Geograafia mõisteid

(Ümber suunatud leheküljelt Geograafia mõistete loendid)

Selles loendis on loetletud inimgeograafia, geoinformaatika, kartograafia ja geodeesiaga seotud üldmõisted. Loodusgeograafia ja meteoroloogia mõisted on artiklis maateaduste mõisteid. Artikli lõpus on lingid mitmesuguste geograafiliste objektidega seotud loenditele.


Kartograafia ja geoinformaatika muuda

180° meridiaan - abriss - aerofoto - aerofoto dešifreerimine - ajavöönd - algmeridiaan - almukantaraat - aluskaart - andmebaas - andmemudel - andmete rasterkuju - andmete vektorkuju - animakaart - antipood - ArcGis - arvmõõtkava - arvutikaart - asimuut - atlas - CAD - CMYK - daatum - dešifreerimine - digimine - direktsiooninurk - ekvaator - ellipsoid - fotogrammeetria - generaliseerimine - geodeesia - geodeetiline märk - geodeetiline punkt - geodeetilised koordinaadid - geograafiline poolus - geograafilised koordinaadid - geoid - geoidi mudel - geoinformaatika - geoloogiline kaart - geomaatika - GIS - GIS-päev - gloobus - GPS - GPS-i gravimeetriline geoidi mudel - Herefordi mappa mundi - horisont - hüdroisohüps - idapoolkera - inklinatsioon - instruktsioon TGMS - isogoon - isojoon - isoterm - joonmõõtkava - kaardi matemaatiline alus - kaardi üldistamine - kaardinomenklatuur - kaardiprojektsioon - kaardivõrk - kaart - Kaljukitse pöörijoon - Kalmani filter - kartograafia - kartogramm - kartoid - kartomeetria - kaugseire - kippreegel - kompass - kompassiroos - kontuurkaart - kooniline projektsioon - koropleetkaart - krokii - kuupäevaraja - laiuskraad - LAMBERT-EST - leppemärgid - loksodroom - lõunapolaarjoon - läänepoolkera - Maa kuju - maa-ala - maailma poliitiline kaart - maailmakaart - magnetiline deklinatsioon - mensulmõõdistamine - Mercatori universaalne põikprojektsioon - meridiaan - Mollweide projektsioon - mõõtkava - nivelleerimine - nivelliir - ortodroom - ortofoto - piesoisohüps - pikkuskraad - piltkaart - pindala - pindalakaart - plaan (kartograafia) - polaarjoon - poolkera - PostGIS - pseudosilindriline projektsioon - põhjapolaarjoon - pöörijoon - referentsellipsoid - Robinsoni projektsioon - ruumiandmed - ruumiandmete analüüs - samakõrgusjoon - samarõhujoon - samasajujoon - samasügavusjoon - silindriline projektsioon - standardmeridiaan - standardparalleel - suuremõõtkavaline kaart - suurring - T ja O kaart - tahhümeeter - tasandilised projektsioonid - temaatiline kaart - teodoliit - topograafia - topograafiline kaart - toponüüm - triangulatsioon - tsentroid - võrdlusmõõtkava - võrdpäevsus - Vähi pöörijoon - väikering - väikesemõõtkavaline kaart - Winkeli kolmikprojektsioon

Inimgeograafia muuda

ajageograafia - alev - asula - asum - asustus - asustusgeograafia - demograafia - demograafiline üleminek - eksklaav - elanike arv - enklaav - etnos - geopoliitika - globaalprobleem - globaliseerumine - haldusjaotus - haldusüksus - hiidlinnastu - iive - kahanevad linnad - kant - kaugeeslinnastumine - keskkonnadeterminism - kesklinn - keskuskohtade teooria - koloonia - kultuurigeograafia - kultuurmaastik - Kyōto kliimaprotokoll - linn - linnageograafia - linnaline asula - linnaosa - linnaregioon - linnastu - linnastumine - linnastumise määrlinnaökoloogia - loomulik iive - maa-asula maailmajagu - maailmalinn - maakasutus - maakonnalinn - magalarajoon - majandusgeograafia - majarühm - meditsiinigeograafia - migratsioon - paikkond - pealinn - poliitgeograafia - põllumajandusgeograafia - püsiasustusega väikesaar - rahvaarv - rahvastikugeograafia - rahvastikukasv - rahvastikupüramiid - rahvastikutihedus - rahvus - regionaalgeograafia - regionaalne identiteet - regioon - riik - roheline liikumine - siseveekogu (poliitiline geograafia) - sotsiaalmajanduslik segregatsioon - suurlinn - säästev areng - tagamaa - tee - teedevõrk - transpordikoridor - transport - turismigeograafia - tööstusgeograafia - ökoalarmism - ökofašism - ülelinnastumine

Loendid Eesti geograafiast muuda

Geograafiline ruum ja selle jaotamine muuda

Loodus muuda

Loendid maailma geograafiast muuda

Geograafiline ruum ja selle jaotamine muuda

Loodus muuda

Kultuur muuda

Vaata ka muuda