Rahvastikugeograafia

Rahvastikugeograafia on inimgeograafia haru, mis uurib eri piirkondade rahvastikuprotsesse, sealhulgas rahvastiku ja asustuse kujunemise ja arengu seaduspärasusi eri sotsiaalsetes, majanduslikes, ajaloolistes ja looduslikes tingimustes.

Rahvastiku tiheduse maailmakaart 1994. aasta seisuga