Ava peamenüü

Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee (vene keeles ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи Эстонии) oli Eesti NSV ainupartei EKP noorsoo-organisatsiooni ELKNÜ kongressidel valitav juhtorgan, mis tegutses aastail 1940–1941 ja 1944–1990.

ELNKÜ KK asus alates 1976. aastast J. Kreuksi tänav 20, Tallinnas.

Sisukord

ELKNÜ Keskkomitee põhiülesanneteks oli:

 • poliitiline ja organisatsiooniline töö noorsoo hulgas, tema mobiliseerimine tööstuse ja põllumajanduse igakülgsele edendamisele, riiklike plaanide täitmisele ja ületamisele, võitlusele teaduse ja tehnika progressi eest, noorsoo materiaalse olukorra ja olme parandamise, tema üldhariduslike, kutsealaste ning kultuuri- ja teadusteadmiste taseme tõstmisele;
 • idelise kasvatustöö ja massilise kultuuritöö organiseerimine noorte hulgas, noorsoo kommunistliku teadlikkuse kasvatamine, vabariigi noorsookirjanduse juhtimine, noormeeste ja neidude kaasatõmbamine kaitse- ja spordiühingute töösse;
 • komsomolikaadri kasvatamine kommunistliku ideelisuse vaimus, kõrge vastutustunde vaimus usaldatud töö eest, printsipiaalsuse ja puudustesse leppimatu suhtumise vaimus;
 • ELKNÜ likmete ja organisatsioonide initsiatiivi ja omaalgatuse arendamine, kõigi kommunistlike noorte kaasatõmbamine osa võtma ühiskondlikust tööst, Kommunistliku Noorsooühingu eelarveliste vahendite jaotamine oma organisatsiooni piirides, ÜLKNÜ Keskkomitee süstemaatiline informeerimine ja aruandmine tema ees oma tööst.

Juhtkond ja organisatsioonRedigeeri

ELKNÜ KK sekretäridRedigeeri

 • 1940–1941, ELKNÜ Keskkomitee 1. sekretär – Erich Tarkpea
 • 1941, ELKNÜ Keskkomitee 1. sekretär – Oskar Cher
  • ELKNÜ Keskkomitee sekretär kaadrite alal Leonid Valter (s. 1916)
  • ELKNÜ Keskkomitee sekretär agitatsiooni ja propaganda alal Vladimir Petrovõhh (1915–1941)
  • ELKNÜ Keskkomitee sekretär koolitöö alal Morits Ork (1912–1941)
 • 1943–1944, ELKNÜ Keskkomitee 1. sekretär – Juliana Telman (1901–1970)
  • ELKNÜ Keskkomitee sekretär kaadrite alal Leonid Valter
  • Veera Jegorova
  • ELKNÜ Keskkomitee sekretär agitatsiooni ja propaganda alal Endel Jaanimägi (1944-)
 • 1945–1949, ELKNÜ Keskkomitee 1. sekretär – Arnold Meri

ELKNÜ KK organisatsioonRedigeeri

KK aparaati kuulusid:

 • komsomoliorganisatsioonide osakond
 • propaganda ja kultuurmassilise töö osakond
 • töölis- ja maanoorte osakond
 • koolinoorte ja pioneeride osakond
 • üliõpilasosakond
 • spordi- ja massilise riigikaitsetöö osakond
 • üldosakond
 • asjadevalitsus.

ELKNÜ KK organisatsioon dubleeris EKP KK organisatsioonilist ülesehitust.

ELKNÜ KK ülesannete täitmiseks kasutas KK ka:

ELKNÜ Keskkomitee ja propagandaRedigeeri

ELKNÜ Keskkomitee andis välja 1940. aastal natsionaliseeritud ajalehe Päevaleht asemel ELKNÜ KK häälekandjat Noorte Hääl ja ajakirja Noor Leninlane. 1950. aastast anti välja ka ajalehte Molodjož Estonii (Молодежь Эстонии) ja Säde (Искра).

AjaluguRedigeeri

ELKNÜ KK, 1940Redigeeri

ELKNÜ KK liikmed 1940. aasta sügisel: