ELKNÜ piirkondlikud asutused

ELKNÜ piirkondlikud asutused on loetelu Eestis aastatel 1941–1990 tegutsenud ÜLKNÜ allorganisatsiooni Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu piirkondlikest allorganisatsioonidest ja nende juhtidest

ELKNÜ
Ленинский коммунистический союз молодежи Эстонии (ЛКСМЭ)
Emblema Komsomol.svg
Asutamine 1920
1940 – Lõpetamine on 1991
Peakorter Nõukogude Liit, Moskva
Ideoloogia Marksism-leninism, sotsialism
Koalitsioon Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei, Eestimaa Kommunistlik Partei
Next.svg Pikemalt artiklis Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing,
Next.svg Pikemalt artiklis ELKNÜ Keskkomitee ja ELKNÜ Keskkomitee#ELKNÜ Keskkomitee juhtkond

Aastatel 1940–1941, territoriaalseid muudatusi Eesti NSV halduspiirkondade jaotuses ei toimunud, säilisid Eesti Vabariigis kehtinud jaotus maakondadeks. Eesti NSV koosseisu jäi veel Petseri maakond.

Peale 1940. aasta juunipööret, 18. oktoobril 1940 võeti EKNÜ ÜLKNÜ-sse ja kui vastuvõtmisest teavitati ajalehes "Noorte Hääl", nimetati organisatsiooni ELKNÜ-ks. ELKNÜ tegevust juhtis ELKNÜ Keskkomitee ja piirkondlikke asutusi Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu linna- ja maakonnakomiteede esimehed:

1944. aastal liideti suurem osa Petseri maakonnast, Vene NFSV Leningradi oblastisse, hilisemasse Pihkva oblasti Petseri rajooni.

1945. aasta ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega jaotati Tallinn neljaks rajooniks:

1946. aastal moodustati Hiiu maakond (1946–1950), 1949. aastal moodustati Jõgeva maakond (1949–1950), 1949. aastal jagati Viru maakond kaheks: idapoolsetest valdadest moodustati Jõhvi maakond ja läänepoolsetest valdadest moodustati Viru maakond. Uue jaotuse kohaselt jaotus Eesti NSV territoorium 13 maakonnaks ja 233 vallaks. Maakonnad (1949):

1950. aastal võttis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium vastu seadluse, millega muudeti endine halduskorraldus ning likvideeriti maakonnad ja vallad. Eesti NSV territoorium jagati 39 maarajooniks, haldusjaotus kujunes järgmiseks: 5 vabariikliku alluvusega linna ning 39 maarajooni (vt. Eesti NSV rajoonid). Algul oli Eesti NSVs 39 rajooni, ent 1953. aastal vähendati neid 30-le, 1957. aastal 15-le, 1960. aastal suurendati 24-le, 1962. aastal vähendati 14-le. 1964. aastast lisandus Kohtla-Järve rajoon ning viimseks rajoonide arvuks jäi 15, mille lisaks oli ka veel 6 vabariikliku alluvusega linna: Tallinn, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe.

ELKNÜ Tallinna LinnakomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tallinna Linnakomitee

ELKNÜ Tallinna Linnakomitee sekretärid: Rudolf Paul, Leonid Kasperovitš, Sergei Susan, Valdur Kask. ELKNÜ Tallinna rajoonikomiteed moodustati alles pärast 1945. aastat: Kalinini (kuni 1946. aastani Kopli rajoon), Mererajooni ja Keskrajooni komiteed; 1946. aastal Nõmme rajooni komitee.

ELKNÜ Tallinna Linna Kalinini Rajooni KomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Tallinna Kopli Rajooni Komitee ja ELKNÜ Tallinna Kalinini Rajooni Komitee
 • 1988, Tarmo Tank, ELKNÜ Tallinna Kalinini Rajoonikomitee[4] sekretär, õppiva noorsoo osakonna juhataja

ELKNÜ Tallinna Linna Oktoobri Rajooni KomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tallinna Oktoobri Rajooni Komitee[5]

ELKNÜ Tallinna Linna Lenini Rajooni KomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tallinna Lenini Rajooni Komitee
 • 1988, Vitali Zinitšenko, ELKNÜ Tallinna Lenini Rajooni Komitee[6] teine sekretär

ELKNÜ Tallinna Linna Mere Rajooni KomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tallinna Mererajooni Komitee
 • 1948 L. Virunurm, ELKNÜ Tallinna Mere Rajooni Komitee[7] I sekretär
  • 1946. aprill –, Maksim Kauber, ELKNÜ Tallinna Mere Rajooni Komitee II sekretär
 • 1949–1950, Juhan-Kaspar Jürna, ELKNÜ Tallinna Mere Rajooni Komitee I sekretär
 • 1953, Aleksander Suur, ELKNÜ Tallinna Mere Rajooni Komitee sekretär
  • 1953–1958, Vilma Valkonen, ELKNÜ Tallinna Mere Rajooni Komitee sekretär

ELKNÜ Tallinna Linna Keskrajooni KomiteeRedigeeri

 • 1950 – , Olaf Luhar, ELKNÜ Tallinna Keskrajooni Komitee I sekretär
 • 1967, Heida Vendeström, ELKNÜ Tallinna Keskrajooni Komitee sekretär

ELKNÜ Tallinna Linna Nõmme Rajooni KomiteeRedigeeri

ELKNÜ Eesti Merelaevanduse KomsomolikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Eesti Merelaevanduse Komsomolikomitee

ELKNÜ Kohtla-Järve LinnakomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Kohtla-Järve Linnakomitee (1947–1991)

ELKNÜ Narva LinnakomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Narva Linnakomitee (1944–1991)

ELKNÜ Pärnu LinnakomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Pärnu Linnakomitee (1945–1989)[11]

ELKNÜ Pärnu linnakomitee alustas tegevust mais 1945. aastal, aastatel 1940-1941 olid Pärnu linna komnmunistlikud noored kuulunud Pärnu maakonna organisatsiooni. 1957. aastal likvideeriti Pärnu rajoon ja liideti selle territoorium Pärnu linnaga, 1965. aastal taastati Pärnu rajooni ühtne organisatsioon, Pärnu linnaorganisatsioon hõlmas vaid Pärnu ja Sindi linna algorganisatsioonid.

ELKNÜ Sillamäe LinnakomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Sillamäe Linnakomitee[12]

ELKNÜ Tartu LinnakomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tartu Linnakomitee
 • 1948, Uri, ELKNÜ Tartu Linnakomitee[13] sekretär
 • 1953–1955, Vaino Väljas, ELKNÜ Tartu linnakomitee sekretär
 • Asser Murutar, ELKNÜ Tartu linnakomitee sekretär
  • 1973–1975, Arno Almann, ELKNÜ Tartu Linnakomitee sekretär;

ELKNÜ Haapsalu RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Läänemaa Komitee ja ELKNÜ Haapsalu Rajoonikomitee[14] (1950–1990)
 • 1941, Paul Soesoo, ELKNÜ Läänemaa Komitee sekretär
 • 1945, Aring, ELKNÜ Läänemaa Komitee sekretär
 • 1950–1951, Elmar Vaiksoo, ELKNÜ Haapsalu Linnakomitee sekretär

ELKNÜ Harju RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Harjumaa Komitee ja ELKNÜ Harju Rajoonikomitee (1944–1950; 1950–?)

ELKNÜ Hiiumaa RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Hiiumaa Komitee ja ELKNÜ Hiiumaa Rajoonikomitee[17] (1946–1950; 1950–1989)

ELKNÜ Jõgeva RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Jõgevamaa Komitee ja ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee[19] (1950–1989)

ELKNÜ Järvamaa maakonnakomiteeRedigeeri

{{Vaata|ELKNÜ Järvamaa maakonnakomitee}

 • 1940.12 - , Arseni Vilt, ELKNÜ Järvamaa maakonnakomitee sekretär

ELKNÜ Kingissepa RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Kuressaare Rajoonikomitee ja ELKNÜ Kingissepa Rajoonikomitee (1952. aastast Kingissepa) (1950–1990)

ELKNÜ Kohtla-Järve RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Kohtla-Järve Rajoonikomitee[21] (1965–1990)

ELKNÜ Paide RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Järvamaa Komitee ja ELKNÜ Paide Rajoonikomitee (1940–1950; 1950–1990)

ELKNÜ Põlva RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Põlva Rajoonikomitee[24] (1950–1990)

ELKNÜ Pärnu RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Pärnumaa Komitee ja ELKNÜ Pärnu Rajoonikomitee (1940–1950; 1950–1989)

ELKNÜ Rapla RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Rapla Rajoonikomitee[25] (1950–1990)

ELKNÜ Rakvere RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Virumaa Komitee ja ELKNÜ Rakvere Rajooni Komitee (1940–1950; 1950–1990)

ELKNÜ Tartu RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Tartumaa Komitee ja ELKNÜ Tartu Rajoonikomitee[28]
 • 1945, August Helemäe, Vidriku p., ELKNÜ Tartumaa komitee[29] II sekretär
 • 1946, Siivas, ELKNÜ Tartumaa Komitee sekretär
 • 1946, Elmar Vaiksoo, ELKNÜ Tartumaa Komitee II sekretär
 • 1972, Leili Möldre, ELKNÜ TartunLinnakomitee esimene sekretär

ELKNÜ Valga RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Valgamaa Komitee ja ELKNÜ Valga Rajoonikomitee

ELKNÜ Viljandi RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Viljandimaa Komitee ja ELKNÜ Viljandi Rajoonikomitee

ELKNÜ Võru RajoonikomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Võrumaa Komitee ja ELKNÜ Võru Rajoonikomitee (1940–1950; 1950–1989)
 • 1941, Eduard Tamm (1911–1941), ELKNÜ Võrumaa Komitee[33] I sekretär
 • 1947, Feliks Pärtelpoeg, ELKNÜ Võru Maakonnakomitee sekretär
 • 1950- 1951, Andres Ojasoo, ELKNÜ Võru Maakonnakomitee I sekretär
 • Hugo Prants, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee[34] I sekretär
 • 1972, Maia Leosk, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee I sekretär
  • 1978–1980, Jüri Ginter, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee II sekretär
 • 1986- 1987, Jaak Kärson, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee I sekretär
 • 1988, Marge Mürk, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee I sekretär
 • 1988, Tiit Raag, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee II sekretär
 • 1989–1991, Peeter Viiard, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee I sekretär
 • 1989–1991, Andres Visnapuu, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee II sekretär


ViitedRedigeeri

 1. ELKNÜ Saaremaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 2. ELKNÜ Tallinna Linnakomitee (1944 - 1989), The National Archives of Estonia
 3. Üliõpilasklubi Tallinnas, TRÜ : Tartu Riiklik Ülikool : EKP TRÜ komitee, TRÜ rektoraadi, ELKNÜ TRÜ komitee ja TRÜ ametiühingukomitee häälekandja, nr. 11, 3 aprill 1970
 4. ELKNÜ Tallinna Linna Kalinini Rajooni Komitee (1944 - 1989), The National Archives of Estonia
 5. ELKNÜ Tallinna Linna Oktoobri Rajooni Komitee (1973 - 1989), The National Archives of Estonia
 6. ELKNÜ Tallinna Linna Lenini Rajooni Komitee (1945 - 1990), The National Archives of Estonia
 7. ELKNÜ Tallinna Linna Mere Rajooni Komitee (1945 - 1991), The National Archives of Estonia
 8. ELKNÜ Tallinna Linna Nõmme Rajooni Komitee (1946 - 1957), The National Archives of Estonia
 9. ELKNÜ Kohtla-Järve Linnakomitee (1947 - 1989), The National Archives of Estonia
 10. ELKNÜ Narva Linnakomitee (1944 - 1990), The National Archives of Estonia
 11. ELKNÜ Pärnu Linnakomitee (1945 - 1989), The National Archives of Estonia
 12. ELKNÜ Sillamäe Linnakomitee (1950 - 1988), The National Archives of Estonia
 13. ELKNÜ Tartu Linnakomitee (1945 - 1990), The National Archives of Estonia
 14. ELKNÜ Haapsalu Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 15. ELKNÜ Harjumaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 16. ELKNÜ Harju Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 17. ELKNÜ Hiiumaa Rajoonikomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 18. ELKNÜ Hiiumaa Komitee (1946 - 1950), The National Archives of Estonia
 19. ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 20. ELKNÜ Kingissepa Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 21. ELKNÜ Kohtla-Järve Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 22. ELKNÜ Järvamaa Komitee (1940 - 1950), The National Archives of Estonia
 23. ELKNÜ Paide Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 24. ELKNÜ Põlva Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 25. ELKNÜ Rapla Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 26. ELKNÜ Virumaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 27. ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 28. ELKNÜ Tartu Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 29. ELKNÜ Tartumaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 30. ELKNÜ Valgamaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 31. ELKNÜ Viljandimaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 32. ELKNÜ Viljandi Rajoonikomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 33. ELKNÜ Võrumaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 34. ELKNÜ Võru Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia

Vaata kaRedigeeri