Loomulik iive on teatud piirkonna (riigi, maakonna, valla vms) sünni- ja surmajuhtude arvu vahe, st elussündide arvu ja surmajuhtude arvu vahe.

Piirkondade loomuliku iibe võrdlemiseks kasutatakse loomuliku iibe kordajat.