekogusid pole Mustamäel palju säilinud. Enamasti on ajaloolised veekogud jäänud ehitustegevusele ette ja veed on suunatud kanalisatsioonisüsteemi, Näiteks ajalooline Mustjõe oja, mis algab Lepasalu allikatest. Suhteliselt palju on tehisveekogusid.[13][14]

Looduskaitse objektid

muuda

Looduskaitse alla on Mustamäe linnaosa territooriumil võetud maastikukaitsealana Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala Mustamäe klindi serval või nõlva ümber (196,0 ha Mustamäe linnaosas).[15]

Rändrahnud: Mustamäe kivikülv (Mustamäe ja Tammsaare tee ristmiku lähedal), Jäämäe ja Kirstukivi Mustamäe kivikülvist lõunas; Kadaka pst Suurkivi; Lastepäevakodu kivi (E. Vilde tee 72); Lehola kivi (E. Vilde tee Lehola bussipeatuse juures); Renniga kivi (Akadeemia tee ja Kadaka puiestee ristmiku lähedal)

Allikad: Lepasalu allikad. Mustamäel Sõpruse puiestee Lepistiku bussipeatuse juures.

Üksikpuud ja puuderühmad: Arukase kultivar (leinavorm) (Betula pendula Youngii). Mustamäe tee 60 ees.[16]

Kultuuriline keskkond

muuda

Pargid ja haljastus

muuda
 
Parditiigi park

Mustamäe elamute vahele on projekteeritud siseõued, mis moodustavad mikrorajoonide haljasalad. Haljasalade pindala on linnaosadest suurim – 260,6 ha. Haljasmaad moodustavad linnaosa pindalast 43,71% (so 355,6 ha), ka see on suurim linnaosadest. Magistraalide haljasalasid on 83,05 ha. Parke ja pargilaadseid alasid on ligikaudu 6 ha.

Pargid.

Taristu

muuda
 
Sõpruse puiestee

Mustamäe üks tõsiseim lahendamata probleem või kitsaskoht on autode hulk ja sellest johtuv parkimise probleemid. Paraku on see täna aina süvenev ja väga kiiresti süvenev. Mustamäe linnaosas oli 2004. aastal 18 300 parkimiskohta.

Sõiduteede kogupikkus on 29,6 km ja kõnniteede kogupikkus 34,2 km. Mustamäe linnaosa on nii era- ja ühistranspordiga hästi ligipääsetav. Probleemne on liiklus vaid tipptunnil ja näiteks avariide korral. Tulevikus avaldab olulist mõju Mustamäed läbivale transiitliiklusele Haabersti ristmik, mille läbilaskevõime ei ole täna piisav ja kus lähiaastail ehitatakse välja mitmetasandiline ristmik. Koos Lõunaväila väljaehitamisest tuleneva liiklusvoogude suurenemisega võib see IB Stratum spetsialistide arvutustele tuginedes väga tõenäoliselt tingida Tammsaare tee rekonstrueerimise vajaduse.

Seoses võimaliku kiirtrammiühenduse rajamisega (aastatel 2014–2020) on üldplaneeringus määratud trammitee koridor piki Sõpruse puiesteed.[17]

Linnaosa tänavad

muuda
 
E. Vilde tee
 

Tänavad, mis asuvad või läbivad linnaosa. Nimed seisuga 12. jaanuar 2009. Sulgudes linnaosa asum.[18][19]

Hooned ja elamud

muuda
 
Tammsaare tee

Mustamäe linnaosas on arengukavaga hõlmatava perioodi alguses 2006. aastal 473 elamut ning 30 672 eluaset ning elamufondi kokku 1,43 miljonit m2. Mustamäe peamine osa, Mustamäe asum oma mikrorajoonidega on valdavalt nõukogudeaegsest perioodist pärinevate korterelamutega. Need on väga suures osa tüüpsed korrusmajad, mis amortiseerumas või juba amortiseerunud ning kindlasti moraalselt vananenud. Enamus neist on ka just energeetiliselt vähesäästlikud ning nii hoonete poolelt kui ka õuealade väljaarendatuselt kindlasti vähekaasaegse või lausa vananenud ilmega. Korteriühistud, kes on igaüks vastavate kortermajade haldajad, on aastate jooksul maju remontinud ning riigi ja Kredexi toel hooneid soojustanud, tehes nad nii energiasäästlikumateks, mis oluliselt pikendab hoonete eluiga.

Uute kortermajade ehituse potentsiaal hoonestatud alal on väike, sest vaba ruumi olemasolevate hoonete vahel ei ole. Hoonestamine olemasolevatest elamualadest väljaspool võib aga riivata maa-alade kasutatavust üldistes huvides.

Munitsipaalelamute ehitust ei ole Tallinna Linnavalitsuse ja selle Elamumajandusameti poolt Mustamäe arengukava kestusperioodil kavandatud. Peamine põhjus on vabade munitsipaalpindade ja maade puudumine.[20]

Elanikkond

muuda
 
Szolnok

Mustamäe linnaosa on oma rahvaarvult suuruselt Eesti neljas "linn" Lasnamäe ehk Tallinna linna Lasnamäe linnaosa, Tartu linna ja Narva linna järel. Seda muidugi juhul, kui me hüpoteetiliselt käsitleme Tallinna linnaosasid tinglikult iseseisvate üksustena. Mustamäe linnaosas elas rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuar 2008 seisuga 64 243 alalist elanikku.[21]

Aasta Arvestuslik
rahvaarv
1. jaanuari seisuga[22]
2003 62 993
2004 64 918
2005 65 837
2006 65 692
2007 64 560
2008 64 243
2009 64 339
2010 64 113
2011 64 589
2012 64 237

Ka on seal väga suur rahvastiku tihedus – 1. jaanuar 2005 oli asustustihedus 8123 inimest km2-l (võrdluseks Tallinnas keskmiselt 2524 in/km2). See on konkurentsitult suurim kogu Tallinna alal, olles pea kaks korda suurem ehk tihedam kui Lasnamäel.[21]

Rahvastikuregistri andmetel moodustasid 1. jaanuaril 2012 Mustamäe linnaosa elanikest eestlased 57,5%, venelased 34,3%, ukrainlased 3,3%, valgevenelased 1,7%, soomlased 0,7%, juudid 0,4%, tatarlased 0,3% ja teistest rahvustest inimesed 1,8%.[23]

2011. aasta rahvaloenduse andmetel oli Mustamäe linnaosas 62 255 elanikku, neist eestlasi 37 657 (60,49%).[24]

Turvalisus ja korrakaitse

muuda

Põhja Politseiprefektuuri statistika järgi on Mustamäe linnaosa üks Tallinna turvalisemaid – seal pannakse toime 31 kuritegu 1000 inimese kohta (kogu Tallinna keskmine näitaja 53; väiksem vaid Haabersti linnaosa osas). Seal pandi 2006. aastal kokku toime 2049 kuritegu, millest politsei suutis avastada 49,4% (Tallinnas 43,1%; suurem on see näitaja vaid Lasnamäe osas). Tänavakuritegusid toimus 852 ehk 9,9% Tallinnas toimunud analoogsetest kuritegudest.

Turvalisuse taseme tõstmisel on kindlasti oma koht koostööl mittetulundusühinguga Eesti Naabrivalve. Mustamäel tegutses 2008. aastal 9 naabrivalve sektorit.[25]

Ettevõtlus

muuda

Mustamäe linnaosa territooriumil oli EV Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetel 12. oktoobri 2007. a. seisuga moodustatud ja registreeritud kokku 4231 äriühingut.[26]

Rahvaloenduse andmetel nimetas 11 761 Tallinna elanikku oma töökohaks Mustamäe linnaosa. Mustamäe 31 080 töötavast elanikust nimetas töökohana Tallinna 20 360 inimest ja 4250 Mustamäe linnaosa (36% Mustamäe linnaosas töötavatest Tallinna elanikest).[27]

 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Suuremad tööandjad on Mustamäe haiglalinnak umbes 2220, Tallinna Tehnikaülikool umbes 1010 ja Tallinna Autobussikoondis umbes 765 töötajaga ja teised.[28] Elurajoonide keskustes on endiste nn ABC-tüüpi kaupluste baasil välja arendatud kohaliku tähtsusega teeninduskeskused koos toidupoodidega.

Uute ettevõtlusobjektide, sealhulgas töökohtade arengualaks saab tulevikus endise Kadaka aiandi maa-alal arendamist Tallinna Läänekeskuseks. Oma panuse annab Tallinna Tehnoloogiapargi, sh tehnoloogilise orientatsiooniga ettevõtlusinkubaatori arendamine koos riigi ja TTÜ-ga.[29]

Tervishoid

muuda

Mustamäe linnaosa territooriumil on kaks haiglat, neist üle-eestilise, piirkondliku ja Tallinna mõistes linnalise tähtsusega Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Polikliinikutest asuvad seal Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe Polikliinik (Ehitajate tee 27 ja Tallinna Lastehaigla Konsultatiivne Polikliinik (Tervise tänav 28).

Turism

muuda

Eriti head looduslikud eeldused on Mustamäel lühiajalise puhkuse, ühepäevapuhkuse ja loodusliku puhkuse viljelemiseks. Mustamäe Linnaosa arengukava 2007–2015 peab probleemiks kaasaegsetele nõuetele vastavate majutuskohtade puudumist.[30] Kuna Mustamäe on magalarajoon, asuvad hotellid peamiselt Kesklinnas.

Haridus

muuda

16. mail 2007 oli munitsipaallasteaedades lapsi 3670. Üldhariduskoolidest on Mustamäe linnaosa territooriumil kümme gümnaasiumi, kaks lasteaed-algkooli, üks kutseõppeasutus, üks erakool ja üks parandusõppega kool (on planeeritud sulgeda). Selline struktuur ja arv üldprintsiibis säilib ka aastani 2015. Üldhariduskoolides õppis 2005/2006. õppeaastal 7780 ja 2006/2007. õppeaastal 7490 õpilast. 2010. aastaks väheneb prognooside kohaselt õppijate arv üldhariduskoolides kuni 6460-ni, 2015. aastaks aga on ette näha taas tõusu üle 7000.[31]

Noorsootööd teevad Mustamäe linnaosas (Mustamäe Linnaosa noorsootöö arengukava projekt, 2005): Mustamäe Avatud Noortekeskus (MANK), Mustamäe Kultuurikeskus Kaja, Mustamäe Laste Loomingu Maja (MLLM). Mustamäe koolid (13) pakuvad noortele erinevaid ringitegevusi ja üritusi peale kooli.

Mustamäe linnaosa üldhariduskoolid.[32]

Nimi Tüüp Õppekeel Asum/allasum Aadress Koduleht
Eurogümnaasium gümnaasium (era) vene Mustamäe VI mikrorajoon E. Vilde tee 72 Koduleht
Tallinna 32. Keskkool gümnaasium eesti Sääse Kiili 10 Koduleht
"'Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium"' (ajutiselt) gümnaasium vene Mustamäe V mikrorajoon E. Vilde tee 69
Tallinna 53. Keskkool gümnaasium vene Mustamäe VIII mikrorajoon J. Sütiste tee 42 Koduleht
Tallinna Arte Gümnaasium gümnaasium eesti Mustamäe VI mikrorajoon E. Vilde tee 62 Koduleht
Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkool lasteaed-algkool eesti Mustamäe IX mikrorajoon Retke tee 4 Koduleht
Tallinna Mustamäe Gümnaasium gümnaasium eesti Mustamäe III mikrorajoon Keskuse tänav 18 Koduleht
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium gümnaasium vene Mustamäe IV mikrorajoon A. H. Tammsaare tee 145 Koduleht
Tallinna Mustamäe I Lasteaed-Algkool lasteaed-algkool vene Mustamäe VI mikrorajoon A. H. Tammsaare tee 79 Koduleht
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium (remondis) gümnaasium vene Mustamäe VI mikrorajoon E. Vilde tee 64 Koduleht
Tallinna Saksa Gümnaasium gümnaasium eesti Mustamäe VIII mikrorajoon J. Sütiste tee 20 Koduleht
Tallinna Tehnikagümnaasium gümnaasium eesti Mustamäe IX mikrorajoon Sõpruse puiestee 187 Koduleht
Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium gümnaasium eesti Mustamäe I mikrorajoon Akadeemia tee 25 Koduleht

Mustamäel tegevuse lõpetanud koolid

muuda

Teadus

muuda
 
Tallinna Tehnikaülikool

Mustamäe linnaosa innovaatilise tegevuse eestvedajad ja innovaatilised üksused on eelkõige Tallinna Tehnikaülikool – väljaarendatav ülikoolilinnak; Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutus Tehnopol – tehnoloogiapark ning ettevõtluse ja innovatsiooni linnak; SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla – meditsiinilinnak.[38]

Teoseid Mustamäe kohta

muuda

1970. aastail kirjutasid Arvo Valton ("Mustamäe armastus", 1974) ja Mati Unt ("Sügisball", 1979) oma Mustamäe-teemalised teosed.

Helilooja Avo Tamme ja Heldur Karmo on kirjutanud populaarse laulu "Mustamäe valss".[39]

Ajalugu

muuda
 
Mustamäe piirkond ja Tallinn 20. sajandi alguse kaardil (1914)
  Pikemalt artiklis Mustamäe linnaosa linnaehituslik kujunemine

Tänapäevased linnaosa alad kuulusid kuni 1961. aastani Tallinna Kesklinna rajooni (moodustati 1945) koosseisu. Aastatel 19611974 asuti Keskrajooni haldusalas, mis 1974. aastal nimetati ümber Lenini rajooniks. Mustamäe mikrorajoonid pidid mahutama 6000 – 10 000 elanikku. Uue rajooni koosseisu kuulunud Mustamäe ja Lilleküla maa-alad ühendati aga samal ajal asutatud Oktoobri rajooniga.[40]

1991. aastal nimetati Oktoobri rajoon ümber Läänerajooniks. Alates 1993. aastast eksisteerib Tallinna halduslik linnaosana Mustamäe linnaosa.[41]

Viited

muuda
 1. Statistikaameti statistika andmebaas, vaadatud 11.12.2018.
 2. Statistikaamet, vaadatud 24.07.2023.
 3. Mustamäe linnaosa piiri kirjeldus. Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrus nr 27.
 4. Mustamäe Linnaosa arengukava 2007–2015, lk 19.
 5. Mustamäe Linnaosa arengukava 2007–2015, lk 19–20.
 6. sama, lk 22, 28–31.
 7. Riigi Teataja Mustamäe linnaosa põhimäärus. Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006. aasta määrus nr 54.
 8. 8,0 8,1 Mustamäe Linnaosa arengukava 2007–2015, lk 51.
 9. sama, lk 53.
 10. Tallinn : entsüklopeedia. 1., A-M, 2004, lk 350.
 11. 11,0 11,1 11,2 Tallinna haljastuse arengukava.
 12. Roopalu 1976, lk 5.
 13. Nerman, Robert.Seletuskiri Tallinna omaaegsete vooluveekogude lokaliseerimise töö juurde.
 14. Nerman, Robert.Mustjõe mäletab kõrtse ja supelmaju // Postimees 5. september 2008.
 15. Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus. Keskkonnaministri 22. märtsi 2002. a määrus nr. 15.
 16. Tallinn : Nõmme, Mustamäe / Tallinna Looduskaitse Selts, Tallinna Keskkonnaamet, Geoloogia Instituut ; koostaja H. Kink ; toimetaja A. Raukas. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1997, lk 16–18, 20.
 17. Mustamäe Linnaosa arengukava 2007–2015, lk 36–38.
 18. Tallinna tänavanimed. 12. jaanuar 2009.
 19. Tallinna tänavad linnaosade kaupa. 12. jaanuar 2009.
 20. sama, lk 38–40.
 21. 21,0 21,1 Mustamäe Linnaosa arengukava 2007–2015, lk 29.
 22. Tallinna rahvastikuregistri järgi.
 23. Tallinn arvudes 2012[alaline kõdulink], Tallinna Linnavalitsus, Tallinn 2012.
 24. Päring Statistikaameti andmebaasist
 25. sama, lk 47–48.
 26. sama, lk 48.
 27. Mustamäe linnaosa üldplaneering 2004. 25. märts 2004, lk 13.
 28. sama, lk 7.
 29. sama, lk 13.
 30. Mustamäe Linnaosa arengukava 2007–2015, lk 48.
 31. sama, lk 44.
 32. "Tallinna Haridusasutused. Mustamäe linnaosa". Originaali arhiivikoopia seisuga 1. jaanuar 2012. Vaadatud 22. detsembril 2008.
 33. Tallinna Mustamäe Üldhariduskool. Tallinna Haridusasutused.
 34. Tallinna Mustamäe Üldhariduskooli tegevuse lõpetamine. Tallinna Linnavolikogu 19.02.2004 otsus number 34.
 35. Tallinna 63. Põhikool. Tallinna Haridusasutused.
 36. Lasnamäe Põhikool. Tallinna Haridusasutused.
 37. Tallinna 37. Keskkooli ja Tallinna Arte Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Arte Gümnaasiumiks. Tallinna Linnavolikogu 20.03.2014 otsus nr 51.
 38. sama, lk 49.
 39. Viires, Piret.Mustamäe Metamorphoses
 40. Tallinn : lühientsüklopeedia / [toimetuskolleegium: V. Valt jt]. Tallinn : Valgus, 1979. lk 212, 254–255.
 41. Tallinn : entsüklopeedia. 1., A-M / (peatoimetaja Jaan Tamm ; märksõnastiku koostaja Robert Nerman; eessõna: Hardo Aasmäe). Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004. lk 316.

Kirjandus

muuda
 • Nõmme ja Mustamäe. Koostanud K. Robert. Tallinn, Eesti Raamat, 1968.
 • Henn Roopalu. Mustamäe. Tallinn, Eesti Raamat, 1976.
 • Tallinn: Nõmme, Mustamäe. Tallinna Looduskaitse Selts, Tallinna Keskkonnaamet, Geoloogia Instituut; koostaja H. Kink; toimetaja A. Raukas. Tallinn, Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1997.

Välislingid

muuda

Mustamäe valss

muuda

Lugu kogumikel

 • Meeletu rüütel – Kutse tantsule 7. Aidem Pot 1997 (esitaja Voldemar Kuslap)
 • Kui me lapsed on kord suured. SALUMuusik, 1998 (esitaja Paul Allik)
 • Erinevad esitajad. Horoskoop Vol. 1. Eesti Televisioon 1999 (esitaja Paul Allik)