Noor Leninlane

Noor Leninlane oli Tallinnas 1941. aasta jaanuarist kuni juulini ilmunud ajakiri, ELKNÜ Keskkomitee häälekandja. Ajakirja väljaandjaks oli kirjastus Poliitiline Kirjandus.

Ajakirja toimetaja oli ELKNÜ KK propagandasekretär Vladimir Petrvovõhh.

Ajakiri ilmus kord kuus, ühtekokku ilmus 7 numbrit.