Väikesemõõtkavaline kaart

Väikesemõõtkavaline kaart on kaart, mille mõõtkava on 1:1 000 000 ja vähem.

Maailma poliitiline kaart on väikesemõõtkavaline kaart

Nendel kaartidel kujutatakse suure pindalaga maa-alasid.

Väikesemõõtkavalise kaartide hulka kuuluvad maailmakaardid, mandrite või nende osade kaardid, riikide kaardid jne.

Igapäevaelus on väikesemõõtkavalised kaardid nt seinakaardid, "Maanteede atlase" kaardid jm.