Karl Õiger

Karl Õiger (29. oktoober 1933 Kondi talu, Vana-Otepää vald) on eesti ehitusteadlane ja ehitusinsener.

HaridusRedigeeri

Lõpetas Vana-Otepää 7-klassilise Mittetäieliku Keskkooli 1950 ja Tartu Ehitustehnikumi silikaatide tehnoloogia eriala 1955 (kiitusega); TPI ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse eriala 1960 (cum laude). Tehnikateaduste kandidaat 1971 ("Исследование работы пологих висячих покрытий отрицательной кривизны"); tehnikadoktor 1992 (Tampere Tehnikaülikool "Actual behavior, analysis and design of thin saddle-shaped shell roofs".[1], [2]

Täiendas end Moskva Ehitusinseneride Instituudis 1979; Tampere Tehnikaülikoolis 19911992.

Karl Õiger on volitatud ehitusinsener, tase 8 hoonete ehituse, projekteerimise, inseneride koolituse ja uurimistöö alal. Tal on tähtajatu Muinsuskaitseameti tegevusluba ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi objektil konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamise, konserveerimise ja restaureerimise alal 2010. [1]

TöökäikRedigeeri

Otepää linna Töörahva Saadikute nõukogu Täitevkomitee arveametnik ja sekretäri kohusetäitja 19501951; Tallinna Elamuehituskombinaadi tehnilise kontrolli osakonna meister, laboratooriumi juhataja ja peatehnoloog 19601966; Ehitusmaterjalitööstuse Ministeeriumi Spetsiaalse Konstrueerimisbüroo peainsener 19661967; EKE Projekti eksperimentaal-projekteerimise ja teadusliku uurimise osakonna peainsener 19701972 ja tehnikaosakonna peakonstruktor 19721977. Tallinna Polütehniline Instituudis: ehitusmehaanika ja ehituskonstruktsioonide kateedrite tunnitasuline õppejõud 19731976; ehituskonstruktsioonide kateedri vanemõpetaja 19771981; ehituskonstruktsioonide kateedri dotsent 19811992; Tallinna Tehnikaülikoolis ehitiste projekteerimise instituudi erakorraline professor 19921993; puit- ja plastkonstruktsioonide õppetooli juhataja ja professor 19932004; ehitusteaduskonna dekaan 19972005; ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetooli erakorraline professor 20032004 ja juhataja 20042005; ehitiste projekteerimise instituudi ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetooli professor 20052013; emeriitprofessor 2013–… [1]

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Ripp-, telk- ja puitkatusekoorikud; puit-, plast- ja komposiitkonstruktsioonid, ehitiste renoveerimine-restaureerimine, ehitusmehaanika, ehituskonstruktsioonide projekteerimine. Karl Õiger on avaldanud üle 130 teaduspublikatsiooni maailma erinevates riikides, sh vene, inglise ja soome keeles. Tema juhendamisel ja kaasjuhendamisel on kaitstud 7 kandidaadi-, rida magistri- ja 3 doktoritööd. On olnud oponendiks 6 doktoritöö kaitsmisel Soomes. On viie raamatu autor või kaasautor; esinenud ettekannetega teaduskonverentsidel, loengutega Tampere ja Helsingi tehnikaülikoolides, Jyväskylä Tehnikakõrgkoolis, New Yorgis Columbia Ülikoolis, Soome Ehitusinseneride Liidu ja Eesti Ehitusinseneride Liidu seminaridel ja täienduskoolitustel, Eesti Kunstiakadeemia Tallinna Restaureerimiskoolis, paljudes ettevõtetes, avaldanud aimeartikleid ajakirjanduses, esinenud raadios ja televisioonis. [1][2]

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

Karl Õiger oli PI EKE Projekt tehnikanõukogu liige; Spetsiaalne Konstrueerimis- ja Tehnoloogiabüroo Desintegraator juhatuse liige; Eesti NSV Ehituskomitee korrosioonikomisjoni liige; TPI erialanõukogu liige; ajakirjade Ehitaja ja Ehituskaar toimetuse kolleegiumi liige; TTÜ ehitusteaduskonna dekaan ja nõukogu esimees; TTÜ nõukogu ja valitsuse liige; TTÜ nõukogu juurde kuuluva teaduskomisjoni ja akadeemilise komisjoni liige; puitkonstruktsioonide-alaste uuringute ja normatiivaktide Eurokoodeksite tehnilise komitee TC 250 alamkomitee liige. Ta on Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistrinõukogu liige; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ehitusohutuse Nõukoja TTÜ-poolne esindaja; KredEx munitsipaal-üürielamufondi toetuste jaotamise komisjoni liige; Eesti Ehitusinseneride Liidu liige. Karl Õiger kuulus TTÜ ehitustehnika valdkonna uute diplomiõppekavade koostamise ja ehituskonstruktsioonide katselabori moderniseerimise meeskonda; oli TTÜ ehitusteaduskonna õppehoone renoveerimise algataja (renoveeritud õppehoone avati 15. septembril 2006). Tema osavõtul on valminud mitu puitkoorik- ja vant-telkkatust, ta oli aktiivselt tegev Tartu laululava kõlaekraani projekteerimisel, katsetamisel, ehitamisel ja tegeliku käitumise uurimisel; on töötanud eksperdina ja konsultandina enam kui 1000 objektil. [1]

TunnustusRedigeeri

NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Näituse medalid 1968, 1980, 1986; Eesti NSV Kõrg- ja Keskhariduse Ministeeriumi aukiri 1983; Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal (koos Valdek Kulbachiga) 1995; Eesti Kultuuri- ja Haridusministeeriumi tänukiri 1995; Valgetähe IV klassi teenetemärk 2003; TTÜ teenetemedal Mente et Manu 2003; TTÜ tänukiri 2005; Eesti Betooniühingu auhind Aasta betoonehitis Tallinna Lennusadama vesilennukite angaari betoonkonstruktsioonide rekonstrueerimise eest 2012 (kollektiiv); Eesti Ehitusinseneride Liidu eriauhind Tallinna Lennusadama vesilennukite angaari betoonkonstruktsioonide restaureerimise eest (koos Heiki Ontoniga) 2012; Eesti Kultuurkapitali Arhitektuuri Sihtkapitali elutöö preemia mahuka teadustöö eest ehitusinseneri valdkonnas, selle rakendamise eest ehitus- ja restaureerimise praktikasse ning panuse eest inseneride koolitamisel 2012; Tampere Tehnikaülikooli audoktor 2012; Euroopa Liidu/ Europa Nostra kultuuripärandi auhind 2013 Tallinna lennusadama angaaride restaureerimise eest (kollektiiv); Eesti Arhitektide Liidu aasta parima inseneri tiitel 2012; Eesti Ehitusinseneride Liidu auliige 2013; Tallinna teenetemärk 2015 pikaajalise pühendunud töö eest ehituseksperdi, -teadlase ja -insenerina ning uute põlvkondade koolitamisel; Eesti puitmaja sõber 2016. [1] Ehitusinseneride Liidu aunimetus "Aasta ehitusinsener 2018".[3]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2008, lk. 517-518
  2. 2,0 2,1 Eesti teaduse biograafiline leksikon. Köide 4. [Tallinn], [2013], lk. 1418-1419
  3. Tööandjate majas kuulutati välja parimad ehitusprojektid ja parim ehitusinsener

VälislingidRedigeeri