Karl Õiger (sündinud 29. oktoobril 1933 Kondi talus Vana-Otepää vallas) on eesti ehitusteadlane ja ehitusinsener.

Haridus muuda

Lõpetas Vana-Otepää 7-klassilise Mittetäieliku Keskkooli 1950 ja Tartu Ehitustehnikumi silikaatide tehnoloogia erialal 1955 (kiitusega); Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse erialal 1960 (cum laude). Tehnikateaduste kandidaat 1971 ("Исследование работы пологих висячих покрытий отрицательной кривизны"); tehnikadoktor 1992 (Tampere Tehnikaülikool "Actual behavior, analysis and design of thin saddle-shaped shell roofs".[1], [2]

Täiendas end Moskva Ehitusinseneride Instituudis 1979; Tampere Tehnikaülikoolis 19911992.

Karl Õiger on volitatud ehitusinsener, tase 8 hoonete ehituse, projekteerimise, inseneride koolituse ja uurimistöö alal. Tal on tähtajatu Muinsuskaitseameti tegevusluba ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi objektil konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamise, konserveerimise ja restaureerimise alal 2010. [1]

Töökäik muuda

Otepää linna Töörahva Saadikute nõukogu Täitevkomitee arveametnik ja sekretäri kohusetäitja 19501951; Tallinna Elamuehituskombinaadi tehnilise kontrolli osakonna meister, laboratooriumi juhataja ja peatehnoloog 19601966; Ehitusmaterjalitööstuse Ministeeriumi Spetsiaalse Konstrueerimisbüroo peainsener 19661967; EKE Projekti eksperimentaal-projekteerimise ja teadusliku uurimise osakonna peainsener 19701972 ja tehnikaosakonna peakonstruktor 19721977. Tallinna Polütehniline Instituudis: ehitusmehaanika ja ehituskonstruktsioonide kateedrite tunnitasuline õppejõud 19731976; ehituskonstruktsioonide kateedri vanemõpetaja 19771981; ehituskonstruktsioonide kateedri dotsent 19811992; Tallinna Tehnikaülikoolis ehitiste projekteerimise instituudi erakorraline professor 19921993; puit- ja plastkonstruktsioonide õppetooli juhataja ja professor 19932004; ehitusteaduskonna dekaan 19972005; ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetooli erakorraline professor 20032004 ja juhataja 20042005; ehitiste projekteerimise instituudi ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetooli professor 20052013; emeriitprofessor 2013–… [1]

Teadustöö põhisuunad muuda

Ripp-, telk- ja puitkatusekoorikud; puit-, plast- ja komposiitkonstruktsioonid, ehitiste renoveerimine-restaureerimine, ehitusmehaanika, ehituskonstruktsioonide projekteerimine. Karl Õiger on rahvusvaheliselt avaldanud üle 130 teaduspublikatsiooni, sh vene, inglise ja soome keeles. Tema juhendamisel ja kaasjuhendamisel on kaitstud 7 kandidaadi-, rida magistri- ja 3 doktoritööd. On olnud oponent 6 doktoritöö kaitsmisel Soomes. On viie raamatu autor või kaasautor; esinenud ettekannetega teaduskonverentsidel, loengutega Tampere ja Helsingi tehnikaülikoolides, Jyväskylä Tehnikakõrgkoolis, New Yorgis Columbia Ülikoolis, Soome Ehitusinseneride Liidu ja Eesti Ehitusinseneride Liidu seminaridel ja täienduskoolitustel, Eesti Kunstiakadeemia Tallinna Restaureerimiskoolis, paljudes ettevõtetes, avaldanud aimeartikleid ajakirjanduses, esinenud raadios ja televisioonis. [1][2]

Teaduskorralduslik tegevus muuda

Karl Õiger oli PI EKE Projekt tehnikanõukogu liige; Spetsiaalne Konstrueerimis- ja Tehnoloogiabüroo Desintegraator juhatuse liige; Eesti NSV Ehituskomitee korrosioonikomisjoni liige; TPI erialanõukogu liige; ajakirjade Ehitaja ja Ehituskaar toimetuse kolleegiumi liige; TTÜ ehitusteaduskonna dekaan ja nõukogu esimees; TTÜ nõukogu ja valitsuse liige; TTÜ nõukogu juurde kuuluva teaduskomisjoni ja akadeemilise komisjoni liige; puitkonstruktsioonide-alaste uuringute ja normatiivaktide Eurokoodeksite tehnilise komitee TC 250 alamkomitee liige. Ta on Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistrinõukogu liige; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ehitusohutuse Nõukoja TTÜ-poolne esindaja; KredEx munitsipaal-üürielamufondi toetuste jaotamise komisjoni liige; Eesti Ehitusinseneride Liidu liige. Karl Õiger kuulus TTÜ ehitustehnika valdkonna uute diplomiõppekavade koostamise ja ehituskonstruktsioonide katselabori moderniseerimise meeskonda; oli TTÜ ehitusteaduskonna õppehoone renoveerimise algataja (renoveeritud õppehoone avati 15. septembril 2006). Tema osavõtul on valminud mitu puitkoorik- ja vant-telkkatust, ta osales Tartu laululava kõlaekraani projekteerimisel, katsetamisel, ehitamisel ja tegeliku käitumise uurimisel; on töötanud eksperdina ja konsultandina enam kui 1000 objektil. [1]

Tunnustus muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2008, lk. 517-518
  2. 2,0 2,1 Eesti teaduse biograafiline leksikon. Köide 4. [Tallinn], [2013], lk. 1418-1419
  3. Teenetemärkide kavaleride andmekogu – 4209
  4. "Tööandjate majas kuulutati välja parimad ehitusprojektid ja parim ehitusinsener". Originaali arhiivikoopia seisuga 10. märts 2019. Vaadatud 19. märtsil 2019.

Välislingid muuda