Plaan (kartograafia)

Plaan on väikese maa-ala suuremõõtkavaline (1:10000 ja suurem) kaart. Plaani mõiste tuleneb planimeetrilisest mõõdistamisest, kus kaardistamine toimub tasapinnal ehk Maa kumerust arvestamata. See on võimalik alal, mille läbimõõt jääb alla 10 kilomeetri. Suure mõõtkava tõttu on plaanil võimalik kujutada kõiki objekte üldjuhul mõõtkavalistena. Seetõttu kasutatakse plaane seal, kus vajatakse suurt detailsust. Olulisemaks on see linnade ja muude tiheasustusalade haldamisel, maakatastris, detailplaneerimisel, ehitustöödel, aga ka põllumajandustööde korraldamisel, kohapõhistel uuringutel (näiteks arheoloogia), orienteerumisel jne.

Zamośći vanalinna plaan

Linnade plaanistamisest tulenevast traditsioonist nimetatakse üldiselt kõiki linnaalade kaarte ka tänapäeval pigem plaanideks. Plaanid võivad olla sealhulgas ka lihtsustatud. Turistidele suunatud linnaplaanid on sageli skemaatilised, generaliseeritud, esitades vaid olulisemaid objekte. Linnasüdame ülessuurendamiseks kasutatakse vahel ka mitmesuguseid moonutusi.

Topograafilised plaanid jaotatakse mõõtkava alusel:

  • väikesemõõtkavalised topograafilised plaanid (1:10000–1:5000),
  • keskmisemõõtkavalised topograafilised plaanid (1:5000–1:1000),
  • suuremõõtkavalised topograafilised plaanid (1:1000–...).

Plaane koostatakse kas looduses topograafilise või silmamõõduline mõõdistuse käigus või aerofoto dešifreerimisel.