ELKNÜ piirkondlikud asutused

ELKNÜ piirkondlikud asutused on loetelu Eestis aastatel 1941–1990 tegutsenud ÜLKNÜ allorganisatsiooni Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu piirkondlikest allorganisatsioonidest ja nende juhtidest

ELKNÜ
Ленинский коммунистический союз молодежи Эстонии (ЛКСМЭ)
Asutamine 1920
1940 – Lõpetamine on 1991
Peakorter Nõukogude Liit, Moskva
Ideoloogia Marksism-leninism, sotsialism
Koalitsioon Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei, Eestimaa Kommunistlik Partei
 Pikemalt artiklis Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing,
 Pikemalt artiklis ELKNÜ Keskkomitee ja ELKNÜ Keskkomitee#ELKNÜ Keskkomitee juhtkond

Aastatel 1940–1941, territoriaalseid muudatusi Eesti NSV halduspiirkondade jaotuses ei toimunud, säilisid Eesti Vabariigis kehtinud jaotus maakondadeks. Eesti NSV koosseisu jäi veel Petseri maakond.

Pärast 1940. aasta juunipööret, 18. oktoobril 1940 võeti EKNÜ ÜLKNÜ-sse ning kui vastuvõtmisest oli teatatud ajalehes Noorte Hääl, nimetati organisatsioon ELKNÜ-ks. ELKNÜ tegevust juhtis ELKNÜ Keskkomitee ja piirkondlikke asutusi Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu linna- ja maakonnakomiteede esimehed:

1944. aastal liideti suurem osa Petseri maakonnast, Vene NFSV Leningradi oblastisse, hilisemasse Pihkva oblasti Petseri rajooni.

1945. aasta ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega jaotati Tallinn neljaks rajooniks:

1946. aastal moodustati Hiiu maakond (1946–1950), 1949. aastal moodustati Jõgeva maakond (1949–1950), 1949. aastal jagati Viru maakond kaheks: idapoolsetest valdadest moodustati Jõhvi maakond ja läänepoolsetest valdadest moodustati Viru maakond. Uue jaotuse kohaselt jaotus Eesti NSV territoorium 13 maakonnaks ja 233 vallaks. Maakonnad (1949):

1950. aastal võttis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium vastu seadluse, millega muudeti endine halduskorraldus ning likvideeriti maakonnad ja vallad. Eesti NSV territoorium jagati 39 maarajooniks, haldusjaotus kujunes järgmiseks: 5 vabariikliku alluvusega linna ning 39 maarajooni (vt. Eesti NSV rajoonid). Algul oli Eesti NSVs 39 rajooni, ent 1953. aastal vähendati neid 30-le, 1957. aastal 15-le, 1960. aastal suurendati 24-le, 1962. aastal vähendati 14-le. 1964. aastast lisandus Kohtla-Järve rajoon ning viimseks rajoonide arvuks jäi 15, mille lisaks oli ka veel 6 vabariikliku alluvusega linna: Tallinn, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe.

ELKNÜ Tallinna Linnakomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tallinna Linnakomitee

ELKNÜ Tallinna Linnakomitee sekretärid: Rudolf Paul, Leonid Kasperovitš, Sergei Susan, Valdur Kask. ELKNÜ Tallinna rajoonikomiteed moodustati alles pärast 1945. aastat: Kalinini (kuni 1946. aastani Kopli rajoon), Mererajooni ja Keskrajooni komiteed; 1946. aastal Nõmme rajooni komitee.

ELKNÜ Tallinna Linna Kalinini Rajooni Komitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Tallinna Linna Kopli Rajooni Komitee ja ELKNÜ Tallinna Linna Kalinini Rajooni Komitee
 • 1948[10]– , Pjotr Vassikov, ELKNÜ Tallinna Kalinini Rajoonikomitee esimene sekretär
 • 1954, Klaus Mikko Artemi p., ELKNÜ Tallinna Linna Kalinini Rajoonikomitee sekretär[11]
 • 1988, Tarmo Tank, ELKNÜ Tallinna Linna Kalinini Rajoonikomitee[12] sekretär, õppiva noorsoo osakonna juhataja[13]
 • 1988, Roman Trubetskoi, ELKNÜ Tallinna Linna Kalinini Rajoonikomitee teine sekretär[14]

ELKNÜ Tallinna Linna Oktoobri Rajooni Komitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tallinna Oktoobri Rajooni Komitee[15]

ELKNÜ Tallinna Linna Lenini Rajooni Komitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tallinna Lenini Rajooni Komitee

ELKNÜ Tallinna Linna Mererajooni Komitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tallinna Mererajooni Komitee
 • 1948 L. Virunurm, ELKNÜ Tallinna Linna Mererajooni Komitee[20] I sekretär
  • 1946. aprill –, Maksim Kauber, ELKNÜ Tallinna Linna Mererajooni Komitee II sekretär
 • 1949–1950, Juhan-Kaspar Jürna, ELKNÜ Tallinna Linna Mererajooni Komitee I sekretär
 • 1953, Aleksander Suur, ELKNÜ Tallinna Linna Mererajooni Komitee sekretär
  • 1953–1958, Vilma Valkonen, ELKNÜ Tallinna Linna Mererajooni Komitee sekretär
 • 1954, Elsa Grentsman, ELKNÜ Tallinna Linna Mererajooni Komitee sekretär[21][22]
 • 1956[4], Viktor Vaht, ELKNÜ Tallinna Mererajooni komitee I sekretär
 • Elsa Gretškina, ELKNÜ Tallinna Linna Mererajooni Komitee I sekretär[22]

ELKNÜ Tallinna Linna Keskrajooni Komitee muuda

 • 1950 – , Olaf Luhar, ELKNÜ Tallinna Linna Keskrajooni Komitee I sekretär
 • 1954, Vladimir Renser, Johannese p., ELKNÜ Tallinna Linna Keskrajooni Komitee sekretär[24]
 • 1967, Heida Vendeström, ELKNÜ Tallinna Linna Keskrajooni Komitee sekretär

ELKNÜ Tallinna Linna Nõmme Rajooni Komitee muuda

 • Albert Tükk, ELKNÜ Tallinna Linna Nõmme Rajooni Komitee[25] sekretär
 • 1954 Laine Toodu Johannese t., ELKNÜ Tallinna Linna Nõmme Rajoonikomitee sekretär[26]

ELKNÜ Eesti Merelaevanduse Komsomolikomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Eesti Merelaevanduse Komsomolikomitee

ELKNÜ Kohtla-Järve Linnakomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Kohtla-Järve Linnakomitee (1947–1991)

ELKNÜ Narva Linnakomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Narva Linnakomitee (1944–1991)

ELKNÜ Pärnu Linnakomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Pärnu Linnakomitee (1945–1989)[30]

ELKNÜ Pärnu linnakomitee alustas tegevust mais 1945. aastal, aastatel 1940–1941 olid Pärnu linna kommunistlikud noored kuulunud Pärnu maakonna organisatsiooni. 1957. aastal likvideeriti Pärnu rajoon ja liideti selle territoorium Pärnu linnaga, 1965. aastal taastati Pärnu rajooni ühtne organisatsioon, Pärnu linnaorganisatsioon hõlmas vaid Pärnu ja Sindi linna algorganisatsioonid.

 • 1988, Viivika Огula, ELKNÜ Pärnu Linnakomitee sekretär [31]

ELKNÜ Sillamäe Linnakomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Sillamäe Linnakomitee[32]
 • 1956–1959, Vladimir Busel, ELKNÜ Sillamäe Linnakomitee sekretär

ELKNÜ Tartu Linnakomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Tartu Linnakomitee
 • 1948, Uri, ELKNÜ Tartu Linnakomitee[33] sekretär
 • 1953–1955, Vaino Väljas, ELKNÜ Tartu linnakomitee sekretär
 • Asser Murutar, ELKNÜ Tartu linnakomitee sekretär
 • 1972, Leili Möldre, ELKNÜ Tartu Linnakomitee esimene sekretär
  • 1973–1975, Arno Almann, ELKNÜ Tartu Linnakomitee sekretär;

ELKNÜ Haapsalu Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Läänemaa Komitee ja ELKNÜ Haapsalu Rajoonikomitee[34] (1950–1990)
 • 1941, Paul Soesoo, ELKNÜ Läänemaa Komitee sekretär
 • 1945, Aring, ELKNÜ Läänemaa Komitee sekretär
 • 1950–1951, Elmar Vaiksoo, ELKNÜ Haapsalu Linnakomitee sekretär
 • 1988, Margus Müts, ELKNU Haapsalu Rajoonikomitee esimene sekretär[35]

ELKNÜ Harju Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Harjumaa Komitee ja ELKNÜ Harju Rajoonikomitee (1944–1950; 1950–?)

ELKNÜ Hiiumaa Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Hiiumaa Komitee ja ELKNÜ Hiiumaa Rajoonikomitee[39] (1946–1950; 1950–1989)

ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Jõgevamaa Komitee ja ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee[41] (1950–1989)

ELKNÜ Järvamaa maakonnakomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Järvamaa maakonnakomitee
 • 1940.12 - , Arseni Vilt, ELKNÜ Järvamaa maakonnakomitee sekretär

ELKNÜ Kingissepa Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Kuressaare Rajoonikomitee ja ELKNÜ Kingissepa Rajoonikomitee (1952. aastast Kingissepa) (1950–1990)

ELKNÜ Kohtla-Järve Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Kohtla-Järve Rajoonikomitee[43] (1965–1990)

ELKNÜ Paide Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Järvamaa Komitee ja ELKNÜ Paide Rajoonikomitee (1940–1950; 1950–1990)

ELKNÜ Põlva Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Põlva Rajoonikomitee[46] (1950–1990)

ELKNÜ Pärnu Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Pärnumaa Komitee ja ELKNÜ Pärnu Rajoonikomitee (1940–1950; 1950–1989)
 • 1988, Helve Mänd, ELKNÜ Pärnu Rajoonikomitee esimene sekretär[47]

ELKNÜ Rapla Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklis ELKNÜ Rapla Rajoonikomitee[48] (1950–1990)

ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Virumaa Komitee ja ELKNÜ Rakvere Rajooni Komitee (1940–1950; 1950–1990)

ELKNÜ Tartu Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Tartumaa Komitee ja ELKNÜ Tartu Rajoonikomitee[51]

ELKNÜ Valga Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Valgamaa Komitee ja ELKNÜ Valga Rajoonikomitee
 • 1940.12 -, Arseni Kallaste, ELKNÜ Valga maakonnakomitee sekretär
 • 1940–1941, Viktor Uibo, ELKNÜ Valgamaa Komitee I sekretär[54]
 • 1946, Eelrand, ELKNÜ Valgamaa Komitee[55] I sekretär
 • 1988, Roland Põder, ELKNÜ Valga Rajoonikomitee esimene sekretär [56]

ELKNÜ Viljandi Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Viljandimaa Komitee ja ELKNÜ Viljandi Rajoonikomitee

ELKNÜ Võru Rajoonikomitee muuda

  Pikemalt artiklites ELKNÜ Võrumaa Komitee ja ELKNÜ Võru Rajoonikomitee (1940–1950; 1950–1989)
 • 1941, Eduard Tamm (1911–1941), ELKNÜ Võrumaa Komitee[61] I sekretär
 • 1947, Feliks Pärtelpoeg, ELKNÜ Võru Maakonnakomitee sekretär[62]
 • 1950- 1951, Andres Ojasoo, ELKNÜ Võru Maakonnakomitee I sekretär
 • Hugo Prants, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee[63] I sekretär
 • 1972, Maia Leosk, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee I sekretär
  • 1978–1980, Jüri Ginter, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee II sekretär
 • 1986- 1987, Jaak Kärson, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee I sekretär
 • 1988, Marge Mürk, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee I sekretär
 • 1988, Tiit Raag, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee II sekretär
 • 1989–1991, Peeter Viiard, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee I sekretär
 • 1989–1991, Andres Visnapuu, ELKNÜ Võru Rajoonikomitee II sekretär


Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. ELKNÜ Saaremaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 2. ELKNÜ Tallinna Linnakomitee (1944 - 1989), The National Archives of Estonia
 3. Eesti NSV Teataja, nr 13, 20. oktoober 1954. lk 252
 4. 4,0 4,1 4,2 Viktor Aleksandri p. Vaht, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 194
 5. Raimund Aleksandri p. Penu, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 125
 6. Üliõpilasklubi Tallinnas, TRÜ : Tartu Riiklik Ülikool : EKP TRÜ komitee, TRÜ rektoraadi, ELKNÜ TRÜ komitee ja TRÜ ametiühingukomitee häälekandja, nr. 11, 3 aprill 1970
 7. ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA, 31. detsember 1980 Nr. 45 (762). Art. 862 ХХII olümpiamängude purjeregati ettevalmistamisel ja läbiviimisel Tallinnas silmapaistnud töötajate autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga, lk 1392
 8. ÜLKNÜ XIX kongressile Eestist valitud delegaatide vastuvõtt EKP Keskkomitees., www.meediateek.ee
 9. ÜLKNÜ XIX kongressile Eestist valitud delegaatide vastuvõtt EKP Keskkomitees., www.meediateek.ee
 10. Pjotr Nikita p Vassikov, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 198
 11. Eesti NSV Teataja, nr 13, 20. oktoober 1954. lk 257
 12. ELKNÜ Tallinna Linna Kalinini Rajooni Komitee (1944 - 1989), The National Archives of Estonia
 13. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1263
 14. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1267
 15. ELKNÜ Tallinna Linna Oktoobri Rajooni Komitee (1973 - 1989), The National Archives of Estonia
 16. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1267
 17. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1263
 18. ELKNÜ Tallinna Linna Lenini Rajooni Komitee (1945 - 1990), The National Archives of Estonia
 19. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1265
 20. ELKNÜ Tallinna Linna Mere Rajooni Komitee (1945 - 1991), The National Archives of Estonia
 21. EESTI NSV TEATAJA, nr 13, 20. oktoober 1954. lk 252
 22. 22,0 22,1 Elsa Roberti t. Gretškina, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 34
 23. Lidia Kuzma t. Murtazina, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 100
 24. Eesti NSV Teataja, nr 13, 20. oktoober 1954. lk 260
 25. ELKNÜ Tallinna Linna Nõmme Rajooni Komitee (1946 - 1957), The National Archives of Estonia
 26. Eesti NSV Teataja, nr 13, 20. oktoober 1954. lk 262
 27. ELKNÜ Kohtla-Järve Linnakomitee (1947 - 1989), The National Archives of Estonia
 28. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1272
 29. ELKNÜ Narva Linnakomitee (1944 - 1990), The National Archives of Estonia
 30. ELKNÜ Pärnu Linnakomitee (1945 - 1989), The National Archives of Estonia
 31. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1275
 32. ELKNÜ Sillamäe Linnakomitee (1950 - 1988), The National Archives of Estonia
 33. ELKNÜ Tartu Linnakomitee (1945 - 1990), The National Archives of Estonia
 34. ELKNÜ Haapsalu Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 35. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1280
 36. ELKNÜ Harjumaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 37. Valjo Koort, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 67
 38. ELKNÜ Harju Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 39. ELKNÜ Hiiumaa Rajoonikomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 40. ELKNÜ Hiiumaa Komitee (1946 - 1950), The National Archives of Estonia
 41. ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 42. ELKNÜ Kingissepa Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 43. ELKNÜ Kohtla-Järve Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 44. ELKNÜ Järvamaa Komitee (1940 - 1950), The National Archives of Estonia
 45. ELKNÜ Paide Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 46. ELKNÜ Põlva Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 47. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1276
 48. ELKNÜ Rapla Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 49. ELKNÜ Virumaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 50. ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 51. ELKNÜ Tartu Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia
 52. ELKNÜ Tartumaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 53. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1279
 54. Viktor Uibo (23.07.1914-09.10.1988, Hansu p, ELKNÜ Valgamaa Komitee I sekretär 1940-41, 1941 Valga hävituspataljon, jaanuar 1942 - juuni 1945 8. Eesti Laskurkorpuse 249. eesti laskurdiviisi poliitosakonna ülema asetäitja komsomolitöö, Vanemleitnant. 249. eesti laskurdiviisi poliitosakonna ülema asetäitja komsomoli töö alal.), www.meediateek.ee
 55. ELKNÜ Valgamaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 56. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1268
 57. ELKNÜ Viljandimaa Komitee (1944–1950), The National Archives of Estonia
 58. Viljandi Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu saadikukandidaatide registreerimine, Tee Kommunismile : EKP Viljandi Rajoonikomitee ja Viljandi Rajooni RSN häälekandja, nr. 61, 27 mai 1975
 59. ELKNÜ Viljandi Rajoonikomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 60. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1268
 61. ELKNÜ Võrumaa Komitee (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 62. Vabariigi eesrindlike töötajate autasustamisest Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjadega. Felix Pärtelpoeg, Eestimaa LKNÜ Võru maakonnakomitee sekretär, Punaväelane : Punaarmee [7. laskurdiviisi] poliitosakonna ajaleht, 7 november 1947
 63. ELKNÜ Võru Rajoonikomitee (1950 - 1990), The National Archives of Estonia