Arvmõõtkava

Arvmõõtkava (ka arvmõõt) on mõõtkava arvuline väljendus, mis väljendub kaardi ja tegelike pikkuste suhte jagatisena. Arvmõõtkava on murd, mille lugeja on 1 ja nimetaja on mingi arv, mis näitab, mitu korda vahemaid looduses on kaardil vähendatud.

Arvmõõtkava 1:10 000 (üks kümnele tuhandele) tähendab, et kõik kaugused kaardil on vähendatud 10 000 korda.

Kõige levinumad arvmõõtkavad (sulgudes on toodud, millele need on iseloomulikud):

Arvmõõtkava aitab erinevate kaartide mõõtkavu võrrelda. Suurem mõõtkava on see, kus nimetaja on väiksem.

Vaata kaRedigeeri