Ava peamenüü

Armee, Lennuväe ja Merelaevastiku Abistamise Vabatahtlik Ühing, lühend ALMAVÜ (vene keeles Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту, lühend ДОСААФ; Dobrovolnoje Obštšestvo Sodeistvija Armii, Aviatsii i Flotu, lühend DOSAAF) oli Nõukogude Liidu ja on praegu Venemaa Föderatsiooni paramilitaarne spordi, sõjalis-tehnilise ettevalmistuse ning patriootliku kasvatuse organisatsioon.

AjaluguRedigeeri

ALMAVÜ loodi Nõukogude Liidus 1951. aastal mitme paramilitaarse ühingu liitmisel, mis olid NSV Liidus asutatud juba 1920. aastail ja tegutses kuni 1991. aastani. ALMAVÜ peamine ülesanne oli kutsealuste ettevalmistamine sõjaväeteenistuseks, aga ka reservistide sõjalise kvalifikatsiooni säilitamine. NSV Liidu ALMAVÜ rahastamine oli sõjalise riigieelarve varjatud osa. Hiljem lisandus sõjalisele küljele organisatsiooni töös ka vabam tehnikaspordialade arendamine. Kuni organisatsiooni tegevuse lõpuni õpetati osa noori inimesi enne sõjaväe kutseealiseks saamist ja ajateenistusse kutsumist ALMAVÜ kursustel poolkohustuslikus korras välja veoautojuhtideks, radistideks, tuukriteks, lenduriteks, koerajuhtideks jne.[1]

Eesti NSV-s jätkas 1944. aastal tegevust 1940. aastal asutatud Kaitse, Lennuväe ja Keemiatööstuse Abistamise Ühingute Liidu Eesti Vabariiklik Kesknõukogu, 1948. aastal jagati see kolmeks iseseisvaks organisatsiooniks. Eestis moodustati Armee Abistamise Vabatahtliku Ühingu Eesti Vabariiklik Komitee, Laevastiku Abistamise Vabatahtliku Ühingu Eesti Vabariiklik Komitee, Lennuväe Abistamise Vabatahtliku Ühingu Eesti Vabariiklik Komitee.

1951. aastal moodustati ühingute liitmisega Armee, Lennu- ja Mereväe Abistamise Vabatahtlik Ühing ja selle Eesti Vabariiklik Organiseerimiskomitee, 1953. aastal moodustati Üleliidulise Armee, Lennu- ja Mereväe Abistamise Vabatahtliku Ühingu Eesti Vabariiklik Komitee (ALMAVÜ Eesti Vabariiklik Komitee). Organisatsioonil olid kohalikud rajoonikomiteed, auto-, moto-, mere- ja raadioklubid, kuni 1971. aastani tegeldi ka vetelpäästega. 21.-24. detsembril 1971 toimus Moskvas ALMAVÜ VII Üleliiduline Kongress, mille otsusel muudeti osaliselt ALMAVÜ põhikirja, ühtlustati ja tsentraliseeriti organisatsiooni. 1971. aastal nimetati Üleliidulise ALMAVÜ Eesti Vabariiklik Komitee ümber Nõukogude Liidu ALMAVÜ Eesti NSV Keskkomiteeks.[2] Enne kauaaegset ALMAVÜ Eesti NSV Keskkomitee esimeest, küllaltki eestimeelset kindralit Jüri Raudseppa (1961 kuni 1989), oli ALMAVÜ Komitee esimeheks Eduard Nooska. [3] Eesti NSV ALMAVÜ viimaseks esimeheks oli endine Nõukogude armee poliittöötaja polkovnik Eedu Pallase.

Eesti NSV ALMAVÜ kokkukutsutud konverentsi otsusega 17. mail 1990 lõpetas Eesti NSV ALMAVÜ Eestis tegevuse. Moodustati Eesti Tehnika- ja Spordiliit, mis vastavalt põhikirjale oli ka ALMAVÜ Eesti NSV Keskkomitee õigusjärglane[4].

25. septembril 1991 asutati Venemaa Kaitse-Spordi-Tehnika Organisatsioon (Российская оборонная спортивно-техническая организация, lühend РОСТО; Rossiiskaja oboronnaja sportivno-tehnitšeskaja organizatsija, lühend ROSTO), millest sai pärast Nõukogude Liidu lagunemist Venemaa Föderatsiooni Presidendi määrusega NSV Liidu ALMAVÜ õigusjärglane Venemaal.

7. detsembril 2009 taastati Venemaa Föderatsiooni Valitsuse määrusega ühingu NSV Liidu aegne nimetus: Armee, Lennuväe ja Merelaevastiku Abistamise Vabatahtlik Ühing ning organisatsiooni nimeks sai Venemaa ALMAVÜ (Российская ДОСААФ Rossiiskaja DOSAAF).

TegevusRedigeeri

ALMAVÜ põhiülesanded on:

  • Sõjalis-patriootlik kodanikukasvatus;
  • Kodanike ettevalmistus sõjalistele erialadele;
  • Tehniliste spordialade toetamine;
  • Lennukoolide ja lennuspordialade kontroll ja juhtimine
  • Osalemine kehalise ettevalmistuse ja sõjalise kallakuga spordis;
  • Õppurite erialane ettevalmistamine suvistel õppekursustel sõjalistel insener- ja lennutehnilistel aladel;
  • Osalemine kutsealuste kodanike sõjaväeteenistuseks ettevalmistamises ja reservväelaste kaasamine;
  • Tehniliste massiliste erialade spetsialistide ettevalmistamine ja tehnilise baasi arendamine;
  • Osalemine looduskatastroofide, avariide, katastroofide ja teiste olukordade likvideerimisel;
  • ALMAVÜ taristu haldamine ja ettevalmistamine mobilisatsiooni ülesannete täitmiseks sõjaajal.

EsimehedRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri