Eestimaa Kommunistliku Partei piirkondlikud asutused

Eestimaa Kommunistliku Partei piirkondlikud asutused on loetelu Eestis aastatel 1941–1990 tegutsenud NLKP territoriaalse allüksuse Eestimaa Kommunistliku Partei piirkondlikest allorganisatsioonidest ja nende juhtidest.

EKP piirkondlikud asutused moodustati vastavuses antud ajal kehtinud Eesti NSV haldusjaotusele, linna- ning maakonna/rajooni- ja linnarajoonikomiteedena.

EKP linnakomiteed

muuda

EKP Tallinna Linnakomitee

muuda
  Pikemalt artiklis EKP Tallinna Linnakomitee

EKP Kohtla-Järve Linnakomitee

muuda
EKP Kohtla-Järve Linnakomitee
Asutatud 1947
Tegevuse lõpetanud ?
Asukoht Kohtla-Järve
Juhtkond EKP Kohtla-Järve Linnakomitee I sekretär
Emaorganisatsioon EKP Keskkomitee
  Pikemalt artiklis EKP Kohtla-Järve Linnakomitee
 • 1948–1949, Valter Ani, EKP Kohtla-Järve Linnakomitee[1] sekretär
 • Jaan Lüllemets, EKP Kohtla-Järve Linnakomitee I sekretär
 • 1960–1962, Ivan Oja, EKP Kohtla-Järve Linnakomitee I sekretär
  • 1968–, Nikolai Dudkin Fjodori p., EKP Kohtla-Järve Linnakomitee sekretär[2]
  • Nikolai Dudkin Fjodori p., EKP Kohtla-Järve Linnakomitee II sekretär[2]
 • 1970–1972 Viktor Vaht, EKP Kohtla-Järve Linnakomitee I sekretär[3]
 • 1972–1979 Leonid Ananitš, EKP Kohtla-Järve Linnakomitee I sekretär
 • J. Filatov, EKP Kohtla-Järve Linnakomitee I sekretär
 • 1985–1986, Roman Šeremeta, EKP Kohtla-Järve Linnakomitee I sekretär
 • 1987–1991, Nikolai Zahharov, EKP Kohtla-Järve Linnakomitee I sekretär

EKP Narva Linnakomitee

muuda
EK(b)P Narva Linnakomitee
EKP Narva Linnakomitee
Asutatud 1940
Tegevuse lõpetanud 1991
Juhtkond EK(b)P Narva Linnakomitee
EKP Narva Linnakomitee I sekretär
Emaorganisatsioon EKP Keskkomitee
  Pikemalt artiklites EK(b)P Narva Linnakomitee ja EKP Narva Linnakomitee

EKP Pärnu Linnakomitee

muuda
EK(b)P Pärnu Linnakomitee
EKP Pärnu Linnakomitee
Asutatud 1945
Tegevuse lõpetanud 1990
Peakorter Esplanaadi 10, Pärnu
Juhtkond EKP Pärnu Linnakomitee I sekretär
Emaorganisatsioon EKP Keskkomitee
  Pikemalt artiklites EK(b)P Pärnu Linnakomitee ja EKP Pärnu Linnakomitee

EKP Sillamäe Linnakomitee

muuda

1957. aastal muudeti Sillamäe alev vabariikliku alluvusega linnaks aga juba 1956. aastal toimus linnakomitee büroo esimene koosolek[7]

EKP Tartu Linnakomitee

muuda
EK(b)P Tartu Linnakomitee
EKP Tartu Linnakomitee
Asutatud 1945 (1940-1941. aastatel eraldi Tartu linnakomiteed ei moodustatud, linna kommunistid kuulusid Tartu maakonna organisatsiooni)
Peakorter Tartu
Juhtkond EK(b)P Tartu Linnakomitee
EKP Tartu Linnakomitee I sekretär
Emaorganisatsioon EKP Keskkomitee
  Pikemalt artiklites EK(b)P Tartu Linnakomitee ja EKP Tartu Linnakomitee

EKP rajoonikomiteed

muuda

Rajoonikomitee oli põhikirjajärgselt rajooni parteiorganisatsiooni juhtiv organ, koosnes konverentsil valitud komiteest ja büroost. Komitee oli EKP kohalik võimuorgan, mis tegeles kõigi maakonna probleemidega, kontrollis asutuste ja ettevõtete (eriti kohalike nõukogude) tööd ning kõrgemate parteiorganite otsuste täitmist neis, kinnitas inimesi (ka parteituid) paljudele ametikohtadele, korraldas poliitharidust ja ideoloogiatööd, pidas kommunistide arvestust, kinnitas parteisse vastuvõtu ning sealt väljaheitmise, arutas parteiliikmete personaalküsimusi. Struktuur : sekretariaat ( üldosakond), partei-, ametiühingute ja komsomoliorganite osakond (1955. aastast organiseerimisosakond), propaganda- ja agitatsiooniosakond, parteistatistika ja ühtse parteipileti sektor (arvestussektor).

EKP Haapsalu Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites Läänemaa ja Haapsalu rajoon

EKP Harju Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites Harju maakond ja Harju rajoon

EKP Hiiumaa Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites Hiiu maakond (1946–1950) ja Hiiumaa rajoon

EKP Jõgeva Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Jõgevamaa Komitee, EKP Jõgeva Rajoonikomitee ja Jõgeva rajoon

EKP Kingissepa Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Saaremaa Komitee, EKP Kingissepa Rajoonikomitee ja Kingissepa rajoon

EKP Kohtla-Järve Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EKP Kohtla-Järve Rajoonikomitee ja Kohtla-Järve rajoon

EKP Paide Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Järvamaa maakonnakomitee, EKP Paide Rajoonikomitee ja Paide rajoon

EKP Pärnu Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Pärnu maakonnakomitee, EKP Pärnu Rajoonikomitee ja Pärnu rajoon

EKP Põlva Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EKP Põlva Rajoonikomitee ja Põlva rajoon

EKP Rakvere Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Virumaa Komitee, EKP Rakvere Rajoonikomitee ja Rakvere rajoon

EKP Rapla Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EKP Rapla Rajoonikomitee ja Rapla rajoon

EKP Tartu Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Tartumaa Komitee, EKP Tartu Rajoonikomitee ja Tartu rajoon

EKP Valga Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Valgamaa Komitee, EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga rajoon

EKP Viljandi Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Viljandimaa Komitee, EKP Viljandi Rajoonikomitee ja Viljandi rajoon

EKP Võru Rajoonikomitee

muuda
  Pikemalt artiklites EK(b)P Võrumaa Komitee, EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru rajoon

Ajalugu

muuda

VSDT(b)P 1917–1918

muuda

EK(b)P 1940–1941

muuda

Sekretariaadi istungi protokoll number 2

12. septembrist 1940. aastast

Kohalviibijad: sm-d Säre, Karotamm, Lauristin, Ruus, Sepre, Arbon, Veimer, Unt, Kumm, Vares, Resov, Tarkpea

... Kinnitada EK(b)P linna- ja maakonnakomiteede sekretärideks järgmised sm-d:

 • EK(b)P Narva linnakomitee sekretäriks sm. Adolf Pauk, partei liige 1923. aastast, (Секретарем Нарвского ГК КП(б) Э - т. Паук А. - члена партии с 1923 г.)
 • EK(b)P Tallinna linnakomitee sekretäriks sm. Fjodor Okk, partei liige 1920. aastast, (Секретарем Таллиннского ГК КП(б) Э - т. Окк Федора - члена партии с 1920 г.)
 • EK(b)P Tartu linnakomitee sekretäriks sm. Voldemar Sassi, partei liige 1922. aastast, (Секретарем Тартуского ГК КП(б) Э - т. Сасси Вальдемара - члена партии с 1922 г.)
 • EK(b)P Virumaa maakonnakomitee sekretäriks sm. Alfred Stamm, partei liige 1922. aastast, (Секретарем Вируского ГК КП(б) Э - т. Штамм Альфреда - члена партии с 1922 г.)
 • EK(b)P Järvamaa maakonnakomitee sekretäriks sm. Eduard Säremat, partei liige 1933. aastast(Секретарем Ярвамаского ГК КП(б) Э - . т. Сяремат Эдуарда - члена партии с 1933 г.)
 • EK(b)P Valgamaa maakonnakomitee sekretäriks sm. Johannes Oinas, partei liige 1923. aastast, (Секретарем Валгамааского ГК КП(б) Э - т. Ойнас Йоганнеса - члена партии с 1923 г.)
 • EK(b)P Võrumaa maakonnakomitee sekretäriks sm. August Kuhlberg, partei liige 1922. aastast, (Секретарем Вырумааского ГК КП(б) Э - т. Кухлберг Аугуста - члена партии с 1922 г.)
 • EK(b)P Viljandimaa maakonnakomitee sekretäriks sm. Oskar Abori, partei liige 1938. aastast, (Секретарем Вильяндиского ГК КП(б) Э - т. Абори Оскара - члена партии с 1938 г.)
 • EK(b)P Pärnumaa maakonnakomitee sekretäriks sm. Vladimir Rea, partei liige 1919. aastast, (Секретарем Пярнуского ГК КП(б) Э - т. Pea Владимира - члена партии с 1919г.)
 • EK(b)P Läänemaa maakonnakomitee sekretäriks sm. Oskar Cher, partei liige 1933. aastast, (Секретарем Ляянемааского ГК КП(б) Э - т. Шер Оскара - члена партии с 1933 г.) Aleksander Jakobson
 • EK(b)P Petserimaa maakonnakomitee[15] sekretäriks sm. Ovsjannikov, partei liige 1940. aastast, (Секретарем Петсерского ГК КП(б) Э - т. Овсянникова - члена партии с 1940 г.)

(kirjutatud juurde tindiga võib olla viga kirjes) EK(b)P Harjumaa maakonnakomitee sekretäriks sm. Karl Toomin, Харьюского ГК КП(б) Э - т. Тоомине Карла)

Palun EK(b)P KK antud määrus kinnitada EK(b)P KK sekretär allkiri Säre, pitsatijäljend“

РЦХИДНИ, ф. 17, о. 22, д. 3857

EK(b)P Saaremaa maakonnakomitee sekretär Aleksander Mui ja A.Kuul

(kirjutatud juurde tindiga, võib olla viga kirjes) EK(b)P Harjumaa maakonnakomitee

EK(b)P 1952–1953 oblastiperioodil

muuda

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. EKP Kohtla-Järve Linnakomitee (1946 - 1990), The National Archives of Estonia
 2. 2,0 2,1 Nikolai Fjodori p. Dudkin, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 22
 3. Viktor Aleksandri p. Vaht, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 194
 4. EKP Narva Linnakomitee (1940 - 1991), The National Archives of Estonia
 5. EKP Pärnu Linnakomitee (1944 - 1991), The National Archives of Estonia
 6. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1275
 7. EKP Sillamäe Linnakomitee (1950 - 1989), The National Archives of Estonia
 8. Olev Liivik, Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940-1953, Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2014, lk 287
 9. EKP Tartu Linnakomitee (1944 - 1993), The National Archives of Estonia
 10. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1278
 11. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS nr 760 NSV Liidu rahvasaadikute valimiste ringkonnakomisjonide moodustamise kohta territoriaalsetes valimisringkondades Eesti NSV-s, EESTI NÕUKOGUDE SОTSIALISTLIКU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30. detsember 1988 Nr. 53 (878), lk 1279
 12. Eestimaa Kommunistliku Partei 20. kongress: Eestimaa Kommunistliku Partei 20. kongress, arhiiv.err.ee, 24.03.1990
 13. Esimesed VSDT(b)P organisatsioonid Rakvere rajoonis 1917. aastal, Punane Täht, 24. juuni 1965
 14. Richard Majak sai esimese parteipileti Rakveres, Punane Täht, 27. oktoober 1965
 15. EKP Petserimaa Komitee (1940 - 1944), The National Archives of Estonia
 16. Maja, kus asusid 1940. aastal EKP ja ELKNÜ Virumaa komiteed, Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid
 17. Таллинский областной комитет КП(б) - КП Эстонии, 1-й секретарь
 18. Пярнуский областной комитет КП(б) - КП Эстонии, секретари
 19. Тартуский областной комитет КП(б) - КП Эстонии, секретари

Kirjandus

muuda