Iris Pettai (sündinud 19. septembril 1947 Tähtvere vallas Tartumaal) on eesti majandusteadlane ja sotsioloog.[1]

Elulugu muuda

Iris Pettai on kooliõpetaja tütar.[1]

Lõpetas 1965 Puhja Keskkooli, 1972 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ majandusteaduskonna, majanduskandidaat (1981, Eesti TA Majanduse Instituut (Eesti TA MI), väitekiri "Совмещение экономического и социального подходов при исследовании потребления населения". Oli 1972–1976 TRÜ sotsioloogialabori nooremteadur, 1976–1983 Eesti Konjunktuuriinstituudi vanemteadur, 1983–1995 TÜ majandusteaduskonna turunduskateedri vanem- ja juhtivteadur; 1995–1997 TÜ maj-pol ja riigimaj-e instituudi vanemteadur ja turu-uuringute rühma juht, 1997– Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi sotsioloogiliste uuringute osakonna juhataja. 1991–1992 oli ka Eesti peaministri nõunik majandusküsimustes; 2002–2006 EV Presidendi Akadeemia Nõukogu sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjoni liige.[1]

Ta osales 2001 Eesti sotsiaalteadlaste avalikus pöördumises "Kaks Eestit", milles tunti muret Eesti ühiskondliku arengu pärast. [2]

Teadustöö muuda

Uurimisvaldkonnad: tarbimine ja elatustase; turunduse ja turgude kujunemise loogika; rahvussuhted, tolerantsus; sooline võrdõiguslikkus, naine vägivalla objektina, perevägivald. Üle 200 teadustrükise ja aimeartikli, mitu võrguteavikut.[1]

Teoseid muuda

 • Nõudmise ja tarbimise uurimise põhisuunad. // Majandusteadus ja rahvamajandus. Tallinn, 1977
 • Проблемы исследования и прогнозирования микроспроса населения. М, 1986
 • Tarbija käitumise tüpoloogia (kaasautor T. Luks). Tallinn, 1988
 • Типология потребительского поведения (kaasautorid A. Ovsjannikov, N. Rimaševskaja). M, 1989
 • Mikronõudluse uurimisstrateegiast // 15x majandusest. Tallinn, 1990
 • Middle class consumption features in Estonia. // Formation of the Middle Class in transition societes. Tallinn, 1993
 • Eestlaste ja mitte-eestlaste integratsiooniparadigma. // Integratsioonimaastik – ükskõiksusest koosmeeleni. Tallinn, 2000
 • Naistevastane vägivald – tabuprobleem Eestis. // Vaikijate hääled. Tallinn, 2001
 • Kihistumine kui probleem. // Kaks Eestit. Tallinn, 2002
 • Eestlaste ja mitte-eestlaste vastastikune sallivus. // Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis. Tallinn, 2002
 • Estonian sociology of the 1990s: in search of an identity (kaasautor M.Lagerspetz). // Sociology and Eastern Europe. London, 2003
 • Vägivald – naiste tervise kahjustaja Eestis. // Sotsiaaltöö (2004) 2
 • Prostitutsiooni tähendus Eesti ühiskonnas: sisejulgeolek või majanduslik kasu (kaasautorid I. Proos, H. Kase). Tallinn, 2006
 • Rahvussuhted ja integratsiooni perspektiivid Eestis (kaasautor I. Proos). Tallinn, 2007.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
 2. Pöördumine Postimehes.

Kirjandus muuda

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.