See artikkel on lauamängust. Muude tähenduste kohta vaata Kabe (täpsustus).

Kabe ehk kabemäng on mõttesport, kus võistlevad kaks partnerit (osapoolt).

Algseis rahvusvahelises (ja ka friisi) kabes
Algseis Vene (Brasiilia) kabes. Sama algseis on ka inglise kabes, kuid selles mängus kasutatakse numbrilist notatsiooni

Partneriks (vastasmängijaks, pooleks) võib kabepartiis olla nii üks isik kui ka mitmest isikust koosnev kollektiiv. Viimasel juhul nimetatakse partiid konsultatsioonipartiiks.

Eestis levinuimad kabeliigid on rahvusvaheline kabe ja Vene kabe. Eesti meistrivõistlusi rahvusvahelises kabes peetakse alates 1955. aastast, Eesti meistrivõistlusi Vene kabes alates 1949. aastast.

Ajalugu muuda

 
Louis-Léopold Boilly maal aastast 1803

Kabemäng on alguse saanud vanast Egiptusest juba mitmeid tuhandeid aastaid enne meie ajaarvamist. Herodotos mainib oma teostes, et kabest oli olnud väga huvitatud ka üks vaaraodest, kes elas 5000. aasta paiku eKr. Egiptusest levis kabe Kreekasse, sealt Rooma ning tänu Rooma riigi mõjule juba peaaegu kõikidele tema valduses olevatele aladele Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Hiljem mainitakse kabemängu Giovanni Boccaccio "Dekameronis". Kuid tolleaegse mängu reeglid on meile tänini tundmatud.

Esimene kaberaamat ilmus 1547 Valencias, selle autor oli Antonio de Torquemada.

Maailmameistreid rahvusvahelises kabes hakati selgitama 19. sajandi lõpus. Rahvusvaheline Kabeföderatsioon (FIJD) moodustati 1947. aastal Pariisis nelja riigi (Prantsusmaa, Hollandi, Belgia ja Šveitsi) kabeliitude (-föderatsioonide) osalusel. Hiljem nimetati föderatsioon ümber Ülemaailmseks Kabeföderatsiooniks (FMJD).

Eesti Kabeliit asutati 22. aprillil 1990 Eesti NSV Kabeföderatsiooni järglasena. FMJD liikmeks võeti Eesti 19. oktoobril 1991. Euroopa Kabekonföderatsioon (EDC) loodi 1998. aastal Tallinnas.

Põhireeglid muuda

Mängu eesmärk on lüüa ära kõik vastase kabendid või muuta nad liikumisvõimetuks. Kabenuppe nimetatakse ka kivideks, kaht üksteise peale asetatud kabendit nimetatakse kabeks (rahvapäraselt tamm). 64-ruuduline kabelaud on analoogne malelauaga, kuid teistes kabeversioonides kasutatakse ka teistsuguseid laudu.

Kabet mängitakse ruudulisel mängulaual, käike teevad osapooled vaheldumisi. Kabendid paiknevad mustadel ruutudel ning liiguvad mööda neid diagonaalis. Tavalised kabendid käivad kas ühe ruudu diagonaalis edasi või, kui käigul olija kabendi ees on vastase nupp, mille taga on tühi väli, lüüakse vastase nupp, astudes sellest üle ja eemaldades vastase nupu laualt. Erinevalt tavalisest liikumisest võib kabend löömise käigus liikuda ka tagasi. Enamikus kabemängu variantides võib sama nupuga lüüa järjest mitu vastase nuppu ning kui löömiseks avaneb võimalus, on löömine kohustuslik. Mängija poolt vaadates viimasele reale jõudnud kabendist saab kabe, mis võib liikuda diagonaalis suvalises suunas suvalise arvu ruute (arvestades endiselt löömiskohustusega). Selle eristamiseks tavalistest kabenuppudest kasutatakse kaht teineteise peale tõstetud nuppu.

Rahvusvaheline kabe muuda

  Pikemalt artiklis rahvusvaheline kabe

64-ruuduline kabe muuda

Vene kabe muuda

Mängitakse 64-ruudulisel laual. Mängureeglites on rahvusvahelise kabega võrreldes kaks erinevust:

 • pole kohustuslik lüüa enamus;
 • jõudnud löögi käigus kabestumisreale, saab kivi otsekohe kabe õigused ning võib lööki jätkata.

Brasiilia kabe muuda

Ka väike poola kabe, klassikaline kabe (poola keeles warcaby klasyczne). Mängitakse 64-ruudulisel laual rahvusvahelise kabe reeglite järgi.

Maailmameistrid 64-ruudulises kabes muuda

Maailmameistrivõistlusi peetakse nii Vene kui ka Brasiilia kabes, aga numeratsioon jookseb nende alade peale ühiselt. Seetõttu on iga nime järel ka ala, milles võistlused peeti.

Eesti mängijatest on edukaim olnud Arno Uutma, kes 1997. aastal oli kolmas ja 1999. aastal neljas.

 1. 1985 Aleksandr Kandaurov (NSV Liit) Brasiilia kabe
 2. 1987 Aleksandr Švartsman (NSV Liit) Brasiilia kabe
 3. 1989 Aleksandr Švartsman (NSV Liit) Brasiilia kabe
 4. 1993 Aleksandr Švartsman (Venemaa) ja Lourival Franca (Brasiilia) Brasiilia kabe
 5. 1993 Murodoullo Amrillaev (Tadžikistan) Vene kabe
 6. 1994 Arkadi Plakhin (Valgevene) Vene kabe
 7. 1996 Aleksandr Švartsman (Venemaa) Brasiilia kabe
 8. 1996 Gavril Kolesov (Venemaa) Vene kabe
 9. 1997 Gavril Kolesov (Venemaa) Vene kabe
 10. 1997 Aleksandr Švartsman (Venemaa) Brasiilia kabe
 11. 1997 Andrei Valiuk (Valgevene) Brasiilia kabe
 12. 1998 Valeri Grebenkin (Ukraina) Vene kabe
 13. 1999 Ion Dosca (Moldova) Brasiilia kabe
 14. 2000 Gavril Kolesov (Venemaa) Vene kabe
 15. 2002 Gavril Kolesov (Venemaa) Brasiilia kabe
 16. 2003 Juri Koroljov (Venemaa) Vene kabe
 17. 2004 Gavril Kolesov (Venemaa) Vene kabe
 18. 2004 Juri Anikejev (Ukraina) Brasiilia kabe
 19. 2005 Andrei Valiuk (Valgevene) Vene kabe
 20. 2006 Gavril Kolesov (Venemaa) Vene kabe
 21. 2006 Nikolai Strutškov (Venemaa) Vene kabe
 22. 2007 Nikolai Strutškov (Venemaa) Brasiilia kabe
 23. 2008 Aleksandr Švartsman (Venemaa) Brasiilia kabe
 24. 2009 Sergi Belošejev (Ukraina) Vene kabe
 25. 2011 Oleg Daškov (Venemaa) Vene kabe

Aastail 1992–2002 pidas oma tiitlivõistlusi ka MARŠ (Vene kabe rahvusvaheline assotsiatsioon, Международная ассоциация русских шашек – МАРШ), kes nimetas ka oma võistlust maailmameistrivõistlusteks ning turniiride võitjaid maailmameistriteks. Neid turniire aga ei tunnistanud FMJD. See vastasseis kahe organisatsiooni vahel viis ka selleni, et Venemaa Kabeföderatsioon arvati FMJD-st välja. Konflikt lõppes 2002. aastal, millal jõuti kokkuleppele, et edaspidi peetakse ainult ühed tiitlivõistlused ja moodustati uus Venemaa Kabeföderatsioon.

 1. 1992 Juri Koroljov, Venemaa
 2. 1993 Vladimir Langin, Venemaa
 3. 1994 Vladimir Langin, Venemaa
 4. 1995 Vladimir Langin, Venemaa ja Murodoullo Amrillaev, Tadžikistan
 5. 1997 Vladimir Skrabov, Venemaa ja Uzeir Abdullajev, Aserbaidžaan
 6. 1998 Mihhail Gorjunov, Venemaa ja Mark Makrovitš, Saksamaa
 7. 2001 Aleksandr Švartsman, Venemaa ja Oleg Daškov, Venemaa
 8. 2002 Mihhail Gorjunov, Venemaa

Naiste maailmameistrivõistlustega tehti algust 1993. aastal. Peale 2007. aasta maailmameistrivõistluste (mis peeti Brasiilia kabes) on kõik teised võistlused peetud Vene kabes.

 1. 1993 Jekaterina Bušujeva, Venemaa
 2. 1994 Julia Makrenkova, Ukraina
 3. 1996 Olga Reiniš, Ukraina
 4. 1997 Jekaterina Bušujeva, Venemaa
 5. 1999 Julia Makarenkova, Ukraina
 6. 2001 Elena Borisova, Moldova
 7. 2003 Antonina Langina, Venemaa
 8. 2005 Elena Miskova, Moldova
 9. 2006 Elena Miskova, Moldova
 10. 2007 Viktoria Motritško, Ukraina
 11. 2009 Julia Makarenkova, Ukraina
 12. 2011 Natalja Fjodorova, Venemaa

Samuti pidas MARŠ oma maailmameistrivõistlusi. Maailmameistrid:

 1. 1992 Vladislava Androloic (Valiukevic), Leedu
 2. 1993 Natalja Fjodorova, Venemaa
 3. 1994 Jekaterina Bušujeva, Venemaa
 4. 1995 Jekaterina Bušujeva ja Tatjana Teterina, mõlemad Venemaa
 5. 1997 Anastasija Vinogradova, Läti
 6. 2002 Jekaterina Bušujeva, Venemaa
 7. 2007 Jekaterina Bušujeva, Venemaa

Muud mänguliigid muuda

Lisaks ülalmainitud kabeliikidele harrastatakse maailmas veel paljusid rahvuslikke kabeliike. Maailmameistrivõistlusi peetakse lisaks eelmainituile ka veel inglise-ameerika kabes.

Muud levinuimad kabeliigid:

 • 64-ruudulisel laual
  • Inglise-Ameerika kabe (ka checkers) – põhierinevused meil mängitavast mängudest on järgmised: kivi ei saa lüüa tagasi ning kabe saab liikuda küll igas suunas, aga ainult ühe välja võrra, ja kabe lööb nii nagu kivi Vene kabes; kehtib viitkabestuse reegel; mängu alustab mustade kabendite omanik.
  • Itaalia kabe – erineb inglise-ameerika kabest selle poolest, et kivi ei saa lüüa kabet.
  • Tšehhi kabe – mängul on Vene kabega võrreldes kolm erinevust: a) kivi ei saa lüüa tagasi; b) kui on valida, kas lüüa kivi või kabega, tuleb lüüa kabega; c) kui löögi käigus jõuab kivi viimasele reale, siis ta muutub küll kabeks, aga lööki jätkata saab alles järgmisel käigul.
  • Hispaania kabe
  • Türgi kabe, algseisus asetsevad 16 kivi teise ja kolmanda rea mustadel ja valgetel väljadel, kivid ja kabed liiguvad mööda horisontaale ja vertikaale.
  • Armeenia kabe
  • Samojeedi kabe
  •  
   Seis tornkabes
   tornkabe, mängu mängitakse tavaliselt Vene kabe reeglite järgi, kuid nuppe laualt ära ei võeta, vaid löömisel jääb äralöödud nupu kõige pealmine kivi või kabe lööki sooritava nupu alla kõige alumiseks nupuks. Partii jätkudes saavad need tornides allpool olnud nupud uuesti mängu sekkuda, kui pealmised nupud on ära võetud.
  • pool checkers (ka American Pool), mäng sarnaneb väga Vene kabega, kuid selles mängus kehtib viitkabestuse reegel.
 • 100-ruudulisel laual
 • 144-ruudulisel laual
  • Kanada kabe – mängureeglid samad, mis rahvusvahelises kabes, algseisus on kummalgi vastasel 30 kivi, põhiliselt mängitakse Kanadas ja Sri Lankal.

80-ruudulisel laual mängitakse Harkovi kabet (kasutatakse ka nimetust Spantsireti kabe), mille mängureeglid samad kui Vene kabes. Mängu autor on Nikolai Spantsireti. Laua eripärase kuju tõttu võidavad selles mängus kolm kabet alati ühe kabe vastu.

1911. aastal pakkus Emanuel Lasker välja mängu, mida kutsutake laskaks. Seda saab mängida 7x7 laual, kuid mängitakse ka eripärase kujuga 25-ruudulisel laual. Mäng ise on inglise kabe reeglitega mängitav tornkabe.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda